FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Liczący umysł. O mechanizmach poznawczych warunkujących wykonywanie prostych obliczeń

Data publikacji: 2008

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 67 - 76

Autorzy

Marta Sobańska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Wykonywanie prostych obliczeń, jak „3 x 8” czy „7 + 4”, jest podstawową zdolnością matematyczną, wykorzystywaną każdego dnia. Jakie mechanizmy poznawcze kryją się za tą umiejętnością? W literaturze przedmiotu najczęściej opisywaną metodą wykonywania takich prostych obliczeń jest wydobywanie faktów arytmetycznych. Są nimi zapisane w pamięci długotrwałej wyniki działań matematycznych. Sprawne posługiwanie się faktami arytmetycznymi oznacza, że w sytuacji, gdy musimy pomnożyć dwie liczby, na przykład cztery przez siedem, tak naprawdę nie wykonujemy żadnych obliczeń, tylko korzystamy z naszej wiedzy.

Bibliografia

Ashcraft M.H. 1992, Cognitive arithmetic: a review of data and theory, “Cognition”, 44, s. 75–106.

Brzeziński J., Gaul M., Hornowska E., Jaworowska A., Machowski A., Zakrzewska M. 2004, Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych – wersja zrewidowana – renormalizacja WAIS-R (PL), Pracowania Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.

Campbell J.I.D., Clark J.M. 1988, An encoding-complex view of cognitive number processing: Comment on McCloskey, Sokol, and Goodman (1986), “Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition”, 15, s. 920–929.

Campbell J.I.D., Epp L.J. 2005, Architectures for arithmetic [w]: Handbook of Mathematical Cognition, red. J.I.D Campbell, Psychology Press, New York, s. 347–360.

Damian M. 2004, Asymmetries in the processing of Arabic digits and number words, “Memory and Cognition”, 31, s. 164–171.

Dehaene S., Cohen L. 1995, Towards an anatomical and functional model of number processing, “Mathematical Cognition”, 1, s. 83–120.

Domahs F., Delazer M. 2005, Some assumptions and facts about arithmetic facts, “Psychology Science”, 47, s. 96–111.

Folstein M.F., Folstein S.E., Mc Hugh P.R. 1975, Mini-mental State: a practical method for granding the cognitive state of patients the clinicians, “Journal of Psychiatric Research”, 12, s. 189–198.

Goodglass H., Kaplan E. 1983, Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE), Lea and Febiger, Filadelfia.

Lezak M.D., Howieson D.B., Loring D.W. 2004, Neuropsychological Assessment, Oxford University Press, New York.

McCloskey M., Caramazza A., Basili A. 1985, Cognitive mechanisms in number processing and calculation: evidence from dyscalculia, “Brain and Cognition”, 4, s. 171–728.

Noel M.-P., Seron X. 1992, Notational constraints and number processing: a reappraisal of the Gonzalez and Kolers (1982) study, “Quarterly Journal of Experimental Psychology”, 45A, s. 451–478.

Penner-Wilger M. 2004, Just the facts: On the representation of arithmetic facts in the adult mind/brain, Carleton University Cognitive Science Technical Report 2004–2005, s. 1–24.

Reitan R.M. 1958, The validity of the Trail Making Test as an indicator of organic brain damage, “Perceptual and Motor Skills”, 8, s. 271–276.

Spelke E., Tsivkin S. 2001, Language and number: a bilingual training study, “Cognition”, 78, s. 45–88.

Strupaczewska B. 1990, Test Złożonej Figury Rey – Osterrietha (TFZ). Podręcznik, Centralny Ośrodek Metodycznego Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego MEN, Warszawa.

Whalen J., McCloskey M., Lindemann M., Bouton G. 2002, Representing arithmetic table facts in memory: Evidence from acquired impairments, “Cognitive Neuropsychology”, 19, s. 505–522.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2008, s. 67 - 76

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Liczący umysł. O mechanizmach poznawczych warunkujących wykonywanie prostych obliczeń

Publikacja: 2008

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marta Sobańska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1462

Liczba pobrań: 1316