FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 22, zeszyt 4 (57)

Maciej Kazimierz Sarbiewski: recepcja i twórczość I

2020 Następne

Data wydania: 2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Grażyna Urban-Godziek

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Redakcja zeszytu Wojciech Ryczek