FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych

Data publikacji: 2009

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 103 - 107

Autorzy

,
Anna Cieślik
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Wszystkie publikacje autora →
Kamila Madeja-Bień
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W dniach 14–16 czerwca 2009 roku we Wrocławiu odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych”, zorganizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sekcję Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele reprezentujący różne placówki i dyscypliny z kraju i zagranicy, co pozwoliło na interdyscyplinarne spojrzenie na problematykę rozwoju człowieka oraz ujęcie problemu z wielu perspektyw, jak również położenie nacisku na odmienne aspekty zagadnienia. Fakt ten umożliwił spełnienie celu konferencji, którym była wymiana myśli na temat psychologicznych aspektów przemian cywilizacyjnych

Bibliografia


Informacje

Informacje: Psychologia Rozwojowa, 2009, s. 103 - 107

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych

Autorzy

Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Anna Cieślik (Autor) - 50%
Kamila Madeja-Bień (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1824

Liczba pobrań: 1207