FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Teleologiczne neurony, czyli o możliwej przydatności filozofii dla kognitywistyki

Data publikacji: 2008

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 61 - 66

Autorzy

Krzysztof Skonieczny
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Teza zawarta w rozwinięciu tematu niniejszej konferencji, według której neuronauki stanowią, a przynajmniej mogą sobie rościć prawo do stanowienia pewnego rodzaju rdzenia kognitywistyki, wydaje się prawdziwa. Na szczegółowe jej dowodzenie nie ma tutaj miejsca, niech wystarczy proste stwierdzenie, że jeśli wierzymy, iż jest jedno ludzkie poznanie, a więc nauki je badające odnoszą się do tych samych zjawisk, na przykład psychologia poznawcza opisuje te same zjawiska, które opisuje neuropsychologia, to ta druga powinna być w pełni redukowalna do tej pierwszej; nauka na wyższym poziomie musi być redukowalna do nauki na poziomie niższym, w stosunku do której praw prawa tej pierwszej stanowić będą szczególne przypadki. Jak pisze Charles Taylor, na którego będę się jeszcze powoływał, „Niższa oznacza w tym miejscu bardziej podstawową, a wszystkie nauki muszą dać się zredukować do fizyki i chemii”

Bibliografia

Rorty R. 1994, Filozofia a zwierciadło natury, Biblioteka Aletheia, Warszawa.

Searle R. 1998, How to study consciousness scientifically, “Philosophical Translations of the Royal Society”, B, 353, s. 1935–1942.

Taylor Ch. 1985, How is mechanism conceivable, [w:] tenże, Philosophical Papers: Volume 1, Human Agency and Language, Cambridge University Press, s. 164–186.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2008, s. 61 - 66

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Teleologiczne neurony, czyli o możliwej przydatności filozofii dla kognitywistyki

Publikacja: 2008

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Krzysztof Skonieczny (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1311

Liczba pobrań: 879