FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Pisanie performatywne (Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki – ciało Pawła Tańskiego)

Data publikacji: 09.2021

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 3 (49) „Powrót futuryzmów”, s. 667 - 675

https://doi.org/10.4467/20843860PK.21.046.14366

Autorzy

Magdalena Urbańska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2961-1676 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The review focuses on the analysis of PawełTański’s book Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki – ciało [Voices and Performances of Texts: Literature – Songs – Body]. Contrary to the title, textual analysis overwhelmingly prevails over performance studies in Tański’s work which also abstains from research into this field. The author carries out a sketchy review of cultural texts – mainly poetry and songs. In my article I examine Tański’s study, with particular attention to his favourite motifs, i.e. self-referentiality, love for poetry and counter-culture. As the author often reduces scientific description to emotional interpretation and expresses personal preferences in an exaggeratedly emotional form, the reader receives a cumulative expression of love for literature in the form of a report from the inside. This is also evidenced by the number of literary references and extensive citations. In my review, I critically follow this affective delight, and recognise Tański’s analyses to not only be personally tinged but also to draw from performative writing.

Bibliografia

Austin J.L., Jak działać słowami [w:] idem, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Bal E., Świątkowska W. (red.), Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
Duda A., Od minstrel show do hip hopu. Kulturowe korzenie muzyki rockowej [w:] idem, Performans na żywo. Jako medium i obiekt mediatyzacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
Kosiński D., Performatyka. W(y)prowadzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
Osiński J., Pranke M., Tański P. (red.), Kultura rocka 1. Twórcy, tematy, motywy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.
Osiński J., Pranke M., Tański P. (red.), Kultura rocka 2. Słowo, dźwięk, performance, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.
Osiński J., Pranke M., Tański P. (red.), Kultura rocka 3. Tradycje, poszukiwania, kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.
Schechner R., Performatyka. Wstęp, przeł. T. Kubikowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006.
Tański P., Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki – ciało, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021.
Wachowski J., Performer, performans, performatywność, czyli o miejscu performatyki w badaniach teatrologicznych [w:] E. Bal, W. Świątkowska (red.), Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2021, s. 667 - 675

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Performative Writing (Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki – ciało by Paweł Tański)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2961-1676

Magdalena Urbańska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2961-1676 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 09.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Magdalena Urbańska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 747

Liczba pobrań: 423