FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

"Srebrna gospodarka" i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania

Data publikacji: 2011

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 76 - 85

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.11.005.0342

Autorzy

Stanisława Golinowska
Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Cracow / Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland
https://orcid.org/0000-0002-1382-4741 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Silver economy

The aim of this article is to explain the concept of silver economy and present two examples of its implementation into the strategy and regional development programmes in Europe: North Rhine-Westphalia and Małopolska region. The concept of silver economy is based on an assumption that population ageing is not exclusively the burden to the economy but it contributes to its new growth factors. However, it is conditioned by an increased activity of senior citizens in labour, consumption and social fields. Prolonged ability tolead an active life of good quality demands investment in the health of population in general, not only of senior citizens. Healthy ageing requires an early intervention process. In the strategy for Małopolska,(differently than in the case of North Rhine-Westphalia), health sector is plays an important role in the economyas a place of healthy ageing interventions carried out as part of chronic diseases preventions, health promotion, rehabilitation, geriatric medical care and long-term care. It is because of the potential generated by the medical labour resources and rehabilitationfacilities for health-oriented silver economy strategy prepared for Małopolska region.

Bibliografia

Gee E.M., Gutman G. (red.), The Overselling of Population Aging: Apocalyptic Demography, Intergenerational Challenges and Social Policy, Oxford University Press, Toronto 2000.

 Meyer-Hentschel H., Meyer-Hentschel G., Handbuch Senioren-Marketing: Erfolgsstrategien aus der Praxis, Meyer-Hentschel Management Consulting, Deutscher Fachverlag, Frankfurt 2000.

 Naegele G., Soziale Lebenslaufpolitik, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010.

GUS, Badanie aktywności ekonomicznej ludności – BAEL, Warszawa 20111.

Golinowska S., The System of Long-Term Care in Poland, ENEPRI Research Report, No. 83. Contribution to Wp 1 of the ANCIEN Project of the European Commission under the 7th Framework Programme (FP7 Health-2007-3.2.2, Grant no. 223483, 2010).

Eurostat, Earnings statistics: Further Eurostat information. Main Tables and Database 2010; www.epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics.

Ando A., Modigliani F., The Life-cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, „American Economic Review” 1963; 53, 1: 55–84.

OECD, Growing unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, Paris 2008.

Rytlewska G., Kłopocka A., Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, „Bank i Kredyt” 2010; 41(1): 57–80.

Bańbuła P., Oszczędności i wybór międzyokresowy – podejście behawioralne, „Materiały i Studia NBP” 2006: 208.

Olejniczuk-Merta A., Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

 Oestlund B.,Silver Age Innovators: A New Approach to Old Users, w: Kohlbacher F. (red.), The Silver Market Phenomenon: Marketing and Innovation in the Aging Society, Springer, Berlin – Heidelberg 2011.

Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Liberda B., Oszczędzanie w Polsce, „Raporty CASE” 1999: 28.

Frenk J., Chen L., A Bhutta Z., Cohen J., Crisp N., Evans T., Fineberg H., Garcia P., Ke Y., Kelley P., Kistnasamy B., Meleis A., Naylor D., Pablos-Mendez A., Reddy S., Scrimshaw S., Sepulveda J., Serwadda D., Zurayk H., Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world, The Lancet Commission 2011.

Bundes Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft. Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen, Bericht der Sachverständigen – Kommission, Berlin 2005.

 Hilbert J., Die Initiative Seniorenwirtschaft in Nordrhein-Westfalen, Institut Arbeit und Technik, Gelsenkirchen 2006.

 Naegele G., Heinze R., G., Hilbert J. (red.), Handwerk für ältere Menschen, Forschungsgesellschaft für Gerontologie e. V., Institut Arbeit und Technik Ruhr-Universität Bochum, Dortmund 2006, www.ffg.uni-dortmund.de.

Golinowska S. (red.), Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne, „Małopolskie Studia Regionalne” 2010; 2–3/19–20, Urząd Marszałkowski, Kraków 2010.

Balderhaar H., Busche J., Lemke M. Reyhn R., Potenzialanalyse Seniorenwirtschaft. Regionalökonomische Impulse für Stadt und Landkreis Göttingen durch ältere Menschen, Regionalverband Südniedersachsen e.V., Göttingen 2006.

Eitner C., Enste P., Naegel G., Leve V., The Discovery and Development of the Silver Economy, w: Kohlbacher F. (red.), The Silver Market Phenomenon: Marketing and Innovation in the Aging Society, Springer, Berlin – Heidelberg 2011.

Heinz R.G., Naegele G., Silver Economy” in Germany – More Than Only the “Economic Factor: Old Age“!, „Gerobilim”: Issue 02, 2009.

Szukalski P., Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Instytut Spraw Publicznych i ZUS, Warszawa 2009.

Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności, Wydawnictwo, Dom Organizatora, Toruń 2009.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, s. 76 - 85

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Silver economy

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-1382-4741

Stanisława Golinowska
Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Cracow / Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland
https://orcid.org/0000-0002-1382-4741 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Cracow / Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland

Publikacja: 2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Stanisława Golinowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2565

Liczba pobrań: 1140