FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Segmentacja i selekcja cech jako jeden z podstawowych problemów w rozpoznawaniu obrazów medycznych

Data publikacji: 13.07.2008

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 93 - 104

Autorzy

Bartosz Zieliński
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Obrazowanie medyczne (ang. medical imaging) to metody uzyskiwania i rozpoznawania obrazów, z jakimi mamy do czynienia w badaniach medycznych, podejmowanych zarówno w celach badawczych, jak i diagnostycznych [Chmielewski, Kulikowski, Nowakowski 2000]. Zatem, w dużym uproszczeniu, dwa główne zadania obrazowania biomedycznego to akwizycja obrazu oraz jego rozpoznawanie

Bibliografia

Beier D., Lehmann T., Seidl T., Thies C. 2005, Segmentation of medical images combining local, regional, global, and hierarchical distances into a bottom-up region merging scheme, Proceedings of SPIE, nr 5747, s. 546–555.

Chmielewski L., Kulikowski J.L., Nowakowski A. 2000, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Obrazowanie biomedyczne, Exit, Warszawa.

Choraś R. 2005, Komputerowa wizja – metody interpretacji i identyfikacji obiektów, Exit, Warszawa.

Flasiński M. 1991, Syntaktyczne metody rozpoznawania obrazów, Skrypty Uczelniane UJ, nr 634, Kraków.

Malina W., Smiatacz M. 2005, Metody cyfrowego przetwarzania obrazów, Exit, Warszawa.

Ogiela M. 2001, Syntaktyczne metody rozpoznawania obrazów i ich wykorzystanie w analizie wybranych obrazów medycznych, Wydawnictwa AGH, Kraków.

Pavlidis T. 1987, Grafika i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Stąpor K. 2005, Automatyczna klasyfikacja obiektów, Exit, Warszawa.

Tadeusiewicz R., Flasiński M. 1991, Rozpoznawanie obrazów, PWN, Warszawa.

Tadeusiewicz R., Ogiela L., Ogiela M. 2006, Image languages in intelligent radiological palm diagnostics, “Pattern Recognition”, nr 39/11, s. 2157–2165.

Zieliński B. 2007, A Fully-Automated Algorithm Dedicated to Computing Metacarpophalangeal and Interphalangeal Joint Cavity Widths, “Schedae Informaticae”, nr 16, s. 47–67.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2008, s. 93 - 104

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Segmentacja i selekcja cech jako jeden z podstawowych problemów w rozpoznawaniu obrazów medycznych

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 13.07.2008

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Bartosz Zieliński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1416

Liczba pobrań: 3034