FAQ

Scripta Judaica Cracoviensia

Misja i cele czasopisma

Scripta Judaica Cracoviensia

Scripta Judaica Cracoviensia jest recenzowanym periodykiem wydawanym od 2002 roku przez Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, publikowanym przez Wydawnictwo UJ.


Scripta Judaica Cracoviensia
 jest platformą dla wymiany idei,  prezentacji wyników badań i publikacji nowych dokumentów oraz źródeł przez polskich i zagranicznych uczonych dotyczących studiów nad historią, kulturą i religią Żydów od czasów biblijnych do współczesnego Izraela.


Scripta Judaica Cracoviensia, które ukazują się jako rocznik, można publikować artykuły i recenzje w języku angielskim i innych językach kongresowych.