FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Płynna uwaga. Projekt badań dotyczących ruchu płynnego podążania i funkcjonowania uwagi wzrokowej

Data publikacji: 2008

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 77 - 84

Autorzy

Piotr Styrkowiec
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Ludzkie oko jest tak skonstruowane, że tylko określona część powierzchni zdolnej do odbioru bodźców świetlnych (siatkówka) zapewnia dokładne, ostre widzenie. Tą określoną częścią jest dołek środkowy, czyli zagłębienie w centrum plamki żółtej. Gdy człowiek koncentruje wzrok na jakimś obiekcie, obraz tego przedmiotu rzutowany jest na dołek środkowy [Bochenek, Reicher 2004]. W związku z tym, że najostrzejsze widzenie związane jest tylko z częścią obszaru odbierającego bodźce wzrokowe, analiza informacji z pola wzrokowego wymaga istnienia mechanizmu pozwalającego na zmianę położenia punktu koncentracji wzroku w stosunku do obserwowanych obiektów. Mechanizmami tymi są ruchy gałek ocznych, które umożliwiają przenoszenie punktu fiksacji wzroku.

Bibliografia

Berryhill M.E., Chiu T., Hughes H.C. 2006, Smooth pursuit of nonvisual motion, “Journal of Neurophysiology”, 96, s. 461–465.

BochenekA., Reicher M. 2004, Anatomia człowieka,Tom V, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Cavanagh P., Alvarez G.A. 2005, Tracking multiple targets with multifocal attention, “Trends in Cognitive Sciences”, 9, s. 349–354.

Coleman A.C. 2003, Oxford dictionary of psychology, Oxford University Press, Oxford, UK.

Eysenck M.W., Keane M.T. 2005, Cognitive Psychology. A student’s handbook, Psychology Press, Hove, UK.

Ferrera V.P., Lisberger S.G. 1995, Attention and target selection for smooth pursuit eye movements, “The Journal of Neuroscience”, 15, s. 7472–7484.

Hutton S.B., Tegally D. 2005, The effects of dividing attention on smooth pursuit eye tracking, “Experimental Brain Research”, 163, s. 306–313.

Kerzel D., Souto D., Ziegler N.E. 2008, Effects of attention shifts to stationary objects during steady-state smooth pursuit eye movements, “Vision Research”, 48, s. 958–969.

Krauzlis R.J. 2004, Recasting the smooth pursuit eye movement system, “Journal of Neurophysiology”, 91, s. 591–603.

Krauzlis R.J. 2005, The control of voluntary eye movements: new perspectives, “The Neuroscientist”, 11, s. 124–137.

Krauzlis R.J., Lisberger S.G. 1994, Temporal properties of visual motion signals for the initiation of smooth pursuit eye movements in monkeys, “Journal of Neurophysiolology”, 72, s. 150–162.

Krauzlis R.J., Stone L. 1999, Tracking with the mind’s eye, “Trends in Neurosciences”, 22, s. 544–550.

Miura K., Suehiro K., Yamamoto M., Kodaka Y., Kawano K. 2001, Initiation of smooth pursuit in humans. Dependence on target saliency, “Experimental Brain Research”, 141, s. 242–249.

Pylyshyn Z.W., Storm R.W. 1988, Tracking multiple independent targets: Evidence for a parallel tracking mechanism, “Spatial Vision”, 3, s. 179–197.

Rizzolatti G., Riggio L., Sheliga B.M. 1994, Space and selective attention [w:] Attention and performance, XV: Conscious and nonconscious information processing, red. C. Umilta, M. Moscovitch, MIT Press, Cambridge, USA.

Schneider W.X., Deubel H. 2002, Selection for perception and selection for spatial motor action are coupled by visual attention: A review of recent findings and new evidence from stimulus driven saccade control [w:] Attention and Performance XIX: Common mechanisms in perception and action, red. W. Prinz, B. Hommel, Oxford University Press, Oxford, UK.

Styles E.A. 2006, Psychology of attention, Psychology Press, Hove, UK.

Van Donkelaar P., Drew A. 2002, The allocaction of attention during smooth pursuit eye movements, “Progress in Brain Research”, 140, s. 267–277.

Van Gelder P., Lebedev S., Liu P.M., Tsui W.H. 1994, Anticipatory saccades in smooth pursuit: task effects and pursuit vector after saccades, “Vision Research”, 35, s. 667–678.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2008, s. 77 - 84

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Płynna uwaga. Projekt badań dotyczących ruchu płynnego podążania i funkcjonowania uwagi wzrokowej

Publikacja: 2008

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Piotr Styrkowiec (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1555

Liczba pobrań: 1412