FAQ

Scripta Judaica Cracoviensia

Lista recenzentów współpracujących

2020

Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Małgorzata Domagalska (Uniwersytet Łódzki)

Edyta Gawron (Uniwersytet Jagielloński)

Andrzej K. Link-Lenczowski (Uniwersytet Jagielloński)

Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski)

Anna Michałowska-Mycielska (Uniwersytet Warszawski)

Marek Minakowski

Vladyslawa Moskalets (Ukrainian Catholic University, Ukraina)

Katarzyna Pabis-Cisowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)

Artur Patek (Uniwersytet Jagielloński)

Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński)

Elena Quaglia (Universite Paris)

Magdalena Sitarz (Uniwersytet Jagielloński)

Anna Smywińska-Pohl (Uniwersytet Jagielloński)

Łukasz T. Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)

Przemysław Szczur (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)

Małgorzata Śliż-Marciniec (Uniwersytet Jagielloński)

Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński em.)

Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski)

Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński)

Konrad Zieliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Jacek Żurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

2019

Chrobaczyński Jacek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)

Dyduch Joanna (Uniwersytet Jagielloński)

Gąsiorowski Stefan (Uniwersytet Jagielloński)

Kaźmierczyk Adam (Uniwersytet Jagielloński)

Kłańska Maria (Uniwersytet Jagielloński)

Piela Marek (Uniwersytet Jagielloński)

Prokop-Janiec Eugenia (Uniwersytet Jagielloński)

Ruta Magdalena (Uniwersytet Jagielloński)

Sroka Łukasz Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)

Starzyński Marcin (Uniwersytet Jagielloński)

Tartakowsky Eva (Université Paris Nanterre)

Turek Przemysław (Uniwersytet Jagielloński)

Węgrzyn Ewa (Uniwersytet Jagielloński)

2018

Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie)

Leszek Hońdo (Uniwersytet Jagielloński)

Anna Jakimyszyn-Gadocha (Uniwersytet Jagielloński)

Stanisław Obirek (Uniwersytet Warszawski)

Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński)

Maciej Tomal (Uniwersytet Jagielloński)

Ewa Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński)

Konrad Zieliński (Uniwersytet Jagielloński)

2017

Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie)

Adam Kaźmierczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski)

Jerzy Ochman (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Piela (Uniwersytet Jagielloński)

Jacek Purchla (Uniwersytet Jagielloński / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński)

Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński)

Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski)