FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Wizerunek Chinek w wybranej polskiej prasie międzywojennej w latach 30. XX w

Data publikacji: 16.12.2021

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 55 - 67

https://doi.org/10.4467/23538724GS.21.006.14838

Autorzy

Katarzyna Michalewicz
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
https://orcid.org/0000-0002-1011-906X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The image of Chinese women in selected Polish interwar press in the 1930s

Among the interests of the pre-war press, both mass and specialized, was China. Most of the space was devoted to the inhabitants of the Middle Kingdom: “Ivy” and mass magazines, associated with the Ilustrowany Kurier Codzienny [Illustrated Daily Courier], whose readers were also usually female citizens of the Second Polish Republic: As [Ace] and Na Szerokim Świecie [In the Broad World]”.

In the Polish press, Chinese women were presented either as mysterious women of exotic beauty, who used to have mysterious souls, victims of the patriarchal system, or emancipated women fighting for their rights in political, professional and social life. Mass magazines often focused primarily on both the external appearance and spirituality of the Chinese. However, while the inhabitants of the Middle Kingdom were described as beautiful and elegant women, their character was usually portrayed in a negative light. It was emphasized that many of them served as not only charming, but well-educated courtesans. Both mass magazines and the women’s press were alarmed that the situation of Chinese women was very severe and was due to their low position in society. As a significant example, they gave the habit of foot binding.

The women’s press, however, further emphasized that the situation of Chinese women gradually improved thanks to feminist movements. And among the most important representative women’s press mentioned Meling Sung. Both Bluszcz [Ivy] and Ziemianka Polska [Polish Lady Landowner] placed more emphasis on the professional emancipation of citizens of the Middle Kingdom than on their fight against other manifestations of gender discrimination.

Bibliografia

Bachórz J., „Prawda” Aleksandra Świętochowskiego o chińskim Powstaniu Bokserów [w:] Chiny w oczach
Polaków, red. J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Gdańsk 2010.
Buck D.D., Soong Ziwei [w:] Encyclopedia of China, eds. L. Cheng, K. Brown, vol. 4, Berkshire 2009.
Eng R.Y., Foot-binding [w:] Encyclopedia of China, eds. L. Cheng, K. Brown, vol. 4, Berkshire 2009.
Fenby J., Czang Kaj-szek i jego Chiny, tłum. J. Włodarczyk, Wrocław 2003.
Kajdański E., Chiny leksykon – historia, gospodarka, kultura, Warszawa 2005.
Künstler M.J., Dzieje kultury chińskiej, Warszawa 2008.
Łozińska T., Myśl polityczna Czang Kaj-szeka, Kraków 2017.
Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980.
Sidichmienow W., Chiny. Karty przeszłości, tłum. A. Bogdański, Warszawa 1978.
Wesołowski Z., Konfucjańskie podstawy porządku społecznego i zjawisko „twarzy” [w:] Zrozumieć Chińczyków – kulturowe kody społeczności chińskich, red. E. Zajdler, Warszawa 2011.
Winberg Ch., Soong Mei-ling [w:] Encyclopedia of China, eds. L. Cheng, K. Brown, vol. 4, Berkshire 2009.
Zaprutko-Janicka A., Janicki K., Kuziak R., Kaliński D., Przedwojenna Polska w liczbach, Kraków 2020.
Źródła
„As” (1935–1939)
„Bluszcz” (1931–1939)
„Na Szerokim Świecie” (1931–1939)
„Przegląd Katolicki” (1931–1938)
„Teatr” (1931–1939)
„Tęcza” (1931–1939)
„Wschód” (1931–1939)
„Z Bliska i z Daleka” (1933–1939)
„Ziemianka Polska” (1931–1939)
„Żołnierz Polski” (1931–1939)
„Życie Sztuki” (1931–1939)

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, s. 55 - 67

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The image of Chinese women in selected Polish interwar press in the 1930s

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-1011-906X

Katarzyna Michalewicz
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
https://orcid.org/0000-0002-1011-906X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny

Publikacja: 16.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Michalewicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 676

Liczba pobrań: 791