FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

W cieniu Wasona. Kontrola poprawności sylogizmu a posługiwanie się implikacją materialną

Data publikacji: 15.12.2011

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 11 - 18

Autorzy

Michał Araszkiewicz
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

In the Shadow of Wason. Checking the Correctness of Syllogism and the Use of Material Implication

The goal of this article is to continue the reflection, present for a long time in literature, on the formalisation of conditionals using implications functor. The starting point for discussion is the analysis of logical errors made by Jagiellonian University students in a logic exam. I am specifically interested in the task of monitoring the accuracy of the syllogism, requiring the application of a rule that has the form of logical implication. The outcome of the analysis is in line with the conclusions drawn from Wason selection task experiments.

Bibliografia

Cosmides L. (1989). The Logic of Social Exchange: Has Natural Selection Shaped How Humans Reason? Studies with the Wason Selection Task. „Cognition” 31, s. 187–276.

Grabowski A. (2004). Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Griggs R.A., Cox J.R. (1982). The Elusive Thematic-materials Effect in Wason’s Selection Task. „British Journal of Psychology” 73, s. 407–420.

Marcus S., Rips L. (1979). Conditional Reasoning. „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior” 18, s. 199–223.

Nęcka E., Orzechowski J. i Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stenning K., van Lambalgen M. (2001). Semantics as a Foundation for Psychology. A Case Study of Wason’s Selection Task. „Journal of Logic, Language and Information” 10, s. 273–317.

Suchoń W. (1996). Sylogistyka. Interpretacja zakresowa. „Dialogikon” 5, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Suchoń W. (1999). Sylogistyki klasyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wason P.C. (1968). Reasoning about a Rule. „Quarterly Journal of Experimental Psychology” 20, s. 271–281.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2010, s. 11 - 18

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

W cieniu Wasona. Kontrola poprawności sylogizmu a posługiwanie się implikacją materialną

Publikacja: 15.12.2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Michał Araszkiewicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1922

Liczba pobrań: 6505