FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

O chorobie Baumola i jej następstwach dla sztuki i nauki

Data publikacji: 15.12.2015

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 378 - 384

https://doi.org/10.4467/20843860PK.14.025.4599

Autorzy

Bogusław Nierenberg
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-2178-2406 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Fragment: Cofnijmy się o pół wieku. Pewien amerykański ekonomista William Baumol słucha melancholijnego kwartetu smyczkowego Ludwiga van Beethovena. Piękna muzyka sprzyjała refleksjom. I oto nagle przyszła mu do głowy myśl zgoła nie muzyczna, choć z muzyką związana. Zdał sobie mianowicie sprawę z faktu, że kiedy w 1800 r., powstał ten utwór Beetohovena, do jego wykonania potrzeba było czterech muzyków: dwóch skrzypków, altowiolisty i wiolonczelisty. Jego zagranie zajmowało wykonawcom tyle samo czasu dwieście lat temu, co i teraz. Zatem – pomyślał Baumol – z ekonomicznego punktu widzenia, w ciągu dwóch wieków wydajność muzyków grających ten utwór w żaden sposób nie wzrosła

Bibliografia

Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
Gierat-Bieroń B. (red.), Europejskie modele polityki kulturalnej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Gierat-Bieroń B. (red.), Europejskie modele polityki kulturalnej (2), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Nierenberg B., Economic Premises of Culture Management, „Culture Management” 2009, no. 2.
Surowiecki J., What Ails Us, „The New Yorker”, 7.07.2003, http://www.newyorker.com/archive/2003/07/07/030707ta_talk_surowiecki (data dostępu: 14.11.2015).

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 378 - 384

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

O chorobie Baumola i jej następstwach dla sztuki i nauki

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-2178-2406

Bogusław Nierenberg
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-2178-2406 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 15.12.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Bogusław Nierenberg (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1772

Liczba pobrań: 4137