FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2012 Następne

Data wydania: 09.11.2012

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Marek Piekarczyk

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Zawartość numeru

Recenzje i omówienia.

Magdalena Komorowska

Terminus, Tom XIV zeszyt 25, 2012, s. 265 - 268

https://doi.org/10.4467/20843844TE.12.012.0475
Czytaj więcej Następne

Aneta Kliszcz

Terminus, Tom XIV zeszyt 25, 2012, s. 277 - 283

Czytaj więcej Następne