FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Ochrona danych medycznych zawartych w dokumentacji medycznej, a wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego

Data publikacji: 2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 189 - 194

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.13.020.1168

Autorzy

,
Jolanta Pacian
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wszystkie publikacje autora →
,
Anna Pacian
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wszystkie publikacje autora →
,
Teresa B. Kulik
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wszystkie publikacje autora →
,
Agata Stefanowicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wszystkie publikacje autora →
,
Hanna Skórzyńska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wszystkie publikacje autora →
,
Dorota Żołnierczuk-Kieliszek
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wszystkie publikacje autora →
Beata Janiszewska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Protection of personal data in health care units

A presentation of the regulations concerning the protection of personal data at health care units is a purpose of the work. Medical data i.e. sensitive data constitute the special category of personal details (sensitive ones) which concern medical condition, information about the genetic code or addictions. A general prohibition on the processing of sensitive data exists, except for the situation, when provisions of the law allow it. In the legal status being in force processing both information referring directly to the medical condition of man, and information the average recipient can acquire these data is forbidden. Processing sensitive personal details without the written consent of the person which they concern, is possible only in the objective of protection of medical condition, providing medical services or curing patients by persons being engaged professionally in curing or with providing other medical services, provided there are created full guarantees of the protection such data.. Medical data gathered by the health-service units must be provided with the full legal protection, predicted in the act from 29.08.1997 about the protection of personal data. For creating appropriate conditions of storing medical documentation a manager of the health care unit is held responsible.

Bibliografia

Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Barta J., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2001: 83–84.

Zimna T., Dokumentacja medyczna – udostępnianie informacji, LexOnline 72395.

Dz.U. z 2003 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.

Dz.U. Nr 252, poz. 1697.

Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.

Dz.U. z 2012 r., Nr 230, poz. 159.

Kulesza E., Ochrona danych o stanie zdrowia w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, „Prawo i Medycyna” 2000; 5: 110.

Kulesza E., Tylko to co konieczne, „Rzeczpospolita” 1.12.1999.

Wyrok TK z 19.02.2002 r., U 3/01.

Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.C. (red.), Zdrowie Publiczne, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2001: 340.

Fortak-Karasińska K., Podciechowska A., Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych, LexOnline.

Redelbach A., Ochrona tajemnicy zawodowej notariusza w świetle u. o.d.o., „Rejent” 2001; 5: 160.

Oniszczuk J., Konstytucja RP w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Zakamycze, Kraków 2000: 241.

Rozporządzenie MZ z 21.12.2010 roku w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz.U. Nr 252, poz. 1697.

Postanowienie NSA z 10.09.2008 roku, I OZ 673/08 oraz postanowienie SN z 26.03.2009 roku, I KZP 39/08.

Jaromin A., Elektroniczna dokumentacja medyczna pacjentów, „Menedżer Zdrowia” 2010; 2: 68.

Jachowicz M., E-administracja jako konsekwencja powstania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Casus” 2004; 2: 21.

Ustawa z 18.09.2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, http://www.sigillum.pl/sig-cmsws/page/?F;161 (dostęp:15.03.2011).

Znacznik czasu, http://www.laurus.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=98 (dostęp: 07.04.2011).

Szostek D., Elektroniczna data pewna, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003; 3: 19.

Kościelny T., Szaniawski K., Komentarz do art. 7 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w: Kościelny T., Szaniawski K. (red.), Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2003: 102.

Kocut W.J., Charakter prawny podpisu elektronicznego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002; 4: 36.

Popłoński R., Podpis elektroniczny w prawie cywilnym i administracyjnym, „Prawo Bankowe” 2003; 12: 25.

Wyrozumska E., Elektroniczne oświadczenia woli w ustawie o podpisie elektronicznym i po nowelizacji kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003; 8: 45.

Jackowski M., Glosa do postanowienia SN z dnia 26.03.2009 r. I KZP 39/08, teza 4, „Przegląd Sejmowy” 2010; 2: 166.
 

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, s. 189 - 194

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Protection of personal data in health care units

Autorzy

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Jolanta Pacian (Autor) - 14%
Anna Pacian (Autor) - 14%
Teresa B. Kulik (Autor) - 14%
Agata Stefanowicz (Autor) - 14%
Hanna Skórzyńska (Autor) - 14%
Dorota Żołnierczuk-Kieliszek (Autor) - 14%
Beata Janiszewska (Autor) - 16%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2624

Liczba pobrań: 1219