FAQ

Scripta Judaica Cracoviensia

Zespół redakcyjny

Członkowie Zespołu Redakcyjnego

dr hab. Maciej Tomal prof. UJ Redaktor naczelny e-mail: maciej.tomal@uj.edu.pl
 
dr Anna Jakimyszyn-Gadocha Sekretarz Redakcji e-mail: anna.jakimyszyn@uj.edu.pl 
 
prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
dr hab. Leszek Hońdo
 
dr hab. prof. UJ Michał Galas  redaktor naczelny do 30.06.2021 e-mail: michal.galas@uj.edu.pl