FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Stan zdrowia kobiet – zagrożenia, społeczne uwarunkowania

Data publikacji: 15.06.2016

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 337 - 346

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.15.035.5462

Autorzy

Antonina Ostrowska
Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The results of several epidemiological and clinical studies document male – female health differences. Apart from biological divergence, they reflect differences in social status of both sexes, their social roles and elements of life styles. The above indicates the necessity of discussing the health problems of men and women also separately. The article presents main characteristic of women’s health in Poland, with special stress put on chronic diseases causing their excess mortality and leading to disability. The text is based on a broader report “Polish Women 2013 – Health and its threats.”

Bibliografia

Ostrowska A. (red.), Raport Polki 2013. Zdrowie i jego zagrożenia, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Warszawa 2013.

Bejnarowicz J., Zmiany stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowania, Wyzwania dla .promocji zdrowia, „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna”, 1994; 1–2: 9–36.

Verbrugge L., Gender and Health. An Update of Hypotheses and Evidence,„Journal of Health and and Social Behavior” 1985; 8: 156–182.

Lahelma E., Martikainen P., Rahkonen O., Silventpinen K., Gender Differences in ill Health in Finland: Patterns, Magnitude and Change, „Social Science and Medicine” 1999; 48: 7–19.

Women and Health. Today’s Evidence, Tommorw Agenda,World Health Organization, Genewa 2000.

Waldron I., What do we know about causes of sex diferences in mortality? „Quarterly Journal of Economics” 2001; 107: 349–362.

Stan zdrowia ludności Polski w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011.

Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B., Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012.

Ostrowska A., Nierówności zdrowia z perspektywy gender, w: Kowalska I., Mokrzycka A., Namysły nad problemami polityki zdrowotnej,Difin, Kraków 2013.

Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2013.

Rocznik demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012.

Wciórka J.,Kondycja zdrowotna, w: Moskalewicz B., Klejna A., Wojtyniak B., Kondycja psychiczna mieszkańców Polski,Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Warszawa 2012.

Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Bajka J., Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu starszego wieku,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Mackenbach J., Health Inequalities: Europe in Profiles. An independent, expert report comissioned by the UK Presidency of EU, European Comission, Brussels 2005.

Ostrowska A., Zróżnicowanie społeczne a zdrowie, IPiSS, Warszawa 2009.

Sztanderska, U., Grotowska G., Aktywność ekonomiczna kobiet, w:Kotowska I.E., SztanderskaU., Wóycicka I.(red.),Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce,Scholar, Warszawa 2007.

Titkow A. (red.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet,Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003.

Kapitał ludzki w Polsce w 2010 roku, GUS, Warszawa 2013.

Wojtyniak B., Stokwiszewski J., Wsparcie społeczne, w: Moskalewicz B., Klejna A., Wojtyniak B., Kondycja psychiczna mieszkańców Polski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Warszawa 2012.

Ostrowska A., Health inequalities – gender perspective, „Przegląd Lekarski” 2012; 2: 61–66.

Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy jakości życia kobiet starszych wiekiem,„Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna” 1999; 16: 68–83.

Moskalewicz B., Goryński P., Wojtyniak B., Podstawowe zagrożenia dla zdrowia kobiet w świetle statystyk, w: Ostrowska A. (red.), Raport Polki 2013. Zdrowie i jego zagrożenia,Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Warszawa 2013.

Czarnecka D.,Choroby układu krążenia u kobiet,w: Ostrowska A. (red.), Raport Polki 2013. Zdrowie i jego zagrożenia, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Warszawa 2013.

Członkowska A., Litwin T., Choroby układu nerwowego. Odrębności w przebiegu u kobiet, w: Ostrowska A. (red.), Raport Polki 2013. Zdrowie i jego zagrożenia, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Warszawa 2013.

Krzakowski M., Najważniejsze nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce, w: Ostrowska A. (red.), Raport Polki 2013. Zdrowie i jego zagrożenia, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Warszawa 2013.

Filipowicz-Sosnowska A., Majdan M., Nieurazowe choroby układu ruchu, w: Ostrowska A. (red.), Raport Polki 2013. Zdrowie i jego zagrożenia, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Warszawa 2013.

Araszkiewicz A., Depresja u kobiet, w: Ostrowska A. (red.), Raport Polki 2013. Zdrowie i jego zagrożenia, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Warszawa 2013.

European Health Interview Survey, Eurostat, 2008.

Parnowski T., Choroba Alzheimera, w: Ostrowska A. (red.), Raport Polki 2013. Zdrowie i jego zagrożenia, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Warszawa 2013.

Skrzypulec-Plinta V., Zakażenia układu moczowo-płciowego u kobiet, w: Ostrowska A. (red.), Raport Polki 2013. Zdrowie i jego zagrożenia, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Warszawa 2013.

Ostrowska A., Profilaktyka dla ubogich. Przypadek profilaktyki raka szyjki macicy, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie” 2011; 2: 105–112.

Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I.,, Podsumowanie i rekomendacje, w: Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I., Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce,Scholar, Warszawa 2007.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, s. 337 - 346

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Women's health – threats and social factors

Autorzy

Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Publikacja: 15.06.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Antonina Ostrowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2179

Liczba pobrań: 1183