FAQ

Organon

Tischner’s Take on Evil on the Example of The Chekist by Aleksandr Rogozhkin

Publication date: 12.2020

ORGANON, 2020, Volume 52, pp. 101 - 131

https://doi.org/10.4467/00786500.ORG.20.005.12931

Authors

Artur Jochlik
Silesia University, Bankowa 12, 40-007 Katowice
All publications →

Abstract

The problem of evil is unavoidable and largely incomprehensible, and it is exactly for that reason that it is of great importance for our being. This aspect of Tischner’s philosophy can be successfully shown using the example of Andrei Srubov, the protagonist of The Chekist. By looking at Tischner’s agathology we receive hope that we are not doomed to be defeated by evil within our lifetime. What seems to be crucial in opposing evil is the realization that there is always a decision to be made.

References

Anderson T., A Commentary on Gabriel Marcel’s The Mystery of Being, Marquette University Press, Milkwaukee 2006.
 
Benefield J., The Place of God in the Thought of Gabriel Marcel, University of Canterbury Press, Christchurch 1973.
 
Bobko A., Myślenie wobec zła: Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2007.
 
Drwięga M., Solidarność wstrząśniętych i solidarność z kimś i dla kogoś. Kilka uwag o roli etyki w poglądach Jana Patočki i Józefa Tischnera in: Kwartalnik Filozoficzny 46, 2018
 
Dymarski Z., Dwugłos o złu: Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Kraków 2008.
 
Glinkowski W., Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu in: Analiza i Egzystencja 33, 2016, pp. 71–90.
 
Karpiński P., Biblia w filozofii dramatu ks. Józefa Tischnera in: W. Śmigiel (ed.), Język – Szkoła – Religia, Wyd. Bernardinum, Gdańsk 2018, pp. 94–122.
 
Kołoczek Ł., Struktura uczestnictwa w filozofii dramatu Józefa Tischnera in: Logos i Ethos 48, 2018, pp. 53–79.
 
Marcel G., The Mystery of Being: I. Reflection & Mystery, transl. G. Fraser. Henry Regnery Company, Chicago 1950.
 
Marcel G., Homo Viator, transl. E. Craufurd, Henry Regnery Company, Chicago 1951.
 
Marcus P., In Search of the Spirituality: Gabriel Marcel, Psychoanalysis and the Sacred, Karnac, London 2013.
 
Marszałek I., Józef Tischner i filozoficzne koncepcje zła: Czy zło jest w nas, czy między nami?, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.
 
Niezgoda T., Metafora dramatu w filozofii dramatu Józefa Tischnera in: Kwartalnik Filozoficzny 46, 2018, pp. 73–96.
 
O’Malley J., The Fellowship of Being: An Essay on the Concept of Person in the Philosophy of Gabriel Marcel, Martinus Nijhoff, The Hague 1966.
 
Tischner J., Fenomenologia spotkania in: Analecta Cracoviensia 10, 1978, pp. 73–98.
 
Tischner J., Na drogach krzyżowych historii: Rekolekcje 1982, Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitarnej, Kraków 1982.
 
Tischner J., Myślenie według wartości, Wyd. Znak, Kraków 1993.
 
Tischner J., Miłość niemiłowana, Wyd. Znak, Kraków 1993.
 
Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Wyd. Znak, Kraków 1998.
 
Tischner J., Etyka Solidarności oraz Homo Sovieticus, Wyd. Znak, Kraków 2005.
 
Tischner J., Wiara ze słuchania: Kazania starosądeckie 1980–1992, Wyd. Znak, Kraków 2009.
 
Tischner J., Filozofia dramatu, Wyd. Znak, Kraków 2012.
 
Tischner J., Rekolekcje paryskie, Wyd. Znak, Kraków 2013.
 
Tischner J., Spowiedź rewolucjonisty: Czytając Fenomenologię ducha Hegla, Wyd. Znak, Kraków 2016.
 
Tischner J., Krótki przewodnik po życiu: Nieznane teksty, Wyd. Znak, Kraków 2017.
 
Treanor B., Aspects of Alterity: Levinas, Marcel, and the Contemporary Debate, Fordham University Press, New York 2006.
 
Wesołowska A., Fenomenologia i agatologia in: Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein 13/14, 2015, pp. 81–88.
 
Wieczorek K., The Ethics of Solidarity According to Józef Tischner in: Philosophy and Canon Law 3, 2017, pp. 71–89.

Information

Information: ORGANON, 2020, pp. 101 - 131

Article type: Original research article

Titles:

Polish:

Tischner’s Take on Evil on the Example of The Chekist by Aleksandr Rogozhkin

Authors

Silesia University, Bankowa 12, 40-007 Katowice

Published at: 12.2020

Article status: Open

Licence: CC BY-NC-ND  licence icon

Percentage share of authors:

Artur Jochlik (Author) - 100%

Article corrections:

-

Publication languages:

English

View count: 806

Number of downloads: 1041