FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Skala Poczucia Samotności (SBS-C) do badania dzieci – doniesienia wstępne

Data publikacji: 24.04.2017

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 93 - 111

https://doi.org/10.4467/20843879PR.17.006.6420

Autorzy

Zofia Dołęga
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
https://orcid.org/0000-0002-2402-3819 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The Children Loneliness Scale (SBS-C) – a Preliminary Report

The article focuses on the problem of loneliness among school children. In our approach this phenomenon is multi-faceted. The concept involves three aspects. The first one is the sense of loneliness as social non-acceptance, neglect and social exclusion. The second is emotional loneliness, which, in turn, means a negative assessment of oneself as a partner in relationships with people of special emotional significance. It is also associated with low mood and other not very intense negative emotions. Finally, the third one is existential loneliness, which involves a feeling of disorientation, uncertainty and helplessness in the face of a perceived chronically insufficient integration with the world. The tripartite concept of loneliness was tested during the construction of a Scale of Loneliness for school children (SBS-C) based on a previously developed Scale of Loneliness (SBS) for young people (Dołęga 2013b; students aged 12–19 years). The adaptation of SBS to children was carried out in several stages involving teachers and a group of approx. 120 students of elementary school. Factor analyzes essentially confirmed the correctness of the theoretical model of the three factors of loneliness in children aged 8–13 years. The psychometric properties of SBS-C were also confirmed. The coefficients of internal consistency proved to be satisfactory: Cronbach’s alpha = .92 for the whole scale (SBS-C_TOTAL) and from .84 to .87 for the three subscales: social (SBS_SP), emotional (SBS_SE) and existential loneliness (SBS_SEG). The article discusses some of the issues concerning the construct validity, the payload, and the diagnostic criterion. A further research direction is set out.
 

Bibliografia

Akiskal H.S., Cassano G.B. (1997), Dysthymia and the Spectrum of Chronic Depressions. New York: Guilford Press.

Asher S.R., Hymel S., Renshaw P.D. (1984), Loneliness in Children. Child Development, 55, 1456–1464.

Asher S.R., Hymel S., Renshaw P.D. (1991), Children Loneliness Scale. W: R. Robinson, P.R. Shaver, L.S. Wrightsman (eds.), Measures of Personality and Social Psychological Attitudes, 278–280. San Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, Toronto: Academic Press Inc.

Asher S.R., Paquette J.A. (2003), Loneliness and Peer Relations in Childhood. Current Directions in Psychological Science, 12, 75–78.

Asher S.R., Renshaw P.D., Hymel S., Williams G.A. (1990), Peer Rejection and Loneliness in Childhood. W: S.R. Asher, J.D. Coie (eds.), Peer Rejection in Childhood, 253–273. New York: Cambridge University Press.

Bartholomew K. (1990), Avoidance of Intimacy: An Attachment Perspective. Journal of Social and Personal Relationships, 7, 147–178.

Borucka-Iwańska A. (2015), Próba adaptacji programu terapeutycznego dla dzieci traumatycznej żałobie zgodnie założeniami Traumatic Grief Cognitive-Behavioral Therapy (TG-CCT). Niepublikowana praca magisterska pod red. Z. Dołęgi, Kraków: Archiwum KAAFM.

Cambell D.T., Fiske D.W. (1959), Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-Multimethod Matrix. Psychological Bulletin, 56, 81–105.

Cattell R.B. (1966), The Scree Test for the Number of Factors. Multivariate Behavioral Research, 1, 245–276.

Cohen J.A., Mannarino A.P., Staron V. (2006), Pilot Study of Modified Cognitive-Behavioral Therapy for Childhood Traumatic Grief (CBT-CTG). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45, 12, 1465–1473.

Cudak H. (1999), Znaczenie rodziny rozwoju wychowaniu małego dziecka. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Daves M.H., Kraus L. (2006), Social Contact, Loneliness, and Mass Media Use: Test of Two Hypotheses Issue. Journal of Applied Social Psychology, 19, 13, 1100–1124.

Dołęga Z. (1995), Samotność dorastających ich relacjach społecznych. W: I. Heszen-Niejodek (red.), Doświadczenie kryzysu – szansa czy ryzyko zaburzeń, 43–62. Katowice: Prace Naukowe, Uniwersytet Śląski.

Dołęga Z. (1997), Rozumienie samotności przez dzieci młodzież. Psychologia Wychowawcza, 5, 436–448.

Dołęga Z. (2003), Samotność młodzieży – analiza teoretyczna studia empiryczne. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Dołęga Z. (2006), Samotność jako stan psychiczny – samotność jako cecha psychologiczna. W: P. Domeracki, W. Tyburski (red.), Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, 253–276. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Dołęga Z. (2009a), Poczucie samotności gimnazjalistów sposoby radzenia sobie sytuacjach szkolnych kontekście autodestruktywności. W: Z. Dołęga (red.), Zdrowie psychiczne uczniów – różne konteksty odniesienia, 154–181. Katowice: Wydawnictwo Nauk. UŚ.

Dołęga Z. (2009b), Agresja samotność dorastających rodzin dysfunkcjonalnej spójności. W: D. Borecka-Biernat (red.), Poszukiwanie uwarunkowań zaburzeń zachowaniach młodzieży interakcjach społecznych, 57–80. Wałbrzych: WSiP.

Dołęga Z. (2013a), Kozioł ofiarny klasie – poszukiwaniu psychologicznego portretu. W: D. Borecka-Biernat (red.), Zachowania agresywne dzieci młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, 287–306. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Dołęga Z. (2013b), Skala do Badania Samotności (SBS). Przegląd Psychologiczny, 56, 3, 323–346.

Dołęga Z. (2014), Otwartość psychologiczna poczucie samotności dziewcząt piszących blogi. W: K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka (red.), Media – kultura popularna – polityka: wzajemne oddziaływanie nowe zjawiska, 199–222. Kraków: AFAM.

Dołęga Z. (2015), Family Cohesion and the Loneliness of Adolescents from Temporarily Disconnected Families Due to Economic Migration. Polish Psychological Bulletin, 46, 1, 45–52.

Dołęga Z., Bogucka-Iwańska I. (2016), Próba adaptacji programu terapeutycznego dla dzieci doświadczających traumatycznej lub powikłanej żałoby. Czasopismo Psychologiczne, 22, 2, 307–315.

Domeracki P., Tyburski W. (red.) (2006), Zrozumieć samotnośćStudium interdyscyplinarne. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Frankl V.E. (1993), Problem sensu. Drodze, 11, 43–49.

Galanaki E.P., Besevegis E. (1996), Coping with Everyday Problems in Childhood: The Case of Loneliness. Psychology, 32, 72–84.

Galanaki E.P., Kalantzi-Azizi A. (1999), Loneliness and Social Dissatisfaction: Its Relation with Children’s Self-Efficacy for Peer Interaction. Child Study Journal, 29, 1, 1–22.

Hojat M., Crandall R. (eds.) (1989), Loneliness: Theory, Research and Applications. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.

Hojat M., Vogel W.H. (1989), Socioemotional bonding and neurobiochemistry. W: M. Hojat, R. Crandall (eds.) Loneliness: Theory, Research and Applications, 87–104. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.

Janusz B., Drożdżowicz L. (2013), Wpływ nieprzeżytej żałoby rodzinie na funkcjonowanie rozwój dziecka. Psychiatria Polska, 47, 5, 865–873.

Kaiser H.F. (1960), The Application of Electronic Computers to Factor Analysis. Educational and Psychological Measurement, 20, 141–151.

Kryteria diagnostyczne DSM-5 (2015), Wrocław: Edra Urban & Partner.

Liepins M., Cline T. (2011), The Development of Concepts of Loneliness During the Early Years in School. School Psychology International, 32, 4, 397–411.

Maes M., Noortgate W. van den, Goossens L. (2015), Reliability Generalization Study for Multidimensional Loneliness Scale: The Loneliness and Aloneness Scale for Children and Adolescent. European Journal of Psychological Assessment, 31, 4, 294–300.

Marcoen A., Brumagne M. (1985), Loneliness Among Children and Young Adolescents. Developmental Psychology, 3, 1025–1031.

Misailidi P., Bonoti F., Savva G. (2012), Representations of Loneliness in Children’s Drawings. Childhood, 19, 4, 523–538.

Oleś M. (2005), Pomiar poczucia osamotnienia dzieci – Skala Osamotnienia dla Dzieci (Children’s Loneliness Scale, LSC). W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej osobowości. Metody diagnostyczne badaniach dzieci młodzieży, 63–79. Lublin: TN KUL.

Oleś M. (2006), Psychologiczna charakterystyka dzieci wysokim niskim poczuciu osamotnienia. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 121–140.

Page R.M. (1991), Assisting Children Avoid Loneliness and Isolation: Perceptions of Importance and Effectiveness Among Elementary School Teacher. Journal of Instructional Psychology, 18, 1, 68–72.

Parkhurst J.T., Asher S.R. (1992), Peer rejection in middle school: Subgroup Differences in Behavior Loneliness, and Interpersonal Concerns. Developmental Psychology, 28, 2, 231–241.

Peplau L., Perlman D. (eds.) (1982), Loneliness: Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy. New York: John Wiley and Sons.

Perlman D. (1989), Further Reflections on the Present State of Loneliness Research. W: M. Hojat, R. Crandall (eds.), Loneliness: Theory, Research and Applications, 17–26. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.

Perlman D., Joshi P. (1989), The Revelation of Loneliness. W: M. Hojat, R. Crandall (eds.), Loneliness: Theory, Research and Applications, 63–76. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.

Qualter P., Munn P. (2002), The Separateness of Social and Emotional Loneliness in Childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 233–244.

Rabe-Jabłońska J. (2011), Zaburzenia afektywne dzieci młodzieży W: I. Namysłowska (red.), Psychiatria dzieci młodzieży, 324–335. Warszawa: PWN.

Rembowski J. (1992), Samotność. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Rokach A. (1988), The Experience of Loneliness: Tri-Level Model. Journal of Psychology, 122, 531–544.

Rokach A., Brock H. (1997), Loneliness: Multidimensional Experience. Journal of Human Behavior, 34, 1, 1–9.

Rokach A., Brock H. (1998), Coping with Loneliness. Journal of Psychology, 132, 1, 107–127.

Renshaw P.D., Brown P.J. (1993), Loneliness in Middle Childhood: Concurrent and Longitudinal Predictors. Child-Development, 64, 4, 1271–1284.

Russell D., Peplau L.A., Cutrona C.E. (1980), The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and Discriminant Validity Evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 472–480.

Schier K. (2014), Dorosłe dzieci – psychologiczna problematyka odwrócenia ról rodzinie. Warszawa: Scholar.

Solano C.H. (1987), Loneliness and Perceptions of Control: General Traits Versus Specific Attributions. Journal of Social Behavior and Personality, 2, 2, 201–214.

Spuij M., Prinzie P., Dekovic M., Bout J. van den, Boelen P.A. (2013), The Effectiveness of Grief-Help, Cognitive Behavioral Treatment for Prolonged Grief in Children: Study Protocol for Randomized Controlled Trial. Trials, 14, 395.

Stevens J.P. (1992), Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Taylor Ch. (2016), Zaburzenia przywiązania dzieci młodzieży. Sopot: GWP.

Weeks D.G., Michela J.L., Peplau L.A., Bragg M.E. (1980), Relation Between Loneliness and Depression: Structural Equation Analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 6, 1238–1244.

Weiss R.S. (1973), Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation. Cambridge, MA: MIT Press.

Weiss R.S. (1974), The Provisions of Social Relationships. W: Z. Rubin (ed.), Doing Unto Others: Joining, Molding, Conforming, Helping, 17–26. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall Spectrum.

Worden W.J. (2009), Grief Counseling and Grief Therapy: Handbook for the Mental Health Practitioner. New York: Springer Publishing Company, LLC.

Informacje

Informacje: Psychologia Rozwojowa, 2017, s. 93 - 111

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Children Loneliness Scale (SBS-C) – a Preliminary Report

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-2402-3819

Zofia Dołęga
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
https://orcid.org/0000-0002-2402-3819 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, SWPS

Publikacja: 24.04.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Zofia Dołęga (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 85

Liczba pobrań: 46