FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 23, zeszyt 3 (60)

Studia i materiały emblematyczne

2021 Następne

Data wydania: 2021

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Grażyna Urban-Godziek

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Redakcja zeszytu Michał Czerenkiewicz

Zawartość numeru

Edycje i przekłady

Anna Treter, Alicja Bielak

Terminus, Tom 23, zeszyt 3 (60), 2021, s. 365 - 402

https://doi.org/10.4467/20843844TE.21.014.13851
Czytaj więcej Następne