FAQ

Principia

Sztuczne raje dla wygnanych. Fotografia artystyczna Krzysztofa Marchlaka jako medium performowania odmieńczych tożsamości

Data publikacji: 12.2022

Principia, 2022, Tom 69, Polityka i zło, s. 107 - 136

https://doi.org/10.4467/20843887PI.22.006.17317

Autorzy

Weronika Plińska
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5469-793X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W artykule staram się dowieść, że fotografia artystyczna, za sprawą technologii wytwarzania „mieniących się, syntetycznych wizerunków” (K. Linker, On Artificiality), może stać się medium sztuki ze społecznością, tworzonej wraz z osobami systemowo pozbawianymi widoczności w sferze publicznej. Posługując się metodą analizy ikonograficznej, opisuję wybrane fotografie portretowe Krzysztofa Marchlaka prezentujące wizerunki osób należących do społeczności LGBTQ w Polsce. W konkluzji nawiązuję do wykonanej przez artystę wielkoformatowej fotograficznej panoramy Paradiso, którą interpretuję jako zaangażowany społecznie, „mieniący się, syntetyczny wizerunek” sztucznego raju dla wygnanych z królestwa binarnych opozycji płciowych.


Artificial Paradises for the Expelled. Krzysztof Marchlak’s Art Photography as a Medium for Performing Queer Identities

In the article, I try to demonstrate that artistic photography which involves the use of technology of creating “shimmering, synthetic appearances” (K. Linker, “On Artificiality”) can become a medium for community art projects developed with people who are systemically excluded from view in the public sphere. Applying the method of iconographic analysis, I describe selected portrait photographs by Krzysztof Marchlak that feature images of people who belong to the Polish LGBTQ community. I draw in conclusion upon the artist’s large-format photographic panorama Paradiso, which I interpret as a socially engaged, “shimmering, synthetic appearance” of an artificial paradise for people expelled from the kingdom of binary gender oppositions.

Key words: Art Photography, Shimmering Synthetic Appearances, Queer Community Art, Gender Binarism, Krzysztof Marchlak

Bibliografia

Adamson Glenn, Pavitt Jane, Postmodernism: Style and Subversion, V&A Publishing, London 2011.

Arcimowicz Krzysztof, Transgenderowe wzory zachowań mężczyzn (na przykładzie berdaszow, fa’afafine i hidżra), [w:] Męskość w kulturze współczesnej, red. Andrzej Radomski, Bogumiła Truchlińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Baudelaire Charles, Malarz życia nowoczesnego, [w:] Rozmaitości estetyczne, przeł. J. Guze, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.

Butler Judith, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, przeł. J. Bednarek, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016.

 Czakon Dominika, Charles Baudelaire – krytyk sztuki, krytyk nowoczesności, „Zeszyty Naukowego Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne”, numer specjalny 3 (2/2011) „Kierunki badawcze w filozofii II”.

Dziamski Grzegorz, Nowoczesność w refleksji nad sztuką, „Dyskurs” t. 22 nr (2017): 22, 2016.

Krakowska Joanna, Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi, Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Kraków–Warszawa 2020.

Linker Kate, On Artificiality, „Flash Art” 111 (marzec 1983), s. 33–35.

Pasińska Iwona, Obrazy męskości i męskie ciało w teatrze tańca i baletu, [w:] Męskość w kulturze współczesnej, red. A. Radomski, B. Truchlińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Plińska Weronika, Multimedialne protezy wykluczonych ciał: „Niebo nad Krakowem. LGBT mówi” Krzysztofa Wodiczki, Magazyn „SZUM”, data publikacji: 15.10.2021, dostępne w Internecie: https://magazynszum.pl/multimedialne-protezy-wykluczonych-cial-niebo-nad-krakowem-lgbt-mowi-krzysztofa-wodiczki/, data dostępu: 24.08.2022.

Plińska Weronika, Performatywna teoria zgromadzeń Judith Butler jako przyczynek do rozważań nad odpowiedzialnością w wymiarze społecznym, „Edukacja etyczna” nr 18/2021.

Sartre Jean‑Paul, Baudelaire wobec czasu i bytu, [w:] tenże, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, przeł. J. Lalewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968, s. 299–300.

Simmel Georg, Ozdoba, [w:] tenże, Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Stokfiszewski Igor, W stronę radykalnej sztuki ze społecznością, [w:] Sztuka ze społecznością, red. I. Stokfiszewski, J. Wójcik, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018.

Informacje

Informacje: Principia, 2022, s. 107 - 136

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Artificial Paradises for the Expelled. Krzysztof Marchlak’s Art Photography as a Medium for Performing Queer Identities

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-5469-793X

Weronika Plińska
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5469-793X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Polska

Publikacja: 12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Weronika Plińska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1245

Liczba pobrań: 840