FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poczucie koherencji a przekonania dotyczące szkoły i intensywność picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową

Data publikacji: 18.06.2015

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 57 - 74

https://doi.org/10.4467/20843879PR.15.003.3475

Autorzy

Beata Hintze
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The research focuses on the phenomenon of motor disabilities, which may have adverse effects on psychosocial development in adolescence. The researched group consisted of 291 adolescent subjects, including 186 with physical disability and 105 non-impaired. The survey was conducted in special education centers for children and adolescents with motor impairments in Poland. The Orientation to Life Questionnaire (SOC-13, Antonovsky, 1995/2005), Health Behavior Questionnaire (Jessor et al., 1989) and a questionnaire concerning various aspects of disability were applied. The results show that the global level of SOC is identical in both groups, but adolescents with motor impairments have a higher level of meaningfulness than their peers. Students with a physical disability with a higher global level of SOC and a higher level of comprehensibility and manageability have more positive beliefs about their school. The  results also show a significant negative relationship between SOC and the intensity of drinking alcohol in girls with motor impairment. The results support the hypothesis that the peer group can be one of the important factors contributing to the SOC in adolescents with motor impairments.

Bibliografia

Antonovsky A. (1995/2005), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii Neurologii.

Bengtsson-Tops A., Brunt D., Rask M. (2005),The structure of Antonovsky’s sense of coherence in patients with schizophrenia and its relationship to psychopathology. Scandinavian Journal of Caring Science, 19, 280–287.

Bobrowski K. (2002), Poczucie koherencji oraz inne zasoby odpornościowe używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Alkoholizm Narkomania, 5 (2), 221‒239.

Byra S. (2010), Rola poczucia koherencji kształtowaniu temporalnej satysfakcji życia. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2 (12), 73‒88.

Delgado C. (2007), Sense of coherence, spirituality, stress and quality of life in chronic illness. Journal of Nursing Scholarship, 39 (3), 229‒234.

Ericsson M., Lindström B. (2008), Antonovsky’s sense of coherence scale and the relation with health: systematic review. Journal of Epidemial and Community Health, 60, 376‒381.

Fok S.K., Chair S.Y., Lopez V. (2005), Sense of coherence, coping and quality of life following critical illness. Journal of Advanced Nursing, 49 (2), 173‒181.

Frączek A., Stępień E. (1991), Kwestionariusz Ty Zdrowie. Warszawa: Instytut Psychiatrii Neurologii.

Gerc K. (2008), Uwarunkowania rozwoju emocjonalnego młodzieży mózgowym porażeniem dziecięcym kontekście funkcjonowania rodziny [w:] A. Akimjak, K. Budzowski (red.), Polska, Słowacja, świat – rodzina. Wybrane problemy współczesności, 29‒39. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Gerc K., Figarska M. (1999), Poczucie koherencji młodzieży dysfunkcją narządu ruchu kształconej trybem indywidualnym oraz systemie integracyjnym. Problemy Higieny, 59, 37‒44.

Gosk U. (2014), Uwarunkowania orientacji życiowej młodzieży niepełnosprawnością ruchową. Niepublikowana rozprawa doktorska. Instytut Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

Hintze B. (2011a), Wzory picia alkoholu wśród młodzieży niepełnosprawnością ruchową. Alkoholizm Narkomania, 24 (2), 99‒115.

Hintze B. (2011b), Wybrane przekonania doświadczenie związane piciem alkoholu paleniem marihuany wśród młodzieży niepełnosprawnością ruchową ich rówieśników bez dysfunkcji. Alkoholizm Narkomania, 24 (4), 297‒314.

Janeković K. (2003). Comparative research on substance abuse and self-perception among adolescents with physical handicap. Collegium Antropologicum, 7 (2), 479‒489.

Jelonkiewicz I. (2007), Ochronna rola spostrzeganych zasobów doświadczaniu stresu zdrowiu młodzieży. Psychologia Medycyna. Wspólne Obszary Zainteresowań, 67‒74. Wyższa Szkoła Finansów Zarządzania Warszawie.

Jelonkiewicz I. (2012), Stres zdrowie młodzieży. Studia empiryczne propozycje działań profilaktycznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Jessor R., Donovan J.E, Costa F. (1989), Health Behavior Qustionnaire. University of Colorado, IBS.

Kosińska-Dec K. (1996), Poczucie koherencji style radzenia sobie piciem alkoholu (Raport badań). Alkoholizm Narkomania, 1 (22), 49‒64.

Kosińska-Dec K., Jelonkiewicz I. (1999), Sense of coherence (SOC) and alcohol use in senior adolescents. Polish Psychological Bulletin, 4 (30), 303‒311.

Marszałek L. (2006), Niepełnosprawność. Kobiecość. Rodzina. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Marzec A., Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. (2011), Poczucie koherencji, akceptacja choroby funk-
cjonowanie chorobie przewlekłej osób chorych na chorobę nerek chorych na cukrzycę, hemodializo­wanych – doniesienie wstępne. Pielęgniarstwo XXI Wieku, 2 (35), 51‒56.

Mroziak B. (1996), Poczucie koherencji (SOC) zdrowie psychiczne picie alkoholu przez młodzież. Założenia, problematyka zakres badań. Alkoholizm Narkomania, 1 (22), 27‒34.

Mroziak B. (2001), Poczucie koherencji (SOC) osób uzależnionych od alkoholu – zmiany po psychoterapii [w:] H. Sęk, T. Pasikowski (red.), Zdrowie ‒ Stres ‒ Zasoby, 165‒176. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Pohorecka A., Jelonkiewicz I. (1995), Picie alkoholu poczucie koherencji style radzenia sobie ze stresem młodzieży kończącej szkołę średnią. Alkoholizm Narkomania, 1 (18), 43‒57.

Sęk H. (2001), Salutogeneza funkcjonalne właściwości poczucia koherencji [w:] H. Sęk, T. Pasikowski (red.), Zdrowie ‒ Stres ‒ Zasoby, 23‒42. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Skärsäter I., Langius A., Ågren H., Häggström L., Dencker K. (2005), Sense of coherence and social support in relation to recovery in first-episode patients with major depression: one-year prospective study. International Journal of Mental Health Nursing, 14, 258–264.

Stalker K. (2007), Young disabled people [w:] J. Coleman, A. Hagell (eds.) Adolescence, risk and resilience: Against the odds, 107‒124. England: John Wiley&Sons Ltd.

Szczupał B. (2012), Godność osoby niepełnosprawnością. Studium teoretyczno-empiryczne poczucia godności młodzieży dysfunkcją narządu ruchu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

Szychowiak B. (2005), Wychowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne rodzinie, 381‒416. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne Pedagogiczne.

Świtaj P., Anczewska M., Chrostek A., Grygiel P., Prot-Klinger K., Choma M., Wciórka J. (2013), The sense of coherence as predictor of the scope and impact of stigma experiences among people with mental illness. Psychiatry Research, 209 (2), 249‒251.

Teleporos G., McCabe MP. (2005), The relationship between the severity and duration of physical disability and body esteem. Psychology and Health, 20, 637‒650.

Von Bothmer M.I.K., Fridlund B. (2003). Self-rated health among university students in relation to sense of coherence and other personality traits. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 17, 347‒357.

Worsztynowicz A. (2001), Doświadczenie wsparcia społecznego poczucie koherencji [w:] Sęk H., T. Pasikowski (red.), Zdrowie ‒ Stres ‒ Zasoby, 151‒164. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Zboralski K., Florkowski A., Gałecki P. (2006), Poczucie koherencji, osobowość style rozwiązywania problemów pacjentów rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych. Psychiatria Polska, 2, 291‒300.

Zwoliński M., Bobrowski K., Jelonkiewicz I., Kosińska-Dec K. (2005), Nowe badania nad właściwościami psychometrycznymi skali do pomiaru poczucia koherencji młodzieży. Poster przedstawiony podczas międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między zdrowiem chorobą. Konteksty społeczne psychologiczne”, Zakopane, 13‒15 maja 2005.

Zwoliński M., Jelonkiewicz I., Kosińska-Dec K. (2001). Skala Poczucia Koherencji dla Młodzieży jej właściwości psychometryczne. Sztuka Leczenia, 2, 31‒35.

Zwoliński M., Jelonkiewicz I., Kosińska-Dec K. (2003). Adolescents’ resources in relation to stress experience and life satisfaction in two areas. Polish Psychological Bulletin, 24 (2), 113‒119.

Informacje

Informacje: Psychologia Rozwojowa, 2015, s. 57 - 74

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Sense of coherence and beliefs about the school and the intensity of alcohol drinking among adolescents with physical disability

Autorzy

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa

Publikacja: 18.06.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Beata Hintze (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 3054

Liczba pobrań: 1047