FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Profilaktyka dla ubogich. Przypadek profilaktyki raka szyjki macicy

Data publikacji: 2012

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 105 - 112

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.11.022.0559

Autorzy

Antonina Ostrowska
Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Prevention for the poor. The case of gynecological prevention

Poland belongs to European countries characterized by the highest mortality of women caused by cervical cancer – neoplasm that is fully curable if early enough detected.
It happens so despite of several, broadly designed prevention actions addressed to women, encouraging them to participate in preventive screenings. All these actions particularly fail among women from lower social strata, especially living in poverty. The question is therefore, what are the main obstacles behind this behavior? What is the cause of their reluctance to prevention of the life threatening disease, even if it is not related to any expenses? The article tries to answer these questions looking for the answer among structural and socio-cultural variables influencing women’s approach to health and disease. Presented research results demonstrate problems of gynecological prevention among women threatened with social exclusion.

Bibliografia

Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.

Włodarczyk C.W., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Versalius”, Kraków 1998.

Taranowicz I., Zdrowie i sposoby radzenia sobie z jego zagrożeniami, Arboretum Wydawnictwo, Wrocław 2011.

Alonzo A., Health behavior: issues, contradictions and dillemas, „Social Science and Medicine” 1990; 8.

Coe R., Sociology of medicine, McGraw Hill, New York 1973.

Atkinson P., Medical Talk and Medical Work, Sage, London 1995.

Mackenbach J., Health inequalities: Europe in profile, An independent expert report commissioned by the UK Presidency of EU 2005.

Inequity in cancer care: a global perspective, Jaea Human Health Report N, 3., International Atomic Energy Agency, Vienna 2011.

Cockerham W. C., Medical Sociology, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2004.

Ostrowska A., Zróżnicowanie społeczne a zdrowie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.

Spaczyński M., i in., Podsumowanie realizacji populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w ramach Narodowego Programu Zapobiegania Chorobom Nowotworowym lata 2007–2010, http://www. prsm.home.pl (dostęp 20.09.2011).

Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Tobiasz-Adamczyk B., Relacje lekarz–pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Kotarski J., Rak szyjki macicy w Polsce – podsumowanie sytuacji i wskazanie możliwości jej poprawy, Referat wygłoszony na sesji naukowej „Rak szyjki macicy – problem medyczny, społeczny, ekonomiczny”, SNS IFiS PAN i „Służba Zdrowia”, Warszawa 2007.

Jepson R.G. i in., Patient perspectives on information and choice in cancer screening: A qualitative study in the UK, „Social Science and Medicine” 2007; 65: 890–899.

Kawczyńska-Butrym Z., Odpowiedzialność za zdrowie i subiektywne oceny zdrowia w sytuacji ubóstwa, „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna” 2001; 21: 172–185.

Tarkowska E. (red.), Zrozumieć biednego, Typografika, Warszawa 2000.

Palska H., Bieda i dostatek, Wydawnictwo IFiS, PAN, Warszawa 2002.

Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982.

Bourdieu, P., Dystynkcje. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa 2005.

Giza-Poleszczuk A., Przestrzeń społeczna, w: Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. (red.), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany systemowej, Wydawnictwo IFiS, PAN, Warszawa 2000, 97–166.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, s. 105 - 112

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Prevention for the poor. The case of gynecological prevention

Autorzy

Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Publikacja: 2012

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Antonina Ostrowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2980

Liczba pobrań: 1475