FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Wpływ afektywnego poprzedzania zdjęciami bodźców fobiotwórczych na ocenę neutralnych bodźców

Data publikacji: 2008

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 45 - 52

Autorzy

,
Katarzyna Matuszewska
Wszystkie publikacje autora →
Joanna Szary
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W jaki sposób fobie wpływają na nasze życie? Czy przyczyny strachu mogą występować w formie nieuświadomionej, czy też zawsze zdajemy sobie z nich sprawę? Czy lęk przed obiektami, które zagrażały naszym przodkom, a które dzisiaj są częstą przyczyną fobii, działa według innego mechanizmu niż lęk przed obiektami zagrażającymi nam tylko współcześnie? Realizacja naszego projektu ma pomóc odpowiedzieć na to pytanie.

Bibliografia

Blanchette I. 2006, Snakes, spiders, guns, and syringes: How specific are evolutionary constraints on the detection of threatening stimuli? “The Quarterly Journal of Experimental Psychology”, nr 59 (8), s. 1484–1504.

Buss D. M. 2001, Psychologia ewolucyjna, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Davey G.C.L. 1995, Preparedness and phobias: Specific evolved associations or a generalized expectancy bias?, “Behavioral and Brain Sciences”, nr 18 (2), s. 289–325.

Fox E. 2007, The detection of fear-relevant stimuli: Are guns noticed as quickly as snakes?, Emotion, nr 7 (4), s. 691–696.

 Hugdahl K., Johnsen B. 1989, Preparedness and electrodermal fear conditioning: ontogenetic vs. phylogenetic explanations, “Behaviour Research and Therapy”, nr 27, s. 269–278.

Hugdahl K., Öhman A. 1977, Effects of instruction on acquisition and extinction of electrodermal responses to fear-relevant stimuli, “Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory”, nr 3, s. 608–618.

Kendler K.S., Neale M.C., Kessler R.C., Heath A.C., Eaves L.J. 1992, The genetic epidemiology of phobias in women: the interrelationship of agoraphobia, situational phobia, and simple phobia, “Archives of General Psychiatry”, nr 49, s. 273–281.

Kuch K., Cox B.J., Evans R. E., Shulman I. 1994, Phobias, panic, and pain in 55 survivors of road vehicle accidents, “Journal of Anxiety Disorder”, nr 8, s. 181–187.

McGuire M.T. 1988, On the possibility of ethological explanations of psychiatric disorders, “Acta Psychiatrica Scandinavica”, nr 77, s. 7–22.

Menzies R.G., Clarke J.C. 1995, The etiology of phobias: a non-associative account, “Cilinical Psychology Review”, nr 15, s. 23–48.

Merckelbach H., de Jong P.J. 1997, Evolutionary models of phobias [w:] Phobias – A Handbook of Theory, Research and Treatment, red. Davey G.C.L., Chichester: John Wiley and Sons, s. 323–347.

Mineka S. 1987, A primate model of phobic fears [w:] red. Eysenck H.J., Martin I., Theoretical Foundations of Behavior Therapy, New York, Plenum, s. 81–111.

Murphy S.T., Zajonc R.B. 1993, Affect, cognition, and awareness: Affective priming with optimal and suboptimal stimulus exposures, “Journal of Personality & Social Psychology”, nr 64 (5), s.723–739.

Öhman A. 1986, Face the Beast and Fear the Face: Animal and Social Fears as Prototypes for Evolutionary Analyses of Emotion, “Psychophysiology”, nr 23 (2), s. 123–145.

Öhman A., Scares J. 1993, On the automatic nature of phobic fear: Conditioned electrodermal responses to masked fear-relevant stimuli, “Journal of Abnormal Psychology”, nr 102, s. 1221–1132.

Öhman A., Soares J. 1994, “Unconscious anxiety”: Phobic responses to masked stimuli, “Journal of Abnormal Psychology”, nr 103, s. 231–240.

Ohme R.K., Pochwatko G., Błaszczak W. 2007, Wzbudzanie nieświadomego afektu za pomocą podprogowego poprzedzania [w:] Nieuświadomiony afekt, red. Ohme R.K., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Polimeni J., Reiss J. P. 2002, How shamanism and group selection may reveal the origins of schizophrenia, “Medical Hypotheses”, nr 58, s. 244–248.

Purkis H., Lipp O. 2007, Automatic Attention Does Not Equal Automatic Fear: Preferential Attention Without Implicit Valence, “Emotion”, nr 7 (2), s. 314–323.

Seligman M. E. P. 1971, Phobias and preparedness, “Behavior Therapy”, nr 2, s. 307–320.

Sloman L., Price J. 1987, Losing behavior (yielding subroutine) and human depression: Proximate and selective mechanisms, “Ethology and Sociobiology”, nr 8 (supl.), s. 99–109.

Wiener D., Rybakowski J. 2003, Schizofrenia w świetle koncepcji ewolucyjnych, “Psychiatria Polska”, t. 37 nr 4, s. 601–613.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2008, s. 45 - 52

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Wpływ afektywnego poprzedzania zdjęciami bodźców fobiotwórczych na ocenę neutralnych bodźców

Publikacja: 2008

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Matuszewska (Autor) - 50%
Joanna Szary (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1393

Liczba pobrań: 1428