FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Reklama audiowizualna a zachowania żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym

Data publikacji: 2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 219 - 224

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.13.023.1171

Autorzy

,
Beata Piórecka
Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-7323-4797 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Joanna Kuciel
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
Wszystkie publikacje autora →
,
Małgorzata Płonka
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Aleja Jana Pawła II 78, Kraków
Wszystkie publikacje autora →
Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o ZdrowiuJ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Media advertising and nutritional behaviour in kindergarten children

The goal of this study is to evaluate the relationship between the time spent in front of a computer or TV and eating habits in kindergarten children.
The study was conducted in May and September 2012 in two kindergartens in Krakow (n=61) and in a kindergarten in Podłęże, a village near Krakow (n=34). The average age of the studied children was 5.02±1.17. 40 parents of boys and 55 parents of girls took part in the study. The differences in responses related to gender and place of living were checked. The analyses of correlations among particular factors, including BMI, were conducted by means of the Spearman rank.
Most of the kindergarten children (60%) spent an hour or less in front of TV. No relation between the time spent in front of TV or computer and gender or place of living or BMI interpretation was noticed. The time devoted to watching TV was connected with the frequency of snacks and fast-food consumption. The higher the education of mothers the less frequently children eat in front of TV. The frequency of sweetened beverages was also linked with the time spent in front of a computer.
The relation between time spent in front of TV or computer and frequency of high energy food consumption among children was confirmed in the study. An effort should be made to educate parents about probable increased risk of children’s obesity connected with watching media advertising.

Bibliografia

Lobstein T., Dibb S., Evidence of a possible link between obesogenic food advertising and child overweight, „Obesity Reviews” 2005; 6, 3: 203–208.

Viner R.M., Cole T.J., Television viewing in early childhood predicts adult body mass index, „Journal of Pediatrics” 2005; 147: 429–435.

Zimmerman F.J., Bell J.F., Associations of television content type and obesity in children, „American Journal of Public Health” 2010; 100: 334–340.

Bryła M., Kulbacka E., Maniecka-Bryła I., Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Cz. III. Zachowania antyzdrowotne, „Hygeia Public Health” 2011; 46, 2: 235–243.

Cooke L.J., Wardle J., Age and gender differences in children’s food preferences, „British Journal of Nutrition” 2005; 93: 741–746.

Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Żwirska J., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M., Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym z regionu Krakowa z uwzględnieniem charakterystyki socjoekonomicznej, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2007; 88, 4: 422–427.

Kolarzyk E., Janik A., Kwiatkowski J., Zwyczaje żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2008; 89, 4: 527–532.

Oblacińska A., Weker H., Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży, Wyd. Help-Med., Kraków 2008.

GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ZO_stan_zdrowia_2009.pdf (dostęp: 1.03.2012).

The Childwise Trends report 2011, http://marketpublishers.com/lists/10384/news.html (dostęp: 24.01.2013).

Sadowska J., Krzymuska A., Ocena uzupełniania przedszkolnej racji pokarmowej przez rodziców u dzieci w wieku przedszkolnym, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” 2010; 43, 2: 203–211.

Christians M.S., Evans C.E., Hancock N., Nykjaer C., Cade J.E., Family meals can help children reach their 5 A Day: a cross-sectional survey of children’s dietary intake form London primary schools, „Journal of Epidemiology and Community Health” 2012; doi:10.1136/jech-2012-201604 (dostęp: 4.02.2013).

Ferguson C., Muñoz M., Medrano M., Advertising influences on young children’s food choices and parental influence, „The Journal of Pediatrics” 2012; 160, 3: 452–455.

Wolska-Długosz M., Wpływ reklamy na zachowanie się dzieci i młodzieży, „Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Zeszyty Naukowe” 2006; 2: 325–335.

Stankiewicz M., Pęgiel-Kamrat J., Zarzeczna-Baran M., Jankowski M., Pieszko-Klejnowska M., Łysiak-Szydłowska W., Styl żywienia dzieci przedszkolnych w opinii ich rodziców, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2006; 87, 4: 273–277.

Kułaga Z., Barwicka K., Reklama środowiskiem dziecka – przegląd badań i danych dotyczących wpływu reklamy na zdrowie dziecka, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2008; 89, 1: 120–127.

Capacci S., Mazzocchi M., Shankar B., Macias J., Verbeke W., Perez-Cueto F., Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Niedzwiedzka B., D’Addesa D., Saba A.,Turrini A., Aschemann-Witzel J., Bech-Larsen T., Strand M., Smillie L., Wills J., Traill W., Policies to promote healthy eating in Europe: a structured review of policies and their effectiveness, „Nutrition Reviews” 2012; 70, 3: 188–200.

Zahorska-Markiewicz B., Małecka-Tendera E., Jarosz M., Milewicz A., Gaciong Z., Wyleżoł M., Krzyżanowska-Świniarska B., Deklaracja Szczecińska uczestników II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Szczecin, 16 października 2009 roku, „Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii” 2009; 5, 4: 254–255.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, PFPŻ ZP wprowadza „Kodeks reklamy żywności skierowanej do dzieci”, http://www.pfpz.pl/nowosci/?id_news=999 (dostęp: 29.06.2012).

Rada Reklamy, Kodeks Etyki Reklamy, http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.htm (dostęp: 15.08.2012).

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, s. 219 - 224

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Media advertising and nutritional behaviour in kindergarten children

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7323-4797

Beata Piórecka
Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-7323-4797 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Aleja Jana Pawła II 78, Kraków

Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o ZdrowiuJ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Publikacja: 2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Beata Piórecka (Autor) - 25%
Joanna Kuciel (Autor) - 25%
Małgorzata Płonka (Autor) - 25%
Małgorzata Schlegel-Zawadzka (Autor) - 25%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2747

Liczba pobrań: 1800