FAQ

Principia

Bezsilność jako przyzwolenie na zło

Data publikacji: 12.2022

Principia, 2022, Tom 69, Polityka i zło, s. 23 - 36

https://doi.org/10.4467/20843887PI.22.002.17313

Autorzy

Janusz A. Majcherek
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
https://orcid.org/0000-0001-8500-1544 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Agresja putinowskiej Rosji na Ukrainę postawiła wobec dramatycznego wyzwania nobliwą doktrynę non‑violence. Zgodnie ze sformułowanym w latach 80. XX wieku wywodem antysowieckiego dysydenta rosyjskiego Władimira Bukowskiego to nie wojna jest przeciwieństwem pokoju, lecz przemoc, a do jej powstrzymania niekiedy konieczny jest zbrojny opór, czyli prowadzenie wojny. Według Clausewitza do wywołania stanu wojny nie wystarczy militarna agresja, lecz konieczne jest przeciwstawienie się jej, czyli aktywna obrona ze strony napadniętego, chcąc zatem uniknąć wojny, nie należy stawiać oporu agresorowi. Agresja na Ukrainę złamała dwie zasady prowadzenia wojen: ius ad bellum i ius in bello. Według typologii Michaela Walzera jest to zatem niesprawiedliwa wojna prowadzona niesprawiedliwymi metodami, więc przeciwstawianie się jej, także militarne, jest prowadzeniem wojny sprawiedliwej. Zgodnie z analizą Slavoja Žižka tworzy to klarowną z etycznego punktu widzenia sytuację, zło jest łatwo identyfikowalne, a przeciwstawienie się mu stanowi etyczny obowiązek. Według filozofa Étienne’a Balibara w tej sytuacji pacyfizm nie jest żadną opcją.


Helplessness as Acquiescence to Evil

The aggression of Putin’s Russia towards Ukraine has posed a dramatic challenge to the noble doctrine of non-violence. In line with an argument made in the 1980s by anti-Soviet Russian dissident Vladimir Bukovsky, war is not the opposite of peace; instead, violence is. Armed resistance, or warfare, is sometimes necessary to stop violence. According to Clausewitz, military aggression is insufficient to evoke a state of war; in its place, it is necessary to oppose aggression, i.e., actively mount a defense by the attacked party, thereby avoiding war requires not resisting the aggressor. However, the aggression against Ukraine broke two tenets of warfare: ius ad bellum and ius in bello. According to Michael Walzer’s typology, it is an unjust war waged by unjust methods, so resisting it, including militarily, amounts to waging a just war. According to Slavoj Žižek’s analysis, this establishes an ethically clear situation: evil is easily identifiable, and opposing it is an ethical duty. According to the philosopher Étienne Balibar, pacifism is not an option in such a situation.

Key words: Non‑Violence, Aggression, Just War, Pacifism

Bibliografia

Atack Iain, Nonviolence in Political Theory, Edinburgh University Press 2012.

Baran Magdalena M., Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą, Wyd. Fundacja Liberté, Łódź 2018.

Bartula Piotr, Aspołeczne „My”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021.

Bukowski Władimir, Pacyfiści kontra pokoj, [przeł. A. Mietkowski], Editions Spotkania, Paris 1983.

Busch Andrew E., Ronald Reagan and the Defeat of the Soviet Empire, „Presidential Studies Quarterly” t. 27, nr 3, s. 451–466.

Gromes Thorsten, A humanitarian milestone? NATOs 1999 intervention in Kosovo and trends in military responses to mass violence, Peace Research Institute Frankfurt, Report 2/2019.

Habermas Jürgen, Krieg und Emporung, „Süddeutsche Zeitung”, 28.04.2022.

Havel Václav, Siła bezsilnych, przeł. P. Godlewski, [w:] tenże, Siła bezsilnych i inne eseje, Agora, Warszawa 2011.

Iljin Iwan A., O sprzeciwianiu się złu siłą, przeł. K. Krasucka, [w:] Katarzyna Krasucka, Iwan A. Iljin i jego doktryna o sprzeciwianiu się złu siłą, UŚ, Wydział Nauk Społecznych, Katowice 2008.

Klitschko Wladimir, Wir werden nicht kapitulieren, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 03.05.2022.

Kurlansky Mark, Nonviolence: The History of a Dangerous Idea, The Modern Library, New York 2008.

Scott James M., Reagan Doctrine, [w:] The Encyclopedia of War, red. Gordon Martel, Wiley/Blackwell, New York 2012.

Steding William, Ronald Reagans Strategic Defense Initiative, [w:] tenże, Presidential Faith and Foreign Policy. Jimmy Carter the Disciple and Ronald Reagan the Alchemist, Palgrave Macmillan, New York 2014, s. 123–138.

Stolarczyk Mieczysław, Interwencja NATO w Jugosławii i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego (niektore aspekty), [w:] Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się,  red. Piotr Dobrowolski, Mieczysław Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 362–392.

Tkach Peter, The Velvet Revolution: A Case Study in Strategic Nonviolence, MAD‑RUSH

Undergraduate Research Conference (March 22, 2014), Paper 1, http://commons.lib.jmu.edu/madrush/2014/RecentGlobal/1.

Urban Thomas, Wojna w Ukrainie jest też wynikiem polityki Niemiec, „Gazeta Wyborcza” 18.03.2022.

Vosse Wilhelm M., The German Peace Movement and Its Influence on German Politics and Political Culture in 1970s and 1980s, [w:] The Cold War and the Regional Integration. Comparative Studies on the History of International Relations Between Europe 36 Janusz A. Majcherek and Asia, red. Robert Frank, Kumiko Haba, Hiroshi Momose, Aoyama Gakuin University, Tokyo 2010, s. 275–302.

Walzer Michael, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładow historycznych, przeł. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Ziemann Benjamin, A Quantum of Solace? European Peace Movements during the Cold War and their Elective Affinities, „Archiv für Sozialgeschichte” 49 (2009), s. 351–389.

Žižek Slavoj, Od Rasputina do Dwaputina, czyli witajcie w gorącym pokoju, przeł. M. Sutowski, „Krytyka Polityczna”, 25.03.2022.

Informacje

Informacje: Principia, 2022, s. 23 - 36

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Helplessness as Acquiescence to Evil

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8500-1544

Janusz A. Majcherek
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
https://orcid.org/0000-0001-8500-1544 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Publikacja: 12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Janusz A. Majcherek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 489

Liczba pobrań: 463