FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Recenzenci

24/2023

prof. Sebastian Bobowski, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Romuald Cudak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Bogdan Góralczyk, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Małgorzata Janicka, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Mirosław Kocur, Uniwersytet Wrocławski

dr Izabela Kopania, Instytut Sztuki PAN

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr Dawid Kostecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

dr Anna Król, ASP Kraków, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Ewa Sławek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr Małgorzata Węgrzak, Uniwersytet Gdański

adm. Dr hab. Stanisław Zarychta, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. dr hab. Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański

23/2023

prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

kmdr dr hab. Dariusz Bugajski, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr Marta Dargas-Draganik, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

dr Anna Diniejko-Wąs, Uniwersytet Warszawski

dr Yuki Horie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS

dr Aleksandra Kajdańska, badaczka niezależna

dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr Piotr Kurpiewski, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Elżbieta Potocka

dr hab. Jakub Potulski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

22/2022

dr Marceli Burdelski (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Katarzyna Malinowska, Akademia Leona Koźmińskiego

dr Iga Rutkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Grażyna Strnad, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr Ewelina Szatkowska (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Jakub Szlachetko (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

21/2022

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr Marta Dargas-Draganik, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

dr hab. Marcin Jacoby, prof. SWPS, Uniwersytet SWPS

dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr Anna Król, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

dr Jakub M. Łukasiewicz, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Jerzy Schroeder, prof. em. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab.  Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski

dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

prof. dr Ren Yatsunami, Kyushu University, Fukuoka

dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

20/2021

dr Marta Dargas-Draganik, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

dr Bartłomiej Gadecki, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet SWPS

dr Alicja Jagielska-Burduk, Uniwersytet Opolski

dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr Jakub M. Łukasiewicz, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Ewa Rynarzewska, Uniwersytet Warszawski

dr Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański

dr Jacek Splisgart, Uniwersytet Gdański

prof. dr Ren Yatsunami, Kyushu University, Fukuoka

dr Anna Zalewska, Uniwersytet Warszawski

19/2020

dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Anna Diniejko, Uniwersytet Warszawski

dr Bartłomiej Gadecki, Sąd Okręgowy w Olsztynie

dr hab. Joanna Grzybek, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Edward Haliżak, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

dr hab., Artur Klimek, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Beata Kubiak Ho Chi, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Nowicki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski

dr Iga Rutkowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Tomek Widłak, prof.UG, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

18/2020

dr  Tomasz Bieliński, Uniwersytet Gdański

dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr M. Dargas-Draganik, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

prof. dr hab. Juliusz Chrościcki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański

dr Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański

dr hab. Krzysztof Kornacki, Uniwersytet Gdański

dr Agnieszka Tambor, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Magdalena Marcinkowska, Stała Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy UNESCO w Paryżu

17/2020

prof. dr hab. Ewa Bagińska, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, Uniwersytet Jagielloński

dr Marta Dargas-Draganik, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Magdalena Marcinkowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański

dr Arkadiusz Wowerka, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, Uniwersytet Gdański

16/2019

dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Uniwersytet Gdański

dr Mateusz Bonca

dr Lech Buczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Tarzycjusz Buliński, Uniwersytet Gdański

dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. n. med. Jerzy Jankau, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr Anna Michalak, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański

dr hab. Jakub Potulski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Wojciech Szafrański, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Maurycy Zajęcki, prof. Uniwersytetu SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

15/2019

Prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Aleksandra Kajdańska

Dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG, Uniwersytet Gdański                     

Dr Katarzyna Sarek, Uniwersytet Jagielloński

Dr Jacek Splisgart, Tōkyō Metropolitan University

Dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jerzy Szyłak, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Wojciech Szafrański, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

14/2018

Prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

dr hab. Maurycy Zajęcki, profesor SWPS, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Piotr Cybula, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

dr Tomasz Bieliński, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Longin Pastusiak, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

prof. Koji Morita, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo, Japonia

prof. dr hab. Marcin Tomczak, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

wiceadm. dr hab. Stanisław Zarychta, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr Magdalena Marcinkowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof.  Ana Filipa Vrdoljak, University of Technology Sydney

prof. dr Zhang Zhenhui, Pekin, prof. emerytowany Instytut Literatur Obcych Chińskiej Akademii Nauk Społecznych

13/2018

Ks. prof. Tomasz Barankiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Mgr Anna Diniejko-Wąs, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Dr Marcin Jacoby, Uniwersytet Warszawski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Dr Magdalena Łągiewska, East China University of Political Science and Law in Shanghai

Dr Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski

Dr hab. Stanisław Zarychta, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Dr hab. Grzegorz Ziółkowski, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Magdalena Żadkowska, Uniwersytet Gdański

2017

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dr Marceli Burdelski (Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa)

Dr Marta Dargas (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

Kmd. Mirosław Draus (Attache Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy, Ambasada RP w Tokio)

Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Guz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Prof. Ilia Jorga (emerytowany profesor, Serbia)

Dr hab. Karolina Klecha-Tylec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka (Uniwersytet Warszawski)

Dr Nicolas Levi (Polska Akademia Nauk)

Dr Joanna Lisiewicz (niezależna badaczka)

Dr hab. Jan Rowiński, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Dr Wojciech Szafrański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Mateusz Stępień (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski)

prof. dr Mao Yinhui (Kantoński Uniwersytet Studiów Międzynarodowych, Chiny)

Prof. dr Paweł Zygadło (Xi'an Jiaotong-Liverpool University)

2016

Dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, Uniwersytet Gdański

prof. Jadwiga Potrzeszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)

Wiceadm. dr Stanisław Zarychta, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Zhang Zenghuei, Instytut Literatur Obcych Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, Pekin

Dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Jan Rowiński, prof. UW, emerytowany prof. Uniwersytet Warszawski

Dr Wojciech Szafrański, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, Uniwersytet Warszawski

Ks. prof. Tadeusz Guz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr Marceli Burdelski, Kolegium Jagiellońskie, Toruńska Szkoła Wyższa

Dr hab. Katarzyna Zalasińska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Magdalena Adamowicz, Uniwersytet Gdański

Dr Tomasz Widłak, Uniwersytet Gdański

Dr Marta Dargas, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

2015

Dr Marceli Burdelski (Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa)

Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Czesław Lachur, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)

Prof. zw. dr hab. David Malcolm (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Rafał Ożarowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Jadwuga Potrzeszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Dr hab. Jakub Potulski (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Mateusz Stępień (uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska)

Prof. dr Wu Lan (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Józef Włodarski, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr Adm. Stanisław Zarychta (Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego)

Dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

2013-2014

prof. Tadeusz Dmochowski (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. Michał Harciarek (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. Ewa Oziewicz (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. Jadwiga Potrzeszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)

prof. Sylwia Pangsy-Kania (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. Jan Rowiński (Uniwersytet Warszawski, Polska)

dr hab. Mateusz Stępień (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

prof. Yi Lijun (Pekiński Uniwersytet Języków Obcych)

prof. Zhang Zhenhui (profesor emerytowany) (Instytut Literatur Obcych Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, Pekin)