FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Występowanie anomalii jako warunek twórczego działania komunikacyjnego

Data publikacji: 15.10.2011

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 25 - 31

Autorzy

Krzysztof Banach
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Anomalies as a Condition of Creative Communication

Anomalies in the colloquial meaning appear as a negative and undesirable phenomena. The situation is similar in science, where they oft en appear as ominous signs of incompleteness or inappropriateness of the scientific theory. Cybernetic analysis of interpersonal communication processes and information exchange enables a different kind of a view. In the field of cybernetics communication anomalies are perceived as factors necessary for development, growth and creative change within the modeled processes

Bibliografia

Bateson G. (1996). Umysł i przyroda. Tłum. Anna Tanelska-Dolęba. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Glasersfeld E. von (1989). Cognition, Costruction of Knowledge, and Teaching. „Synthese” 80(1), s. 121–140.

Glasersfeld E. von (1992). Why I Consider Myself a Cybernetician. „Cybernetics and Human Knowing” 1(1), s. 21–25.

Glasersfeld E. von (1994). Wiener’s Insight into Communication. „Kybernetes” 23(6/7), s. 21–22.

Glasersfeld E. von (1996). Cybernetics and the Art of Living. „Cybernetics and Systems” 27(6), s. 489–497.

Kempisty M. (1963). Mały słownik cybernetyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Maruyama M. (1963). The Second Cybernetics: Deviation-Amplifying Mutual Causal Processes. „American Scientist” 5(2), s. 164–179.

Richards L. (2009). The Anticommunication Imperative, materiały na konferencję „American Society for Cybernetics”, http://pearlheatherforge.files.wordpress.com/2009/06/tai-complete-onscreen.pdf

Sienkiewicz P. (1992). Totalitaryzm – próba analizy systemowej. „Transformacje” 1–2, s. 48–51.

Szwabe J. (2008). Odbiór komunikatu jako zagadnienie poznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wiener N. (1960). Cybernetyka i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2010, s. 25 - 31

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Występowanie anomalii jako warunek twórczego działania komunikacyjnego

Publikacja: 15.10.2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Krzysztof Banach (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1791

Liczba pobrań: 1366