FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niektóre współczesne zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości

Data publikacji: 25.09.2014

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 23 - 32

https://doi.org/10.4467/20843879PR.14.009.2287

Autorzy

Barbara Harwas-Napierała
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Poland
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The paper addresses, some problems concerning contemporary threats to human development in adulthood. With a reference to the R.J. Havighurst concept, the threats were examined from the perspective of the possibilities to fulfill developmental tasks in the period of adulthood. The phenomena creating a general context of the threats (among others social transformation or changes in the understanding of autonomy) as well as those that disturb the fulfillment of vital developmental tasks especially with regard to family and occupation (e.g. egocentrization and infantilization of adults, the disappearance of generativity) were scrutinized. Possibilities of preventing the phenomena endangering individual development were also presented.

Bibliografia

Bakiera L. (2008), Rozwojowe współoddziaływanie pokoleń rodzinie. Psychologia Rozwojowa, 13, 1, 25–37.

Bakiera L. (2009), Wartość małżeństwa rozwoju człowieka dorosłego [w:] B. Hawnas-Napierała (red.), Rodzina jako wartość rozwoju człowieka, 25–57. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Bakiera L. (2013), Zaangażowane rodzicielstwo autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Difin.

Bandura A. (1973), Aggression. social learning analysis. New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.

Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpieńWarszawa: Wydawnictwo Sic.

Bogunia-Borowska M. (2006), Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych [w:] M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko świecie mediów konsumpcji, 13–44. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Borecka-Biernat D. (2004), Modelujący wpływ rodziców na kształtowanie się emocjonalno-obronnej racjonalnej strategii radzenia sobie młodzieży społecznych sytuacjach trudnych. Psychologia Rozwojowa, 9, 2, 77–90.

Braun-Gałkowska M. (1992), Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych niezadowolonych małżeństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Braun-Gałkowska M. (2006), Treść programów telewizyjnych jako czynnik oddziaływania na widzów [w:] A. Gała, J. Ulfik-Jaworska (red.), Czas pusty, 11–30. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Czerka E. (2007), Rodzinne uwarunkowania odraczania wejścia dorosłość młodych mężczyzn. Kraków: Impuls.

Downs V. (1989), The grandparent – grandchild relationship [w:] J.F. Nussbaum (ed.), Life – span communication: normative processes, 257–281. New Jersey: Hilldale.

Dyczewski Z. (1993), Kultura polska procesie przemian. Lublin: TN KUL.

Ekman P. (1997), amstwo jego wykrywanie biznesie, polityce, małżeństwie. Warszawa: PZN.

Erikson E. (1968), Identity youth and crisis. New York: W.W. Norton.

Erikson E. (1997), The Life Cycle Completed. New York: W.W. Norton.

Frydrychowicz S. (2009), Komunikacja interpersonalna jako wartość rozwojowa rodziny [w:] B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina jako wartość rozwoju człowieka, 91–107. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Giddens A. (2001), Nowoczesność tożsamość. „Ja” społeczeństwo epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Harwas-Napierała B. (2005), Etyczne aspekty manipulacji. Poznańskie Studia Teologiczne, 18, 248–259.

Harwas-Napierała B. (2008), Komunikacja interpersonalna rodzinie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Harwas-Napierała B. (2009), Rodzina jako wartość współczesność [w:] B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina jako wartość rozwoju człowieka, 11–23. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Harwas-Napierała B. (2012), Dorosłość jako spełnienie. Kraków: Libron.

Havighurst R.J. (1981), Developmental task and education. New York: Longmans.

Hejnicka-Bezwińska T. (1997), Orientacje życiowe młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Jasielska A., Maksymiuk R. (2011), Skomercjalizowane rodzicielstwo – nowy aspekt wczesnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 16, 2, 33–49.

Kagitcibasi C. (1996), Family and human development across cultures. Mahwak, New Jersey: Lawrens Erl­baum Associates.

Kahana B., Kahana E. (1970), Grandparenthood from the perspective of the developing grandchild. Developmental Psychology, 3, 98–105.

Kawalec P. (2005), Od świata wirtualnego do świata osób. Społeczeństwo informacyjne wyzwania zagrożenia dla uczestnictwa. Ethos, 18, 1–2, 163–183.

Kornhaber A., Woodwand K. (1985), Grandparent grandchild. The vital connection. Oxford: Transaction Books.

Kotlarska-Michalska A. (2004), Dylematy wychowawcze rodzinach polskich [w:] K. Manes-Holka (red.), Społeczeństwo. Demokracja. Edukacja. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej.

Kotlarska-Michalska A. (2007), Czynniki utrudniające tworzenie się tożsamości współczesnej młodzieży [w:] B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamość współczesność, 129–155. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kotre J. (1996), Outliving the self. How we live on in future generations. New York: W.W. Norton.

Ledzińska M. (2002), Stres informacyjny jako zagrożenie dla rozwoju. Roczniki Psychologiczne, 5, 77–96.

Manek A.M. (2008), Start zawodowy jako wyzwanie rozwojowe. Psychologia Rozwojowa 13, 2, 23–36.

Mc Daniel K., Bradley B. (2008), Desires. “Mind”Quarterly Review of Philosophy, 117, 267–302.

Minuchin S. (1978), Families and family therapy. London, Cambridge.

Pulkkinen L., Caspri A. (2002), Paths to successful development, Cambridge: University Press.

Rosada S. (2012), Rola wzorców identyfikacyjnych kształtowaniu się statusów tożsamości młodych dorosłych. Praca magisterska niepublikowana. Poznań.

Rostowska T. (1991), Poziom jakości małżeńskiej rodziców kształtowanie się osobowości ich dzieci. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Pedagogica et Psychologica, 28, 37–44.

Rostowska T. (2001), Konflikt międzypokoleniowy rodzinie. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Rostowska T. (2003), Dojrzałość osobowa jako podstawowe uwarunkowanie życia małżeńskiego rodzinnego [w:] I. Janicka, T. Rostowska (red.), Psychologia służbie rodziny, 45 –55. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Rostowska T. (2008), Małżeństwo, rodzina, praca jakość życia. Kraków: Impuls.

Satir V. (2000), Terapia rodziny. Teoria praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Steuden S., Borazon J. (2002), Koncepcja małżeństwa własnego obraz małżeństwa rodziców młodzieży różnym poziomie poczucia bezpieczeństwa [w:] T. Rostowska, J. Rostowski (red.), Rodzina – rozwój – praca, 37–55. Łódź: WSI.

Stewart J. (2002), Mosty zamiast murów. Warszawa: PWN SA.

Straś-Romanowska M. (1997), Kulturowe wyznaczniki rozwoju osobowości [w:] J. Rostowski, T. Rostowska, J. Janicka (red.), Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka, 17–26. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Straś-Romanowska M. (2008), Szanse zagrożenia rozwoju człowieka we współczesnym świecie [w:] J.M. Bogdanowicz, M. Lipowska (red.), Rodzinne, edukacyjne psychologiczne wyznaczniki rozwoju, 15–24. Kraków: Impuls.

Tillmann K.J. (2005), Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Warszawa: PWN.

Troll L., Bengtson V.L. (1979), Generations in the family [w:] W.R. Burr, R. Hill, R.I. Nye. L. Reiss (eds.), Contemporary theories about the family, 127–161, v. 1. New York, The Free Press.

Tyszka Z. (2002), Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Tyszkowa M. (1987), Rozwój człowieka dorosłego świetle wybranych koncepcji teoretycznych psychologii. Oświata Dorosłych, 2, 65–73.

Tyszkowa M. (1990), Rodzina rozwój jednostki. Poznań: Grant CPBP.

Tyszkowa M. (1996), Jednostka rodzina: interakcje, stosunki, rozwój [w:] M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka, 124–150, t. 1. Warszawa: PWN.

Walesa Cz. (2011), Szanse zagrożenia człowieka XXI wieku (zarys problematyki psychologicznej). Horyzonty Psychologii, I, 1, 23–36.

Wygotski L. (1971), Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN.

Zagórska W. (2004), Uczestnictwo młodych dorosłych rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Kraków: Universitas.

Informacje

Informacje: Psychologia Rozwojowa, 2014, s. 23 - 32

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Some contemporary threats to human development in adulthood

Autorzy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Poland

Publikacja: 25.09.2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Barbara Harwas-Napierała (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 6026

Liczba pobrań: 3241