FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

O konsekwencji niekonsekwencji tłumaczy, czyli z problemów przekładu terminologii specjalistycznej w semantyce językoznawczej Johna Lyonsa

Data publikacji: 15.12.2011

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 49 - 56

Autorzy

Alicja Chybińska
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

On some Consequences of Some Inconsistencies: the Problem of the Translation of Specialist Terminology in John Lyons Lexical Semantics

The text relates to non-coherent conceptual apparatus used in Polish translations of John Lyons’s works – Introduction to Theoretical Linguistics (1969) and Semantics 1 (1993). In particular, I am pointing at the inconsistent use of two Polish terms: “kohiponim” and “współhiponim” (in English in both cases: “co-hyponym”), as well as “odwrotność” and “konwersywność” (in English: “conversesness”). I am also discussing the imprecise use of translated terms, such as: “hypernymy”, “hyponymy” and “superordinate”.Bibliografia

Apresjan J. (1974). Antonimy leksykalne i przekształcenia wyrazów antonimicznych [w:] M.R. Mayenowa (red.), Tekst i język. Problemy semantyczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Grochowski M. (1982). Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, skrypty i testy pomocnicze.

Grzegorczykowa R. (1990). Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hervey S., Mulder J. (1972). Theory of the Linguistic Sign. The Hague: Mouton.

Leech G. (1977). Semantics. Harmondsworth: Penguin Books

Lyons J. (1969). Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons J. (1975). Wstęp do językoznawstwa. Tłum. K. Bogacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lyons J. (1984). Semantyka, t. 1. Tłum. A. Weinsberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lyons J. (1993). Semantics 1. Cambridge: Cambridge University Press.

Pawłowski T. (1978). Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mały słownik języka polskiego (2000). Red. E. Sobol. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2010, s. 49 - 56

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

O konsekwencji niekonsekwencji tłumaczy, czyli z problemów przekładu terminologii specjalistycznej w semantyce językoznawczej Johna Lyonsa

Autorzy

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Publikacja: 15.12.2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Alicja Chybińska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1900

Liczba pobrań: 1674