FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wspomnienie o doktorze Janie Łuczyńskim (1957–2010)

Data publikacji: 15.12.2010

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 7 - 8

Autorzy

Maria Kielar-Turska
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Mikołaja Kopernika 26, Kraków
ul. Mikołaja Kopernika 26, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6543-7030 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Jan Łuczyński był związany z Krakowem i Uniwersytetem Jagiellońskim. W Krakowie się urodził,
zdobył wykształcenie, założył rodzinę i rozpoczął swoją karierę naukową.
Ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego, a następnie podjął studia
psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską przygotowywał pod kierunkiem
prof. dr hab. Marii Przetacznik-Gierowskiej, kontynuatorki badań Stefana Szumana nad
rozwojem dziecka. W Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej, gdzie pracował od
roku 1982, pełnił funkcję asystenta i adiunkta. W 1997 roku przeniósł się do Zakładu Zarządzania
w Oświacie na Wydziale Zarządzania, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu oraz zastępcy
dyrektora Instytutu Spraw Publicznych do spraw studenckich. Na tym wydziale był współtwórcą
zarządzania humanistycznego. (Fragment)

Bibliografia


Informacje

Informacje: Psychologia Rozwojowa, 2010, s. 7 - 8

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Wspomnienie o doktorze Janie Łuczyńskim (1957–2010)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6543-7030

Maria Kielar-Turska
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Mikołaja Kopernika 26, Kraków
ul. Mikołaja Kopernika 26, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6543-7030 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Mikołaja Kopernika 26, Kraków
ul. Mikołaja Kopernika 26, Kraków, Polska

Publikacja: 15.12.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Maria Kielar-Turska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2024

Liczba pobrań: 1046