FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Stosunek społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością na podstawie badań z lat 1993–2013. Jak postępuje proces integracji?

Data publikacji: 16.11.2015

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, s. 232 - 242

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.15.024.4782

Autorzy

Antonina Ostrowska
Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article presents the results of two comparative studies on social attitudes to disabled persons, conducted in Poland on representative national samples in 1993 and 2013. The main purpose of the study was identification of the social barriers restraining the integration process of disabled people into various spheres of social life and social relationships.
The twenty years period between studies enables the comparison of changes and their dynamics in the integration v/s separation oriented tendencies of our society towards the disabled, and indicate the areas where the perceived distance is still most visible. 

Bibliografia

Piśmiennictwo

1. Lejzerowicz M., Książkiewicz I., Osoba niepełnosprawnością instytucje pomocowe, Gaskor, Wrocław 2012.

2. Rozmus P., Jedlikowska D., Łuczaj K., Polityka społeczna wobec niepełnosprawności. Teoria badań praktyka działań na podstawie konkretnych przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, „Studia Socjologiczne” 2014; 2, 213: 63–83.

3. Ostrowska A., Niepełnosprawni społeczeństwie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994.

4. Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności Polsce. Bariery integracji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996.

5. Beck U., Grande E., Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo polityka drugiej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.

6. Gorajewska D., Fakty mity osobach niepełnosprawnością, Integracja, Warszawa 2006.

7. Zima-Parjaszewska M., Prawo do życia bez przemocy (Projekt „Przemoc wobec osób niepełnosprawnością intelektualną – badanie pilotażowe), „Społeczeństwo dla Wszystkich” 2014; 1.

8. Korzeniowski K., Bedyńska S., Brzezicka A., Radkiewicz P., Skarżyńska K., Przemoc rodzinie wobec osób starszych niepełnosprawnych. Raport badania ogólnopolskiego, PAN, Instytut Psychologii, Warszawa 2009.

9. Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 2001.

10. Firkowska-Mankiewicz A., Zdolnym być... Kariery sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999:17–18.

11. Giza-Poleszczuk A., Przestrzeń społeczna, w: A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Strategie system. Polacy obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000: 97–167.

12. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna. Warunki jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.

13. Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

14. Żuraw H., Udział osób niepełnosprawnych życiu społecznym, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.

15. Woźniak Z., Niepełnosprawność niepełnosprawni polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu. Academica, Warszawa 2008.

16. CBOS, Komunikat badań „Nastroje społeczne” styczniu 1993. www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1993/K_006_93.PDF; dostęp: 23.05.2015.

17. CBOS, Komunikat „Nastroje społeczne” (styczeń 2013). www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_006_13.PDF; dostęp: 23.05.2015.

18. Krauze A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.

19. Davis F., Deviance Disavowal: The Management of Strained Interaction by the Visible Handicapped. „Social Problems” 1964; 9, 2: 120–132.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, s. 232 - 242

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The social attitudes to disabled persons 1993-2013. The integration process

Autorzy

Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Publikacja: 16.11.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Antonina Ostrowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 4731

Liczba pobrań: 2084