FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Stowarzyszenie ASPHER - dążenie do poprawy jakości edukacji w zdrowiu publicznym

Data publikacji: 2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 241 - 247

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.13.026.1174

Autorzy

Stojgniew Sitko
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego Association of Schools of Public Health of European Region – ASPHER jest niezależną organizacją europejską, przodującą w dziedzinie wzmacniania roli zdrowia publicznego poprzez rozwój edukacji specjalistów dla praktyki i badań. ASPHER powstał w 1966 roku i skupia obecnie ponad 90 instytucji kształcących w zakresie zdrowia publicznego z ponad 40 krajów. Podstawowe członkostwo  jest instytucjonalne i przyznawane jest decyzją walnego zgromadzenia po spełnieniu określonych wymogów dotyczących m.in. liczby kształconych studentów, rodzaju prowadzonych studiów i kadry dydaktycznej.
Główne cele stowarzyszenia to promocja europejskiego wymiaru zdrowia publicznego, wspieranie rozwoju zdrowia publicznego jako dziedziny interdyscyplinarnej oraz rozwijanie i wzmacnianie sieci instytucji edukacyjnych. W tym celu ASPHER intensywnie rozwija współpracę ze stowarzyszeniami profesjonalistów zdrowia publicznego w Europie (m.in. EHMA, EPHA, EUPHA) oraz z analogicznymi organizacjami z całego świata, przede wszystkim z: ASPH, APACPH, ALAESP.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, s. 241 - 247

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Stowarzyszenie ASPHER - dążenie do poprawy jakości edukacji w zdrowiu publicznym

Autorzy

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków

Publikacja: 2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Stojgniew Sitko (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2142

Liczba pobrań: 1289