FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Zespół redakcyjny

Członkowie Redakcji

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Kamil Zeidler

Sekretarz redakcji: mgr Joanna Kamień

Redaktor językowy: mgr Joanna Kamień

Email do Redakcji: joanna.kamien@ug.edu.pl 

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
http://wyd.ug.edu.pl
wydawnictwo@ug.edu.pl