FAQ

Principia

Dismantling Normativism

Data publikacji: 2017

Principia, 2017, Tom 64, s. 43 - 80

https://doi.org/10.4467/20843887PI.17.002.9274

Autorzy

Joanna Klimczyk
Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-6781-7889 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

In his article “Is Meaning Fraught with Ought?” (2009), Daniel Whiting advanced quite a battery of refurbished arguments for the claim that linguistic meaning is intrinsically normative. He ended the paper with the conclusion that he had managed to achieve two of his stated aims: to defend normativism and to show how the normativist can turn the innocent platitude that meaningful expressions possess conditions of correct use into an argument in favour of normativism. In the present article, I show that Whiting failed on both counts, although his failure reveals an important issue which has been overlooked by both parties to the debate. The issue in question is one of methodology: the plausibility of semantic normativism turns on the theory of practical normativity to which a particular philosopher tacitly or explicitly subscribes. To put my main criticism in a nutshell: semantic normativism cannot be defended without a plausible account of the nature of semantic reasons.

Keywords: normativity, normativity of meaning, Kripke, Whiting, practicality, normative reason

Rozbroić normatywizm

W swoim artykule z 2009 roku „Is Meaning Fraught with Ought?” Daniel Whiting wytoczył całą baterię argumentów na rzecz tezy, że znaczenie językowe jest z natury normatywne. Whiting zakończył swój artykuł stwierdzeniem, że udało mu się zrealizować dwa wytyczone cele: obronić normatywizm semantyczny oraz pokazać, w jaki sposób normatywista może niekontrowersyjną tezę głoszącą, że wyrażenia językowe posiadają warunki poprawnego użycia, przekształcić w wiarygodny argument na rzecz normatywizmu w języku. W niniejszym artykule twierdzę, że wbrew deklaracjom Whitingowi nie udało się osiągnąć założonych celów. Pokazuję również, że niepowodzenie jego przedsięwzięcia ujawnia  kluczowy, choć przeoczany aspekt całej debaty wokół normatywności w języku. Pominięty przez Whitinga element dotyczy metodologii, a konkretnie uzależnienia wiarygodności tezy normatywizmu semantycznego od koncepcji racji normatywnych. Mój główny zarzut wobec argumentów Whitinga można streścić następująco: aby obronić stanowisko normatywizmu semantycznego, jego zwolennik musi przedstawić przekonującą teorię racji normatywnych o charakterze ściśle językowym.

Bibliografia

Boghossian, Paul, “The Rule-Following Considerations”, Mind 98 (1989), p. 507–549.

Boghossian, Paul, “Is Meaning Normative?”, in: Philosophy – Science – Scientific Philosophy, eds. Christian Nimtz, Ansgar Beckerman, Mentis, Paderborn 2005, p. 205–218.

Copp, David, Morality, Normativity, and Society, Oxford University Press, Oxford 2001.

Cuneo, Terence, The Normative Web: An Argument for Moral Realism, Oxford University Press, Oxford 2007.

Dancy, Jonathan, 1993, “Prima facie Reasons”, in: A Companion to Epistemology, eds. Jonathan Dancy and Ernest Sosa, Blackwell, Oxford 1993.

Darwall, Stephen, “Desires, Reasons, and Causes”, Philosophy and Phenomenological Research 67/2 (2003), p. 436–43.

Davidson, Donald, “A Nice Derangement of Epitaphs”, in: Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, ed. Ernest Lepore, Blackwell, Cambridge 1986, p. 433–446.

Dummett, Michael, “A Nice Derangement of Epitaphs: Some Comments on Davidson and Hacking”, in: Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, ed. Ernest Lepore, Blackwell, Cambridge 1986, p. 459–476.

Enoch, David, Taking Morality Seriously. A Defence of Robust Realism, Oxford University Press, Oxford 2011.

Fennell, John, “The Meaning of ‘Meaning is Normative’ ”, Philosophical Investigations 36/1 (2013), p. 56–78.

Glüer, Kathrin and Åsa Wikforss, “Against Normativity Again: Reply to Whiting”, MS, 2008, https://www.researchgate.net/profile/Asa_Wikforss/publication/265279895_Against_Normativity_Again_Reply_to_Whiting/links/54db332b0cf261ce15cf7327/Against-Normativity-Again-Reply-to-Whiting.pdf

Glüer, Kathrin and Åsa Wikforss, “Against Content Normativity”, Mind 118 (2009), p. 31–70.

Hattiangadi, Anandi, “Is Meaning Normative?”, Mind and Language 21 (2006), p. 220–240.

Hattiangadi, Anandi, Oughts and Thoughts: Rule-Following and the Normativity of Content, Oxford University Press, Oxford 2007.

Hattiangadi, Anandi, “Some More Thoughts on Semantic Oughts: A Reply to Daniel Whiting”, Analysis 69/1 (2009), p. 54–63.

Kagan, Shelly, The Limits of Morality, Oxford University Press, Oxford 1989.

Kaplan, David, “Demonstratives”, in: Themes from Kaplan, eds. Joseph Almog, Howard Wettstein and John Perry, Oxford University Press, Oxford 1989, p. 481–563.

Klimczyk, Joanna, “Normative Reason, Primitiveness, and the Argument for Semantic Normativism”, Etyka 50 (2015), p. 73–90.

Kripke, Saul, Wittgenstein on Rules and Private Language, Cambridge University Press, Cambridge 1982.

Miller, Alex, “The Argument from Queerness and the Normativity of Meaning”, in: Truth, Existence and Realism, eds. M. Grajner and A. Rami, Mentis, Paderborn 2010.

Nagel, Thomas, The Possibility of Altruism, Clarendon Press, Oxford 1970.

Olson, Jonas, “Error Theory and Reasons for Belief”, in: Reasons for Belief, eds. Andrew Reisner and Asbjørn Steglich-Petersen, Cambridge University Press, Cambridge 2011.

Parfit, Derek, On What Matters, vol. 2, Oxford University Press, Oxford 2011.

Reisner, Andrew E., “Prima facie and Pro Tanto Oughts”, in: International Encyclopedia of Ethics, ed. Hugh LaFollette, Blackwells, Oxford 2013, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781444367072.wbiee406

Ross, William David, The Right and the Good, Oxford University Press, Oxford 1930.

Scanlon, Thomas, What We Owe To Each Other, Harvard University Press, Cambridge, MA 1998.

Shafer-Landau, Russ, Moral Realism. A Defence, Oxford University Press, Oxford 2003.

Wedgwood, Ralph, The Nature of Normativity, Oxford University Press, Oxford 2007.

Whiting, Daniel, “The Normativity of Meaning Defended”, Analysis, 67/2 (2007), p. 133–140.

Whiting, Daniel, “Is Meaning Fraught with Ought?”, Pacific Philosophical Quarterly 90 (2009), p. 535–555.

Wikforss, Åsa, “Semantic Normativity”, Philosophical Studies 102 (2001), p. 203–226.

Informacje

Informacje: Principia, 2017, s. 43 - 80

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Dismantling Normativism

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6781-7889

Joanna Klimczyk
Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-6781-7889 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Joanna Klimczyk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1365

Liczba pobrań: 1308