FAQ

Principia

Nieme neutrum. Baudrillard-antysocjolog i jego diagnoza społeczeństwa

Data publikacji: 15.10.2011

Principia, 2011, Tom 54-55, s. 285 - 304

https://doi.org/10.4467/20843887PI.11.014.0278

Autorzy

Agnieszka Smrokowska-Reichmann
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Aleja Jana Pawła II 78, Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Przedmiotem czy też podmiotem tego artykułu są masy – Baudrillardowskie neutrum, które stawia opór „imperatywowi racjonalnej komunikacji”. Rok 1978 – rok paryskiego wydania W cieniu milczącej większości – stanowi wyraźną cezurę w twórczości Baudrillarda, tak jeżeli chodzi o główny temat jego rozważań, jak też ich styl. Za ostatnią pracę Baudrillarda spełniającą (choć z trudem) kryteria tradycyjnej naukowej rozprawy o charakterze filozoficzno-socjologicznym przywykło się uważać „Wymianę symboliczną i śmierć” z roku 1976. Baudrillard jasno wyłożył tam swoją teorię symulacji oraz odwołując się do badań etnologicznych i antropologicznych (zwłaszcza Marcela Maussa, ale i Bronisława Malinowskiego), zaproponował logikę wymiany symbolicznej w opozycji do logiki akumulacji. Również wcześniejsze prace Baudrillarda, sprzed roku 1976, uważane są za rozprawy z dziedziny filozofii społecznej / filozofii politycznej / socjologii wyraźnie rozpoznawalne jako takie. Baudrillard zaklasyfikowany został wówczas jako neomarksista, uprawiający, podobnie jak tylu innych neomarksistów, krytykę Marksa.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Principia, 2011, s. 285 - 304

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski: Nieme neutrum. Baudrillard-antysocjolog i jego diagnoza społeczeństwa

Autorzy

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Aleja Jana Pawła II 78, Kraków

Publikacja: 15.10.2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Agnieszka Smrokowska-Reichmann (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1926

Liczba pobrań: 1133