FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie

Data publikacji: 24.04.2017

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 77 - 92

https://doi.org/10.4467/20843879PR.17.005.6419

Autorzy

,
Michał Bebrysz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska, Polska
Wszystkie publikacje autora →
Wanda Zagórska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Depression and Personal Integration – the post-Eriksonian Approach

The present article deals with the problem of accumulation of psychosocial resources which adults who currently undergo the depression episodes have at their disposal. Such resources as trust, autonomy, initiative, sense of industry, sense of identity, intimacy, generativity and ontic integrity are all considered as manifestations of personal integrity. The theoretical purpose of this article is to identify the resources which become weakened during an ongoing depression episode. Some hypotheses referring to intergroup differences have been formulated as far as the intensification of psychosocial resources is concerned. The research included 60 people, aged between 25 and 66, and within this group 30 subjects were undergoing the depression episode (F32.1, F32.2, F33.1, F33.2). In the research, the Questionnaire of Personal Integration by Zagórska, Migut and Jelińska (2014) was used. The Questionnaire in question is an operationalization of the authorial conception of personal integration falling within the ambit of post-Eriksonian approach. Ontic integrity (Cronbach’s α < .7) was excluded from the analysis. The presence of a depressive episode or the lack of it explained 50 percent of the dispersion of the analyzed structure of traits. The variables with the most considerable input to the differentiation of the result profiles in two groups were trust, as the axial role in the model, and generativity. The variables defining the similarities of the groups in question were the sense of identity and intimacy. The variables such as autonomy, initiative and sense of industry had little impact on differences between the groups. Defining the fields of individual restrictions and strengths might be helpful in the prophylaxis and therapy of depression.

Bibliografia

Aranowska E., Rytel J. (2010), Wielowymiarowa analiza wariancji – MANOVA. Psychologia społeczna, 5, 14, 117–141.

Bekhet A.K., Zauszniewski J.A. (2013), Psychometric Assessment of the Depressive Cognition Scale among Caregivers of Persons with Autism Spectrum Disorder. Archives of Psychiatric Nursing, 27, 2, 96–100.

Cierpiałkowska L. (2007), Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Constantinople A. (1969), An Eriksonian Measure of Personality Development in College Students. Developmental Psychology, 1, 4, 357–372.

Côté J.E., Levine C.G. (2002), Identity Formation, Agency, and Culture: Social Psychological Synthesis. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Domino G., Affonso D.D. (1990), Personality Measure of Erikson’s Life Stages: The Inventory of Psychosocial Balance. Journal of Personality Assessment, 54, 3–4, 576–588.

Erikson E.H. (1961), The Roots of Virtue. W: J. Huxley (ed.), The Humanist Frame: The Modern Humanist Vision of Life, 147–165. New York: Harper & Brothers Publishers.

Erikson E.H. (1994), Identity and Life Cycle. New York, London: W.W. Norton & Company.

Erikson E.H. (1999), Human Strength and Cycle of Generations. W: R. Coles (ed.), The Erik Erikson Reader, 190–227. New York, London: W.W. Norton & Company.

Erikson E.H. (2000), Dzieciństwo społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Erikson E.H. (2002), Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Hammen C. (2006), Depresja. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hinc R. (2001), Kwestionariusz Oceniający Stadia Rozwoju Psychospołecznego. Studia Psychologica, 2, 191–212.

ICD-10 (1998), Klasyfikacja zaburzeń psychicznych zaburzeń zachowania ICD-10. Opisy kliniczne wskazówki diagnostyczne. Kraków, Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii Neurologii.

Leidy N.K., Darling-Fisher C.S. (1995), Reliability and Validity of the Modified Erikson Psychosocial Stage Inventory in Diverse Samples. Western Journal of Nursing Research, 17, 2, 168–187.

Markstrom C.A., Sabino V.M., Turner B., Berman B.C. (1997), The Psychosocial Inventory of Ego Strengths: Development and Validation of New Eriksonian Measure. Journal of Youth and Adolescence, 26, 6, 705–732.

Niemczyński A. (2012), Jak skorzystać Eriksona koncepcji rozwoju ego nie zostać psychoanalitykiem. Referat wygłoszony na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej: Wspomaganie rozwoju człowieka – stronę teorii praktyki. Zielona Góra, 28–30 maja.

Ochse R., Plug C. (1986), Cross-cultural Investigation of the Validity of Erikson’s Theory of Personality Development. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 6, 1240–1252.

Pużyński S. (1988), Depresje. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Pużyński S. (2009), Depresje zaburzenia afektywne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Rosenthal D.A., Gurney R.M., Moore S.M. (1981), From Trust to Intimacy: New Inventory for Examining Erikson’s Stages of Psychosocial Development. Journal of Youth and Adolescence, 10, 6, 525–537.

Schwartz S.J., Zamboanga B.L., Wang W., Olthuis J.V. (2009), Measuring Identity from an Eriksonian Perspective: Two Sides of the Same Coin? Journal of Personality Assessment, 91, 2, 143–154.

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems [ICD-10], 1998.

Trzebiński J., Zięba M. (2003), Kwestionariusz nadziei podstawowej – BHI-12. Podręcznik. Warszawa: Pracownia testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Vogel-Scibilia S.E., McNulty K.C., Baxter B., Miller S., Dine M., Frese III F.J. (2009), The Recovery Process Utilizing Erikson’s Stages of Human Development. Community Mental Health Journal, 45, 405–414.

Witkowski L. (2015), Versus. dwoistości strukturalnej faz rozwoju ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zagórska W., Jelińska M., Migut M., Nowak E. (2013), The Personal Integration Questionnaire (KINTO). Polish operationalization of Erikson’s theory of psychosocial development. Plakat prezentowany na XVI European Conference on Developmental Psychology. Lozanna, 3–7 września.

Zagórska W., Migut M., Jelińska M., Wocial M. (2012), Polska operacjonalizacja teorii Eriksona: Kwestionariusz Integracji Osobowej KINTO. Referat wygłoszony na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej: Wspomaganie rozwoju człowieka – stronę teorii praktyki. Lublin, 28–30 maja.

Zagórska W., Migut M., Jelińska M. (2014), Kwestionariusz integracji osobowej (KINTO). Własności psychometryczne. Referat wygłoszony na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej: Zmiany rozwojowe biegu życia: konteksty perspektywy. Lublin, 28–30 maja.

Zauszniewski J.A., Suresky J.M. (2010), Psychometric assessment of the Depressive Cognition Scale in Women Family Members of Adults with Serious Mental Illness. Issues of Mental Health Nursing, 7, 31, 483–490.

Informacje

Informacje: Psychologia Rozwojowa, 2017, s. 77 - 92

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Depression and Personal Integration – the post-Eriksonian Approach

Autorzy

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska, Polska

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Publikacja: 24.04.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Michał Bebrysz (Autor) - 50%
Wanda Zagórska (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 33

Liczba pobrań: 30