FAQ

Czasopismo Techniczne

The analysis of the reactive work of the Alden turbine

Data publikacji: 31.01.2019

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1 Year 2019 (116), s. 143 - 166

https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.010.10050

Autorzy

Bernard Twaróg
Faculty of Environmental Engineering, Cracow University of Technology
https://orcid.org/0000-0003-3150-1409 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

In the analysis of the reactive work of the Alden turbine, two systems of energy recovery were utilized: conical, a straight suction pipe, and a curved diffusor – the so-called bend. The simulations executed on both the systems allowed the operation and selected installation components to be described. Full distribution curves for pressures, velocities were presented, and spectral analyses of pressure fluctuations for the selected points over and under the turbine rotor were also performed. For some structural parts, by means of the FSI – Fluid System Interaction model – the distributions of main stresses and strains according to von Mises theory were illustrated. Additionally, the shapes of deformed installations parts caused by unsymmetrical loads generated mainly by a turbulent water flow were presented.

Analiza pracy reakcyjnej turbiny Aldena

Streszczenie

W prezentowanej analizie pracy reakcyjnej turbiny Aldena wykorzystano dwa systemy odzyskiwania energii: rurę ssącą w postaci stożkowej oraz krzywaka. Symulacje wykonane w obu systemach pozwoliły na prezentacje wyników oraz szczegółowy opis pracy wybranych komponentów instalacji. Przedstawiono krzywe zmian ciśnień oraz prędkości, a także przeprowadzono analizę spektralną pulsacji ciśnienia dla wybranych punktów nad i pod wirnikiem turbiny. W przypadku wybranych elementów konstrukcyjnych z zastosowaniem teorii FSI zilustrowano rozkłady naprężeń według teorii von Misesa. Ponadto przedstawiono kształty zdeformowanych części instalacji spowodowane przez niesymetryczne obciążenia generowane głównie przez turbulentny przepływ wody. 

Bibliografia

[1] Alto P., “Fish Friendly” Hydropower Turbine Development and Deployment: Alden Turbine Preliminary Engineering and Model Testing [M], Washington D.C.: 2011.1019890, USA, E Electric Power Research Institute, 3420 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304-1338, 2011.

[2] Cook T.C., Hecker G.E., Amaral S.V., Stacy P.S., Lin F., Taft E.P., Final report – pilot scale tests Alden/Concepts NREC Turbine [M], Holden MA, USA, Prepared for U.S. Department of Energy, Washington, DC., USA, Contract No. DE-AC07-99ID13733, 2003.

[3] Fay C., Hecker G., Hogan T., Perkins N., Alden Turbine Market Analysis for New York State, Final Report, Report Number 13-19 [M], Albany, New York, New York State Energy Research and Development Authority, Alden Research Laboratory, Inc., 2012.

[4] Orszag S.A., Yakhot V., Flannery W. S., Boysan F., Choudhury D., Maruzewski J., Patel B., Renormalization Group Modeling and Turbulence Simulations [C], International Conference on Near-Wall Turbulent Flows, Tempe, Arizona, 1993.

[5] Twaróg B., An analysis of the application of the Alden turbine ‒ a case study of the Dobczyce hydroelectric power plant [J], Technical Transactions, 1-Ś/2015, 147–156.

[6] Haimes R., Kenwright D., On the velocity gradient tensor and fluid feature extraction [C], 14th Computational Fluid Dynamics Conference, Fluid Dynamics and Co-located Conferences, Norfolk,VA,U.S.A., https://doi.org/10.2514/6.1999-3288, 1999, (access).

[7] Zhang Y., Liu K., Xian H., Du X., A review of methods for vortex identification in hydroturbines [J], Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, 2018, 1269–1285. 

[8] Kumar P., Saini R.P., Study of cavitation in hydro turbines-A review [J], Renewable and Sustainable Energy Reviews 14, 2010, 374–383.

[9] Bogusławski A., Drobniak S., Tyliszczak A., Turbulencja – od losowości do determinizmu, Modelowanie Inżynierskie [M], Gliwice, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, 2008, 41–48.

[10] Haller G., An objective definition of a vortex [J], Journal of Fluid Mechanics, 525, 2005, 1–26.

[11] Hou G., Wang J., Layton A., Numerical Methods for Fluid-Structure Interaction A Review [J], Communications in Computational Physics, 12, 2, 2012, 337–377.

Informacje

Informacje: Czasopismo Techniczne, 2019, s. 143 - 166

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The analysis of the reactive work of the Alden turbine

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-3150-1409

Bernard Twaróg
Faculty of Environmental Engineering, Cracow University of Technology
https://orcid.org/0000-0003-3150-1409 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Faculty of Environmental Engineering, Cracow University of Technology

Publikacja: 31.01.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Bernard Twaróg (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1971

Liczba pobrań: 982