FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Społeczno-kulturowe uwarunkowania separacji w okresie adolescencji

Data publikacji: 23.07.2015

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 27 - 38

https://doi.org/10.4467/20843879PR.15.008.3480

Autorzy

Patryk Hajdo
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna, Tarnów
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Socio-cultural conditions of separation in adolescence

The process of transition from childhood to adulthood in primitive societies is connected with initiation rites, while in Western societies there are no such rituals. Instead, you can see conflicting expectations from adults directed towards the adolescents. They are ordering, depending on the circumstances, behavior consistent with the roles of a child or an adult. The content, contained in this form of communication, is the postulate of self-determination that satisfies the opposition. The adolescents’ response that satisfies these criteria is behaviour incompatible with adults’ expectations. The synchronic contradictory message, containing in its structure elements in accordance with the three phases of rites of passage, gives it the ability to read it in a diachronic accordance with the individual adolescent developmental process and thus corresponds to the initiation rites.

Bibliografia

Anastasopoloulos D. (2008), Setting naruszenie granic psychoterapii psychoanalitycznej adolescentów [w:] K. Walewska (red.), Psychoanaliza współcześnie. Dziecko terapii, 137– 150. Warszawa: MediPage.

Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk S-ka Wydawnictwo.

Bettelheim B. (1989), Rany symboliczne. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.

Burszta W. (1998), Antropologia kultury. Poznań: Zysk S-ka Wydawnictwo.

Cierpiałkowska L. (2005), Koncepcje interakcyjne systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej [w:] H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, 132–152. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Coleman J. (1997), Dojrzewanie [w:] P. Bryant, A. Colman (red.), Psychologia rozwojowa, 87–107. Poznań: Zysk S-ka.

Erikson E. (1968), Identity: Youth and crisis. New York: W. W. Norton.

Erikson E. (2000), Dzieciństwo społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Erikson E. (2004), Tożsamość cykl życia. Poznań: Zysk S-ka.

Filip A. (2010), Sposoby rozwiązywania konfliktów rodzinnych percepcji młodzieży różniącej się korzystaniem mediów [w:] D. Borecka-Biernat (red.), Sytuacje konfliktu środowisku rodzinnym, szkolnym rówieśniczym, 207–223. Warszawa: Difin.

Freud A. (2004), Ego mechanizmy obronne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goldenberg H., Goldenberg I. (2006), Terapia rodzinKraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hajduk E. (2001), Kulturowe wyznaczniki biegu życia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kołbik I. (1999), Lojalność rodzinna [w:] B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, 78–84. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Król-Zielińska M., Śleboda R. (2010), Nauczyciel uczeń sytuacjach konfliktowych [w:] D. Borecka-
-Biernat (red.), Sytuacje konfliktu środowisku rodzinnym, szkolnym rówieśniczym, 104–115. Warszawa: Difin.

Lachowska B. (2010), Style rozwiązywania konfliktów ich efekty relacji między rodzicami adolescentami – prezentacja narzędzi pomiaru [w:] D. Borecka-Biernat (red.), Sytuacje konfliktu środowisku rodzinnym, szkolnym rówieśniczym, 180–206. Warszawa: Difin.

Latos A. (2009), Raport badań nad cyberprzemocą wśród młodzieży szkół tarnowskich. Tarnów: SPPT.

Latos A. (2010), Tarnowianie na wagarach. Raport badań ankietowych. Tarnów: SPPT.

Latos A. (2011), Raport badań „Mobbing bulling poczucie bezpieczeństwa szkole. Tarnów: SPPT.

Leach E. (2010), Kultura komunikowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Levi-Strauss C. (1969), Myśl nieoswojona. Warszawa: PWN.

Levi-Strauss C. (1993), Spojrzenie oddali. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Levi-Strauss C. (1998), Totemizm dzisiaj. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Levi-Strauss C. (2000), Antropologia strukturalna. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Linton R. (2000), Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mead M. (1986), Trzy studia: 1. Dojrzewanie na Samoa; 2. Dorastanie na Nowej Gwinei. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Namysłowska I. (1997), Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN.

Obuchowska I. (2000), Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców wychowawców. Warszawa: WSiP.

Olejnik M. (2002), Średnia dorosłość. Wiek średni [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, 2, 234–262. Warszawa: PWN.

Oleszkowicz A. (2006), Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki. Warszawa: Scholar.

Oleszkowicz A., Senejko A. (2013), Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe dobie globalizacji. Warszawa: PWN.

Olszewska-Dyoniziak B. (2001), Człowiek – kultura – osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej. Wrocław: ALTA 2.

Ostoja-Zawadzka K. (1999), Cykl życia rodzinnego [w:] B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, 18–30. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ostrowicka H. (2012), Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne. Kraków: Impuls.

Prusak I. (2012), Młodzież substancje psychoaktywne. Raport badań ankietowych przeprowadzonych tarnowskich szkołach gimnazjalnych ponadgimnazjalnych 2005 2012 roku. Tarnów: SPPT.

Przygońska E. (2010), Konflikty szkole średniej – spojrzenie uczniów nauczycieli [w:] D. Borecka-Biernat (red.), Sytuacje konfliktu środowisku rodzinnym, szkolnym rówieśniczym, 40–58. Warszawa: Difin.

Ruszkowska E. (1997), Okres adolescencji ujęciu psychoanalitycznym. Dialogi, 1/2, 31–36.

Ryczko-Ike A. (2008), Pomiędzy latencją adolescencją [w:] K. Walewska (red.), Psychoanaliza współcześnie. Dziecko terapii, 91–103. Warszawa: MediPage.

Sękowska M. (2000), Ery fazy rozwoju życiu człowieka dorosłego ujęcia Daniela J. Levinsona [w:] P. Socha (red.), Duchowy rozwój człowieka, 45–60. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sperling P. (1995), Psychologia. Poznań: Zysk S-ka Wydawnictwo.

Tokarski J. (1980), Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN.

Tomkiewicz S. (2008), Przeżyć adopcję adolescencji [w:] K. Walewska (red.), Psychoanaliza współcześnie. Dziecko terapii, 125–136. Warszawa: MediPage.

Zaród A. (2005), Raport badań „Młodzież substancje psychoaktywne”. Tarnów: SPPT.

Zaród A. (2006), Zachowania agresywne społeczności uczniów tarnowskich szkół. Tarnów: SPPT.

Informacje

Informacje: Psychologia Rozwojowa, 2015, s. 27 - 38

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Socio-cultural conditions of separation in adolescence
 

Autorzy

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna, Tarnów

Publikacja: 23.07.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Patryk Hajdo (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 3416

Liczba pobrań: 987