FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rytuały rodzinne – koncepcje, badania, funkcje psychologiczne

Data publikacji: 23.07.2015

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 11 - 25

https://doi.org/10.4467/20843879PR.15.007.3479

Autorzy

,
Wanda Zagórska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Wszystkie publikacje autora →
Anna Lipska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dewajtis 5, Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Family rituals. Conceptions, research and psychological functions

The article concerns issues relating to family rituals, discussing them both from the theoretical findings, results of research and psychological functions, as well as therapeutic applications. After discussing the modern range of the concept of ritual, more than 60-year history of psychological research on family rituals in the world, mostly in the US, and the status of such research in Poland are presented. The existing definitions, classifications and attempts of operationalization of family rituals as well as research methods, including the structure of rituals and experiences gained from participation are discussed. In the final part the authors deal with psychological functions of family rituals.

Bibliografia

Baxter L.A., Clark C.L. (1996), Perceptions of family communication patterns and the enactment of family rituals. Western Journal of Communication60, 254–268.

Berne E. (2012), co grają ludziePsychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.

Bossard J., Boll E. (1950), Ritual in family living. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Bruner J.S. (1990)Acts of meaning. Cambridge–Massachusetts–London: Harvard University Press.

Cazeneuve J. (1971), Sociologie du rite. Paris: PUF.

Cierpka A. (2002), Tożsamość jednostki wśród rodzinnych narracji [w:] J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, 9–17. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ciołek T.M., Olędzki J., Zadrożyńska A. (1976), Wyrzeczysko: świętowaniu Polsce. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Ćwiek E. (1998), Tradycje rytuały życia rodzinnego poczucie więzi dorastającego dziecka rodziną. Niepublikowana praca magisterska pod kier. E. Dryll. Warszawa: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dajczer T. (1984), Inicjacje ich wymiar kosmiczny ludów Kalifornii. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Dryll E. (2013), Wrastanie kulturę. Transmisja narracji wychowaniu rodzinnym. Warszawa: ENETEIA.

Dryll E., Cierpka A. (1996), Badanie treści etosu rodzinnego poprzez analizę narracji. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, 4, 1, 33–52.

Dudek Z.W., Pankalla A. (2005), Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: ENETEIA.

Durkheim É. (1990), Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny Australii. Warszawa: PWN (wyd. oryg. 1912).

Eliade M. (1996), Sacrum profanum. istocie religijności. Warszawa: Wydawnictwo KR (wyd. oryg. 1957).

Eliade M. (1997), Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne. Kraków: Wydawnictwo Znak (wyd. oryg. 1959).

Eliade M. (1998), Aspekty mitu. Warszawa: Wydawnictwo KR (wyd. oryg. 1963).

Feiring C., Lewis M. (1987), The ecology of some middle class families at dinner. International Journal of Behavioral Development, 10, 377–390.

Fiese B.H. (1992), Dimensions of family rituals across two generations: Relation to adolescent identity. Family Process, 31, 151–162.

Fiese B.H. (2006), Family routines and rituals. New Haven: Yale University Press.

Fiese B.H., Kline Ch.A. (1993), Development of the family ritual questionnaire: Initial reliability and validation studies. Journal of Family Psychology, 6, 3, 290–299.

Fiese B.H., Tomcho Th.J., Douglas M., Josephs K., Poltrock S., Baker T. (2002), review of 50 years of research on naturally occurring family routines and rituals: Cause for celebration? Journal of Family Psychology, 16, 4, 381–390.

Gendreau J. (1998)L’adolescence et ses “rites” de passage. Paris: Desclée de Brouwer.

Goettler D., Walters L.H. (2002), Adolescent satisfaction in family rituals and psychosocial development. Journal of Family Psychology, 4, 406–414.

Guidubaldi J., Cleminshaw H.K., Perry J.D., Nastasi B.K., Lightel J. (1986), The role of selected family environments factors in children’s post-divorce adjustment. Family Relations, 35, 141–151.

Imber-Black E., Roberts J., Whiting R.A. (red.) (2003), Rituals in families and family therapy. New York–London: W.W. Norton and Company.

Komorowska J. (1984), Świąteczne zwyczaje domowe wielkim mieście: Studium na przykładzie WarszawyWarszawa: PWN.

Kreinath J., Snoek J.A., Stausberg M. (red.) (2006), Theorizing rituals: Classical topics theoretical approaches, analytical conceptsLeiden: Brill Academic Publishers.

Kurzydło D. (2013), „Rytuały przejścia” dzieciństwa do dorosłości jako przejaw współczesnych zachowań quasi-mitycznych nastolatków. Ujęcie narracyjne. Niepublikowana praca magisterska pod kier. W. Zagórskiej. Warszawa: Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Lipska A., Zagórska W. (2011a), „Stająca się dorosłość” ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia. Psychologia Rozwojowa, 1, 9–21.

Lipska A., Zagórska W. (2011b), Doświadczenie uczestnictwa rytuałach rodzinnych wchodzenie dorosłość. Próba eksploracji empirycznej. Referat wygłoszony na XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Rozwojowej: Wiedza rozwoju poznawaniu człowieka. Kraków, 13–16 czerwca.

Maisonneuve J. (1995), Rytuały dawne współczesne. Gdańsk: GWP.

Margasiński A. (2010), Rodzina alkoholowa terapii uzależnionym leczeniuKraków: Impuls.

Martini M. (1996), „What’s new?” at the dinner table: Family dynamics during mealtimes in two cultural groups in Hawaii. Early Development and Parenting, 5, 23–34.

Ogrodowska B. (2011), Polskie tradycje obyczaje rodzinne. Warszawa: Muza.

Pankalla A. (2000), Psychologia mitu. Kultury tradycyjne współczesność. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii Kultury ENETEIA.

Pankalla A. (2011), Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WAM.

Prajsner M. (2008), Rytuały rodzinne profilaktyce. Remedium, 11, 24–25.

Prajsner M. (2009), Rytuały rodzinne rozwój psychospołeczny adolescentów. Remedium, 3, 22–23.

Rappaport R.A. (2007), Rytuał religia rozwoju ludzkościKraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Reber A.S. (2000), Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ricoeur P. (1969), Le conflit des interpretations. Essais d’herméneutique. Paris: Editions du Seuil.

Rothenbuhler E.W. (2003), Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Saint-Exupéry de A. (2005), Mały Książę. Warszawa: MUZA SA.

Schechner R. (2000), Przyszłość rytuałuWarszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Shipman G. (1982)Handbook for family analysis. Lexington: Lexington Books.

Sprunger L.W., Boyce W.T., Gaines J.A. (1985), Family-infant congruence: Routines and rhythmicity in family adaptations to young infant. Child Development, 56, 564–572.

Steinglass P., Bennett L.A., Wolin S.J., Reiss D. (1987), The alcoholic familyNew York: Basic Books.

Szacki J. (1971), Tradycja. Przegląd problematyki. Warszawa: PWN.

Szacki J. (1984) (red.), Tradycja nowoczesność. Warszawa: „Czytelnik”.

Turner V. (2005), Od rytuału do teatruWarszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Valsiner J. (2000), Culture and human developmentLondon: SAGE.

van Gennep A. (2006), Obrzędy przejścia. Warszawa: PIW (wyd. oryg. 1909).

Węgrzyniak A., Stępień T. (red.) (2008), Rytuały codzienności. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy.

Wolin S.J., Bennett L.A. (1984), Family rituals. Family Process, 23, 401–420.

Wolin S.J., Bennett L.A., Jacobs J.S. (2003), Assessing family rituals in alcoholic families [w:] E. Imber--Black, J. Roberts, R.A. Whiting (red.), Rituals in families and family therapy, 253–279. New York–
–London: W.W. Norton and 
Company.

Wysocki J. (2003), Rytuał rodzinny. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników.

Zadrożyńska A. (2002), Świętowania polskie. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl.

Zagórska W. (2004), Uczestnictwo młodych dorosłych rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Kraków: Universitas.

Zagórska W., Lipska A. (2013), „Tak kiedyś zostało ustalone”. Funkcje rytuałów rodzinnych perspektywy autobiograficznej młodych dorosłych. Psychologia Wychowawcza, 4, 117–137.

Informacje

Informacje: Psychologia Rozwojowa, 2015, s. 11 - 25

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Family rituals. Conceptions, research and psychological functions
 

Autorzy

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dewajtis 5, Warszawa

Publikacja: 23.07.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Wanda Zagórska (Autor) - 50%
Anna Lipska (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 4055

Liczba pobrań: 1270