FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozwój zawodowy a preferencje, motywy i bariery edukacyjne w biegu życia

Data publikacji: 23.07.2015

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 89 - 102

https://doi.org/10.4467/20843879PR.15.012.3484

Autorzy

,
Zdzisław Nieckarz
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
Wszystkie publikacje autora →
,
Dorota Godlewska-Werner
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
Wszystkie publikacje autora →
Sylwia Celińska-Nieckarz
Stowarzyszenie Coachingu Biznesowego
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Professional development and educational preferences, motives and barriers in the life course

The aim of the study was to show that, despite the need for continuous professional development, the role of which is emphasized both in the individual (motivation to learn) and organizational (the need for efficiency), not all age groups in the area have the same experience. The study was conducted in a group of 167 employees of various institutions, using a questionnaire created for the study. The results show that age, as a determinant of developmental change may decide the choice of the type of educational activity, it also differentiates test takers in the range educational activity motives and barriers that are most relevant to them when choosing forms of learning. The process of directing their own development is therefore dependent not only on the preferences of the individual, which are an expression of subjectivity of human development but also the social context such as the support of the employer. Topic requires further studies that will take into account both the characteristics of the individual and the environment, without which it is impossible to fully define the developmental processes in the professional field.

 

Bibliografia

Adamson S.J., Doherty N., Viney C. (1998), The meanings of career revisited: Implications for theory and practice. British Journal of Management, 9, 251–259.

Ambrose M.L., Kulik C.T. (1999), Old friends, new faces: Motivation research in the 1990s. Journal of Management, 25, 231–292.

Appelt K. (2004), Środkowa dorosłość – szanse rozwoju. Remedium, 4, 4–5.

Bańka A. (2007), Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Print-B. 

Bańka A. (2008), Psychologia pracy [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, 283–320. Gdańsk: GWP.

Baruch Y. (2004), Transforming careers: From linear to multidirectional career paths. Organizational and individual perspectives. Career Development International, 9, 158–173.

Brzezińska A. (2003), Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek ciągu życia? Reme­dium, 4, 1–3.

Brzezińska A. (2004), Szanse zagrożenia rozwoju – epilog: co pomaga, co szkodzi rozwojowi człowieka? Remedium, 9, 4–5.

Brzezińska A., Trempała J. (2006), Wprowadzenie do psychologii rozwoju [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, 229–283. Gdańsk: GWP.

Celińska-Nieckarz S., Nieckarz Z. (2012a), Bariery dla kariery zawodowej kobiet sposoby ich przezwyciężania opinii kobiet mężczyzn [w:] A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka, P. Pawlicka (red.), Podróże między kobiecością męskością, 155–178. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Celińska-Nieckarz S., Nieckarz Z. (2012b), Wartość kompetencji zawodowych pracowników ocenie pracodawców. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Biznesu, 18, 54–66.

Encyklopedia PWN (2013), Warszawa: PWN.

Fenwick T.J. (2003), Professional growth plans: Possibilities and limitations of an organization-wide employee 
development strategy. 
Human Resource Development Quarterly, 14, 59–78.

Godlewska-Werner D. (2012), Komu chce się uczyć, czyli motywacje uczestników szkoleń [w:] A. Stan­kiewicz-Mróz, J.P. Lendzion (red.), Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, 65–81. Łódź: Politechnika Łódzka.

Griffin B., Hesketh B. (2003), Adaptable behaviors for successful work and career adjustment. Australian Journal of Psychology, 55, 65–73.

Gutman L.M., Schoon I., Sabates R. (2012), Uncertain aspirations for continuing in education: Antecedents and associated outcomes. Developmental Psychology, 48, 1707–1718.

Hall D.T. (2004), The protean career: quarter century journey. Journal of Vocational Behavior, 65, 1–13.

Kanfer R., Ackerman P.L. (2004), Aging, adult development, and work motivation. Academy of Management Review, 29, 440–458.

Kanfer R., Beier M.E., Ackerman P.L. (2013), Goals and motivation related to work in later adulthood: An organizing framework. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22, 253–264.

Kielar-Turska M. (2006), Rozwój człowieka pełnym cyklu życia [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, 285–332. Gdańsk: GWP.

Kooij D.T.A.M., De Lange A.H., Jansen P.G.W., Kanfer R., Dikkers J.S.E. (2011), Age and work-related motives: Results of meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 32, 197–225.

Lips-Wiersma M., McMorland J. (2006), Finding meaning and purpose in boundaryless careers: framework for study and practice. Journal of Humanistic Psychology, 46, 147–167.

Malewski M. (2000), Modele pracy edukacyjnej ludźmi dorosłymi. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1, 47–63.

Noe R.A., Wilk S.L. (1993), Investigation of the factors that influence employees’ participation in development activities. Journal of Applied Psychology, 78, 291–302.

Prokurat S., Świerżewski Ł. (2013), Nadchodzi praca 2.0. Harvard Business Review, 7–8, 51–63.

Rhodes S.R. (1983), Age-related differences in work attitudes and behavior: review and conceptual analysis. Psychological Bulletin, 93, 328–367.

Sloep P., Boon, J., Cornu B., Klebl M., Lefrere P., Naeve A., Scott P., Tinoca L. (2011), European research agenda for lifelong learning. International Journal of Technology Enhanced Learning, 3, 204–228.

Smykowski B. (2004), Wczesna dorosłość – szanse rozwoju. Remedium, 2, 4–5.

Sutherland J., Canwell D. (2007), Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: PWN.

Wojciechowska J. (2004), Wczesna dorosłość – zagrożenia rozwoju. Remedium, 3, 4–5.

Ziółkowska B. (2004), Środkowa dorosłość – zagrożenia rozwoju. Remedium, 5, 4–5.

Źródła internetowe

http://biznes.pwn.pl/, dostęp: 12.06.2013.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp: 10.06.2013.

http://www.oecd-ilibrary.org, dostęp: 10.06.2013.

Raport „Bilans kapitału ludzkiego” (2012). http://bkl.parp.gov.pl/, dostęp: 10.06.2013.

Raport „Diagnoza społeczna” (2011). http://www.diagnoza.com, dostęp: 10.06.2013.

Raport GUS „Kształcenie dorosłych” (2011), http://www.stat.gov.pl/, dostęp: 10.06.2013.

Raport GUS „Wybory ścieżki kształcenia sytuacja zawodowa Polaków” (2013). http://www.stat.gov.pl/, dostęp: 10.06.2013.

 

 

Informacje

Informacje: Psychologia Rozwojowa, 2015, s. 89 - 102

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Professional development and educational preferences, motives and barriers in the life course
 

Autorzy

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

Stowarzyszenie Coachingu Biznesowego

Publikacja: 23.07.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Zdzisław Nieckarz (Autor) - 33%
Dorota Godlewska-Werner (Autor) - 33%
Sylwia Celińska-Nieckarz (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2923

Liczba pobrań: 1107