FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Związek między obrazem ciała u kobiet w pierwszej ciąży a reprezentacja relacji  z rodzicem, partnerem i dzieckiem

Data publikacji: 24.04.2017

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 59 - 75

https://doi.org/10.4467/20843879PR.17.004.6418

Autorzy

,
Monika Topór-Pamuła
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
Wszystkie publikacje autora →
Katarzyna Schier
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Body Image in First-time Pregnant Women in Connection with Their Perceived Relationship with the Parent, the Partner and the Child

The aim of this study was to examine the relationship between the body image in first-time pregnant women and the perceived relationship with the parent, the partner and the child. David Krueger’s theory on the development of body self and Murray Bowen’s theory on family systems were the theoretical background of the research problem. The participants were 144 women in the third trimester of first pregnancy. The subjects were administered a documentation sheet, the Body Esteem Scale, Dresden Body Image Inventory, Questionnaire of Relationship, and a ‘Naked Person’ Drawing Test. The application of the statistical method of data clustering enabled to distinguish three groups of pregnant women, who differed in terms of their body image. These groups obtained various results concerning the differentiation of the self and the perceived relationship with the parents, the partner and the unborn child

Bibliografia

Andrasiak E., Gracka-Tomaszewska M. (2009), Znaczenie obrazu partnera kształtowaniu się matczynej reprezentacji dziecka kobiet ciąży. Psychiatria Psychologia Kliniczna, 9, 2, 86–91.

Bielawska-Batorowicz E. (1995), Determinanty spostrzegania dziecka przez rodziców okresie poporodowymŁódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Boscaglia N., Skouteris H., Wertheim E. (2003), Changes in Body Image Satisfaction During Pregnancy: Comparison of High and Low Exercising Women. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 43, 41–45.

Bowen M. (2004), Family Therapy in Clinical Practice. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford: Jason Aronson, Rowman and Littlefield Publishers.

Brazelton T.B., Cramer B.G. (1990), The Earliest Relationship: Parents, Infants, and the Drama of Early Attachment. New York: Addison-Wesley Publishing Company.

Brytek-Matera A. (2008), Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała ujęciu psychospołecznym. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Cash T.F., Smolak L. (2011), Body Image. Handbook of Science, Practice, and Prevention. 2nd ed. New York: Guilford Press.

Chyłek A. (2010)Doświadczanie akceptacji – odrzucenia reprezentacja dziecka kobiet ciąży. Niepublikowana praca magisterska przygotowana pod kierunkiem dr Mileny Grackiej-Tomaszewskiej. Warszawa: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Clark A., Skouteris H., Wertheim S., Paxton S., Milgrom J. (2009), My Baby Body: Qualitative Insight Into Women’s Body-Related Experiences and Mood During Pregnancy and the Postpartum. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 27, 4, 330–345.

Davies K., Wardle J. (1994), Body Image and Dieting in Pregnancy. Journal of Psychosomatic Research, 38, 787–799.

DiPietro J., Millet S., Costigan K., Gurewitsch E., Caulfiled L. (2003), Psychosocial Influences on Weight Gain Attitudes and Behaviors During Pregnancy. Journal of the American Dietetic Association, 10, 1314–1319.

Earle S. (2003), „Bumps and Boobs”: Fatness and Women’s Experience of Pregnancy. Women’s Studies International Forum, 26, 245–252.

Erbert K., Kulbat J. (2005), Wizerunek ciała okresie ciąży: konsekwencje zmian wyglądu dla zadowolenia własnego ciała dobrostanu psychicznego. W: A. Głębocka, J. Kulbat (red.), Wizerunek ciała. Portret Polek, 45–62. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Głębocka A. (2009), Niezadowolenie wyglądu rozpaczliwa kontrola wagi. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Gracka-Tomaszewska M. (2006), Matczyna reprezentacja dziecka – modele teoretyczne ich znaczenie dla praktyki klinicznej. Psychiatria Psychologia Kliniczna, 4, 193–198.

Gracka-Tomaszewska M. (2014), Drogi do macierzyństwa. Reprezentacja siebie reprezentacja dziecka umyśle kobiety jako podstawa macierzyństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Grogan S. (2008), Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women and Children. London, New York: Routledge. Taylor and Francis Group.

Guzikowski W. (2011), Granice między fizjologią patologią ciąży – wybrane zagadnienia. W: E. Lichtenberg, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne, 19–26. Kraków: Impuls.

How real is pregorexia? (2009). Eating Disorders Review, 20, 5, 7–12.

Hoyt W.D., Kogan L.R. (2001), Satisfaction with Body Image and Peer Relationships for Males and Females in College Environment. Sex Roles, 45(3/4), 199–215.

Janusz B., Gdowska K., Barbaro B. (2008), Narracja. Teoria praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kaźmierczak M., Goodwin R. (2011), Pregnancy and Body Image in Poland: Gender Roles and Self-Esteem During the Third Trimester. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 29, 4, 334–342.

Kielar-Turska M. (2011), Kształtowanie się naukowej psychologii rozwoju człowieka. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, 3–27. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kornas-Biela D. (1993), Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

Kościelska M. (1998), Trudne macierzyństwo. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne Pedagogiczne.

Kriegelewicz O. (2008), Transmisja pokoleniowa stopnia zróżnicowania Ja samooceny oraz ich znaczenie dla satysfakcji małżeńskiej. Niepublikowana rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem dr hab. Barbary Tryjarskiej, prof. UW. Warszawa: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kriegelewicz O. (2012), Zaburzenia równowagi sił emocjonalnych rodzinach pochodzenia partnerów dysfunkcja ich relacjach małżeńskich według Bowena. W: B. Tryjarska (red.), Bliskość rodzinie. Więzi dzieciństwie zaburzenia dorosłości, 219– 245. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Krueger W.D. (2002), Integrating Body Self and Psychological Self. London: Brunner-Routledge.

Mirucka B., Sakson-Obada O. (2013), Ja cielesne: od normy do zaburzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Murkoff H., Mazel S. (2010), oczekiwaniu na dziecko. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Pauls R., Occhino J., Dryfhout V. (2008), Effects of Pregnancy on Female Sexual Function and Body Image: Prospective Study. The Journal of Sexual Medicine5, 8, 1915–1922.

Price J. (1988), Motherhood: What it Does to Your MindLondon: Pandora.

Rakfalska A., Schier K. (2008), Spostrzeganie własnego ciała przez mężczyzn intensywnie uprawiających sporty siłowe. Przypadki dysmorfii mięśniowej. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2, 93–103.

Ricciardelli L.A., Yager Z. (2016), Adolescence and Body Image: From Development to Preventing DissatisfactionLondon, New York: Routledge. Taylor & Francis Group.

Rocznik Demograficzny (2011). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Sanftner J.L., Crowther J.H., Crawford P.A., Watts D.D. (1996), Maternal Influences (or Lack Thereof) on Daughters’ Eating Attitudes and Behaviors. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 4, 2, 147–159.

Sanftner J.L., Ryan W.J., Pierce P. (2009), Application of Relational Model to Understanding Body Image in College Women and Men. Journal of College Student Psychotherapy, 23, 262–280.

Schier K. (2005), Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna regulacja emocji osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Schier K. (2008), Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała jego zaburzeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Schier K. (2014), Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Schier K., Topór-Pamuła M. (2010), Body Image in Women With Infertility. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 22, 3–4, 255–268.

Skouteris H., Carr R., Wertheim E., Paxton S., Duncombe D. (2005), Prospective Study of Factors that Lead to Body Dissatisfaction During Pregnancy. Body Image, 2, 347–361.

Smolak L. (2004), Body Image in Children and Adolescents: Where Do We Go from Here? Body Image, 1, 15–28.

Thiel P.P. (2007), Der Dresdner Körperbildfragebogen: Entwicklung und Validierung eines mehrdimensionalen FragebogensUnveröffentlichte Dissertation. Dresden: Medizinische Fakultät der Technischen Universität Dresden.

Topór M. (2007), Zapisane ciele – obraz ciała wewnątrzpsychiczny obraz rodzica niepłodnych kobiet. Niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Schier. Warszawa: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Topór-Pamuła M. (2009), „Ciało ciele” – doświadczanie własnego ciała przez kobiety ciąży self cielesne więź płodem. W: K. Schier (red.), Zapisane ciele: związek ciało – psychika dzieci rodziców, 71–89. Warszawa: Wydawnictwo Emu.

Topór-Pamuła M. (2012), „jednym ciele” – analiza obrazu ciała jego związków reprezentacjami partnera, rodzica dziecka kobiet pierwszej ciąży. Niepublikowana praca doktorska. Warszawa: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Trempała J. (2015), Teza przedstawiona ustnie.

Winnicott D.W. (1953/1975), Transitional Object and Transitional Phenomena. W: D.W. Winnicott, Through Paediatrics to Psycho-Analysis, 229–242. London: Hogarth Press.

Informacje

Informacje: Psychologia Rozwojowa, 2017, s. 59 - 75

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Body Image in First-time Pregnant Women in Connection with Their Perceived Relationship with the Parent, the Partner and the Child
 

Autorzy

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Publikacja: 24.04.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Monika Topór-Pamuła (Autor) - 50%
Katarzyna Schier (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 40

Liczba pobrań: 32