FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 23, zeszyt 2 (59)

Kultura polskiego humanizmu końca XVI wieku

2021 Następne

Data wydania: 2021

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Grażyna Urban-Godziek

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Redakcja zeszytu Grażyna Urban-Godziek

Zawartość numeru