FAQ

Scripta Judaica Cracoviensia

2010 Następne

Data wydania: 14.02.2011

Opis

Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Katedry Judaistyki.

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Edward Dąbrowa Orcid

Zawartość numeru

Edward Dąbrowa

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 8, 2010, s. 7 - 14

Czytaj więcej Następne

Dagmara Budzioch, Maciej Tomal

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 8, 2010, s. 39 - 47

Czytaj więcej Następne

Karl E. Grözinger

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 8, 2010, s. 61 - 67

Czytaj więcej Następne