FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Australijsko-chiński handel towarowy w kontekście RCEP i wojny handlowej – diagnoza i perspektywy rozwoju

Data publikacji: 16.12.2021

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 68 - 97

https://doi.org/10.4467/23538724GS.21.001.14833

Autorzy

,
Sylwia Pangsy-Kania
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
https://orcid.org/0000-0002-7850-9101 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Katarzyna Kania
Politechnika Warszawska, plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-0596-009X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Australian-Chinese goods trade in the context of the RCEP and the trade war – diagnosis and development prospects

The aim of this article is to analyze changes in merchandise bilateral trade relationships between Australia and China in the years of 2000–2020. Particular attention was paid to the importance of the Regional Comprehensive Economic Partnership and the trade war in response to Austalia’s call for an international inquiry into China’s handling of the coronavirus when the pandemic had become an international issue. The main purpose of this article is to diagnose and evaluate Australian-Chinese relations. The thesis was formulated as follows: the political conflict between China and Australia translates into mutual trade relations, the consequences of which are felt by both sides, but in the coming years China will still be Australia’s most important trading partner. At the same time, Australia will be looking for new markets, and China will be looking for new suppliers.

Bibliografia

Albert E., China-Australia Slump Continues to Deepen, 11.02.2021, https://thediplomat.com/2021/02/china-australia-slump-continues-to-deepen/ (dostęp: 22.07.2021).
Australia. Analiza międzynarodowa, Biuro Strategii i Analiz Międzynarodowych PKO Bank Polski SA, 18.08.2020, https://wspieramyeksport.pl/api/public/files/1964/Australia_Analiza_Miedzynarodowa_2020_08.pdf (dostęp: 22.07.2021).
Australia, Directorate General for Trade, European Commission, https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_australia_en.pdf (dostęp: 22.07.2021).
Australia kontra Chiny. Eksperci: Sektor edukacji może być następną ofiarą wojny handlowej, 12.05.2021, https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/8160941,australia-chiny-sektor-edukacji-wojna-handlowa.html (dostęp: 22.07.2021).
Australia. Przewodnik po rynku, Warszawa 2018.
Australia, The World Factbook, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/australia/ (dostęp: 22.07.2021).
Australia. Znajdź rynki eksportowe, https://wspieramyeksport.pl/znajdz-rynki-eksportowe/au/australia (dostęp: 22.07.2021).
Błaszczak J., Stosunki australijsko-chińskie na przestrzeni XX wieku i współcześnie [w:] Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietrasiak, D. Mierzejewski, Łódź – Kurowice 2012.
Brytyjczycy przechwycili australijskie wina, których nie chcieli Chińczycy, 4.02.2021, https://www.rp.pl/handel/art292571-brytyjczycy-przechwycili-australijskie-wina-ktorych-nie-chcieli-chinczycy (dostęp: 22.07.2021).
China, Directorate General for Trade, European Commission, https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_china_en.pdf (dostęp: 22.07.2021).
China, The World Factbook, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/ (dostęp: 22.07.2021).
Chiny. Analiza międzynarodowa, Biuro Strategii i Analiz Międzynarodowych PKO Bank Polski SA, 24.06.2020, https://wspieramyeksport.pl/api/public/files/1927/Chiny_Analiza_Miedzynarodowa_2020_06.pdf (dostęp: 22.07.2021).
Chiny. Znajdź rynki eksportowe, https://wspieramyeksport.pl/znajdz-rynki-eksportowe/cn/chin (dostęp: 22.07.2021).
Chińczycy nałożyli gigantyczne cła na australijskie wina, 28.11.2020, https://www.rp.pl/handel/art-8745831-chinczycy-nalozyli-gigantyczne-cla-na-australijskie-wina (dostęp: 22.07.2021).
Ciesielski M., Konsekwencje chińsko-australijskiej wojny handlowej, 4.03.2021, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/konsekwencje-chinsko-australijskiej-wojny-handlowej/ (dostęp: 22.07.2021).
Data for China, The World Bank, www.data.worldbank.org (dostęp: 22.07.2021).
Fickling D., Pomimo ataku gospodarczego Chin na Australię, wzajemny handel może rozkwitnąć. Jak to możliwe? (Opinia), 4.12.2020, https://forsal.pl/swiat/chiny/artykuly/8030878,chiny-australia-pomimo-ataku-gospodarczego-chin-na-australie-wzajemny-handel-moze-rozkwitnac-jak-to-mozliwe-opinia.html (dostęp: 22.07.2021).
Fickling D., Umowa RCEP to nowy Pax Sinica. Bardziej niż wolny handel przypomina imperialny system preferencji (Opinia), 19.11.2020, https://forsal.pl/swiat/usa/artykuly/8012779,umowa-rcep-to-nowy-pax-sinica-bardziej-niz-wolny-handel-przypomina-imperialny-system-preferencji-opinia.html (dostęp: 22.07.2021).
Frączyk J., Pompowany wzrost Chin. „Te inwestycje nie przyniosą wysokiego zwrotu”, 19.01.2021, https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wzrost-pkb-chin-napompowany-jest-nisko-wydajnymi-inwestycjami/yh8qw8v (dostęp: 22.07.2021).
Gadzała Ł., Tiananmen: Ile wydarzenia z 1989 r. dziś znaczą dla Chin?, 4.06.2020, https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/tiananmen-ile-wydarzenia-1989-chiny-pekin-4-czerwca-deng-xi-jinping/ (dostęp: 22.07.2021).
General Profile: Australia, UNCTADstat, http://unctadstat.unctad.org/countryprofile/generalprofile/en-gb/036/index.html (dostęp: 22.07.2021).
General Profile: China, UNCTADstat, http://unctadstat.unctad.org/countryprofile/generalprofile/en-gb/156/index.html (dostęp: 22.07.2021).
Hughes H., Australian Exports: Performance, Obstacles and Issues of Assistance, Report of the Committee for Review of Export Market Development Assistance, Hughes Report, Canberra 1989.
Human Development Report 2020: The next frontier Human development and the Anthropocene, New York 2020.
International Monetary Fund, World Economic Outlook. Managing divergent recoveries, [b.m.] 2021.
Jureńczyk Ł., Australijsko-chińskie stosunki gospodarcze w drugiej dekadzie XXI wieku a bezpieczeństwo ekonomiczne Australii, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2019, t. 13, nr 1.
Jureńczyk Ł., Polityka bezpieczeństwa i obrony Australii w drugiej dekadzie XXI wieku wobec wzrostu potęgi Chin, „Sprawy Międzynarodowe” 2019, t. 72, nr 3.
Kozieł H., Chiński atak na antypody, 14.12.2020, https://www.parkiet.com/Gospodarka---Swiat/312149994-Chinski-atak-na-antypody.html (dostęp: 22.07.2021).
Le Bec Ch., Guinea/China: Negotiations turn complicated over Simandou iron ore project, 11.05.2021, https://www.theafricareport.com/86786/guinea-china-negotiations-turn-complicated-over-simandou-iron-ore-project/ (dostęp: 22.07.2021).
Ludność i gospodarka Australii, 1.07.2019, http://geografia24.pl/ludnosc-i-gospodarka-australii/ (dostęp: 22.07.2021).
Nasila się konflikt handlowy między Chinami a Australią, 2.11.2020, https://forsal.pl/swiat/chiny/artykuly/7994687,nasila-sie-konflikt-handlowy-miedzy-chinami-a-australia.html  (dostęp: 22.07.2021).
Okraska T., Stosunki australijsko-chińskie. Historia, stan obecny, perspektywy [w:] Australia w XX i XXI wieku. Polityka, historia i kultura, red. A. Kandzia-Poździał, J. Siekiera, Katowice 2017.
Oto państwa, z którymi Chiny mają ujemny bilans handlowy, 25.08.2017, https://forsal.pl/artykuly/1065651, oto-panstwa-z-ktorymi-chiny-maja-ujemny-bilans-handlowy.html (dostęp: 22.07.2021).
Pandemia koronawirusa czarnym łabędziem, 22.04.2020, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/warto-wiedziec/raporty/pandemia-koronawirusa-czarnym-labedziem/ (dostęp: 22.07.2021).
Pangsy-Kania S., Kształtowanie się wskaźnika HDI w Chinach w latach 1980–2013 na tle pozostałych krajów BRICS, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2015, z. 8.
Pangsy-Kania S., Od „Made in China” do „Created in China” – droga Chin do supremacji innowacyjnej, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2021, z. 19.
Paszak P., Chiny starzeją się w błyskawicznym tempie, 26.11.2020, https://warsawinstitute.org/pl/chiny-starzeja-sie-w-blyskawicznym-tempie/ (dostęp: 22.07.2021).
Perzyński J., Australia wygrywa spór handlowy z Chinami, 7.06.2021, https://biznesalert.pl/chiny-australia-wegiel-surowce-energetyka/ (dostęp: 22.07.2021).
Qi Ch., Zwang J.X., The economic impacts of the China-Australia Free Trade Agreement – A general equilibrium analysis, „China Economic Review” 2018, vol. 47.
RCEP, największa umowa o wolnym handlu, https://przedsiebiorcy.eu/rcep-najwieksza-umowa-o-wolnym-handlu/ (dostęp: 22.07.2021).
Relacje handlowe między Chinami i Australią, 19.04.2021, https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Relacje-handlowe-miedzy-Chinami-i-Australia (dostęp: 22.07.2021).
Roggeveen S., Why Australia should respond to China’s provocations with self-reliance, 9.12.2020, https://www.lowyinstitute.org/publications/why-australia-should-respond-china-s-provocations-self-reliance  (dostęp: 22.07.2021).
Rumiński K., Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP) podpisane. Japonia w największej na świecie strefie wolnego handlu, Komentarz Ośrodka Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, komentarz nr 38/2020.
Sheng Y., Song L., Comparative advantage and Australia-China bilateral trade, „Economic Papers” 2008, vol. 27, no. 1.
Ślazyk L., Chiny–Australia – między pychą a desperacją. Polityka kłóci się z biznesem, Podróż bez Paszportu, https://www.youtube.com/watch?v=_WlGR_ZPNm8 (dostęp: 22.07.2021).
Smith R., China leaks dossier of 14 disputes with Australia as tensions increase, https://news.knowledia.com/AU/en/articles/china-leaks-dossier-of-14-disputes-with-australia-as-tensions-increase-c376c215015ef29454aab44c8ea564b1a221dc8a  (dostęp: 22.07.2021).
Sprengel M., Znaczenie politycznych i gospodarczych relacji Australii z Japonią i Chinami w latach 1970– 2000, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2009, t. 6, nr 1.
The 14 disputes of China to Australia, 23.11.2020, https://www.voltairenet.org/article211799.html (dostęp: 22.07.2021).
Trade and Investment, Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, https://www.dfat.gov.au/trade/trade-and-investment  (dostęp: 22.07.2021).
#TydzieńwAzji: Ponad 200-procentowe cła. Eksport z Australii dalej pod presją Pekinu, Instytut Boyma, 6.04.2021, https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/tydzienwazji-ponad-200-procentowe-cla-eksport-z-australii-dalej-pod-presja-pekinu,460615.html (dostęp: 22.07.2021).
Wnukowski D., Komentarz PISM: Porozumienie transpacyficzne bez USA, komentarz nr 17/2018, https://pism.pl/publikacje/Komentarz_PISM__Porozumienie_transpacyficzne_bez_USA (dostęp: 22.07.2021).
Wnukowski D., Podpisanie RCEP – największej na świecie umowy o wolnym handlu, komentarz nr 84, https://pism.pl/publikacje/Podpisanie_RCEP___najwiekszej_na_swiecie_umowy_o_wolnym_handlu (dostęp: 22.07.2021).
Wolska A., Chiny wstrzymają import z Australii wart nawet 6 mld dolarów?, 6.11.2020, https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/chiny-wstrzymaja-import-z-australii-wart-nawet-6-mld-dolarow/ (dostęp: 22.07.2021).
Zdziech D., QUAD-Australia. Nowe otwarcie, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 4.
Żołądkiewicz K., Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 3.
Żukrowska K., Chiny: potencjał (gospodarczy, polityczny i militarny) jako instrument kształtowania nowego układu międzynarodowego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 1.

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, s. 68 - 97

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Australian-Chinese goods trade in the context of the RCEP and the trade war – diagnosis and development prospects

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-7850-9101

Sylwia Pangsy-Kania
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
https://orcid.org/0000-0002-7850-9101 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

https://orcid.org/0000-0002-0596-009X

Katarzyna Kania
Politechnika Warszawska, plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-0596-009X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Politechnika Warszawska, plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Publikacja: 16.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Sylwia Pangsy-Kania (Autor) - 50%
Katarzyna Kania (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 766

Liczba pobrań: 841