FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

“AMERIKA”: The Story Behind the American Television Series that Once Divided a Nation

Data publikacji: 21.12.2021

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 105 - 116

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.21.023.14291

Autorzy

Patrick Vaughan
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-0170-4275 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This paper will examine the history of the television series “Amerika”. Upon its airing in 1987, the television project was regarded as one of the most controversial projects in American television history. Made in response to the television spectacular “The Day After” the series “Amerika” portrayed a fictional American town living under a Soviet occupation a decade after a nuclear war forced the American government to sue for peace. The emotional plotline follows the drama of a small Nebraska farming town attempting to survive under the boot of a despotic military occupation. The aim of this paper is to examine “Amerika” within the larger historical context of how the Soviet Union was portrayed in the American mass media and Hollywood television and film productions. This will involve a historical narrative that will challenge the notion of a perpetual “Red Scare” in Hollywood while providing a more subtle alternative view that in terms of cultural and entertainment it can be reasonably argued that the Soviet Union was perhaps given a more sympathetic portrayal than the unvarnished objective historical facts merited at the time.

STRESZCZENIE

„Amerika”: Historia amerykańskiego serialu, który kiedyś podzielił naród

Artykuł dotyczy historii serialu telewizyjnego „Amerika”. Po premierze w 1987 r. był on uważany za jeden z najbardziej kontrowersyjnych projektów w historii telewizji amerykańskiej. Stworzony w odpowiedzi na telewizyjną superprodukcję „Dzień po” serial „Amerika” przedstawiał fikcyjne amerykańskie miasteczko pod radziecką okupacją, dekadę po tym, jak wojna nuklearna zmusiła rząd amerykański do kapitulacji. Celem artykułu jest ukazanie serialu „Amerika” w szerszym historycznym kontekście tego, jak Związek Radziecki był przedstawiany w amerykańskich mediach masowych oraz hollywoodzkich produkcjach telewizyjnych i filmowych. Obejmuje to narrację historyczną podważającą tezę o nieustannej „czerwonej panice” w Hollywood, przy jednoczesnym wskazaniu bardziej zniuansowanego poglądu, że jeżeli chodzi o kulturę i rozrywkę, można zasadnie argumentować, że Związek Radziecki był przedstawiany w bardziej pozytywnych barwach, niż wynikało to z nieupiększonych faktów historycznych w tym okresie.

Bibliografia

Belkin L. (1987a). ‘Amerika’ is Besieged on All Fronts. The New York Times, 24 January.
Belkin L. (1987b). ‘Amerika’ Star Will Appear in U.N. Public Service Spots. The New York Times, 11 February.
Binder D. (1976). New C.I.A. Estimate Finds Soviet Seeks Superiority in Arms. The New York Times, 26 December.
Blum J. (1991). Years of Discord: American Politics, 1961–1974. New York.
Boyer P. (1987). Chrysler Pulls Ads from ‘Amerika’. The New York Times, 28 January.
Conquest R. (1993). Academe and the Soviet Myth. The National Interest, no. 31.
Daniel R. (1945). Roosevelt Tried to Preserve Lwow. The New York Times, 15 February.
Hoberman J. (2019). Make My Day: Movie Culture in the Age of Reagan. New York.
Hook S. (1987). Out of Step: An Unquiet Life in the 20th Century. New York.
Keller B. (1987). Soviet TV Asks for ‘Amerika’ Series. The New York Times, 13 January.
Kuś R. (2016). Retoryka polityczna Richarda Nixona. Kraków.
Maland C. (1993). Dr. Strangelove: Nightmare Comedy and the Ideology of the Liberal Consensus. In: R. Roberts, S. Mintz (eds.). Hollywood’s America: United States History Through Its Films (pp. 252–264). New York.
Malia M. (1991). The Hunt for the True October. Commentary, October.
Newsmakers (1972). Newsweek, 7 August.
Roffman P., Purdy J. (1993). HUAC and the End of an Era. In: R. Roberts, S. Mintz (eds.). Hollywood’s America: United States History Through Its Films (p. 195–202). New York.
Scher B. (2017). The 1987 TV Miniseries that Predicted a Russian Takeover of America. Politico, 7 January.
Shenker I. (1978). Solzhenitsyn, In Harvard Speech, Terms West Weak and Cowardly. The New York Times, 9 June.
Smith S. (1983). Poland Showing ‘Day After’. The New York Times, 20 December.
Taylor S.J. (1990). Stalin’s Apologist: The New York Time’s Man in Moscow. Oxford.
Trilling D. (1993). How McCarthy Gave Anti-Communism a Bad Name. Newsweek, 11 January.
van Hoffman N. (1996). Was McCarthy Right About the Left?: The Reds Were Under the Bed While the Liberals Looked Away. The Washington Post, 14 April.

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2021, s. 105 - 116

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

“AMERIKA”: The Story Behind the American Television Series that Once Divided a Nation

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-0170-4275

Patrick Vaughan
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-0170-4275 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 21.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Patrick Vaughan (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 655

Liczba pobrań: 863