FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego przy pomocy funkcji SCORE w odniesieniu do ryzyka określonego na podstawie umieralności z powodu chorób układu krążenia w Polsce.

Data publikacji: 15.06.2016

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 328 - 336

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.15.034.5461

Autorzy

,
Maciej Polak
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →
,
Jakub Stokwiszewski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →
,
Anna Waśniowska
Oddział Szybkiej Diagnostyki, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Wszystkie publikacje autora →
,
Walerian Piotrowski
Instytut Kardiologii im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Wszystkie publikacje autora →
,
Tomasz Zdrojewski
Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
https://orcid.org/0000-0001-6015-8561 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Wojciech Drygas
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Patologii Społecznych, ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź
Instytut Kardiologii im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Wszystkie publikacje autora →
,
Bogdan Wojtyniak
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-2135-8226 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Piotr Jankowski
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →
Andrzej Pająk
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Comparison between SCORE performance and the estimated risk of death due to cardiovascular disease in Poland

Polish Cardiac Society recommends to use SCORE tables to estimate the risk of cardiovascular disease (CVD) in clinical practice.

The aim of the study was (1) to compare the estimates of the risk of death from cardiovascular disease (CVD) obtained by using a SCORE function calibrated for the Polish population in 2007 with the risk calculated from the observed number of CVD deaths in the last decade, and (2) to compare the estimates of the risk of death from CVD obtained by using a SCORE function calibrated for the Polish population in 2015 with the CVD risk estimated from the observed number of deaths in 2012, using data on the prevalence of risk factors from the two studies of the representative samples of Polish adult population (WOBASZ and WOBASZ 2).
The risk identified by the SCORE 2007 function was higher than the observed risk by 20–40% in men and 18–33% in women. This indicated that the SCORE 2007 function overestimated cardiovascular risk. The risk calculated by using the SCORE 2015 function was more similar to the CVD risk estimated by using the current mortality data. However, SCORE 2015 function may overestimate CVD risk in future if the decreasing mortality trend would persist in Poland.

Bibliografia

The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012), „European Heart Journal” 2012; 33 (13): 1635–1701.

Piąta Wspólna Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Innych Towarzystw Naukowych ds. Zapobiegania Chorobom Serca i Naczyń w Praktyce Klinicznej. Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej na rok 2012, ,,Kardiologia Polska” 2012; 70, supl. I.

Zdrojewski T., Jankowski P., Bandosz P., Bartuś S., Chwojnicki K., Drygas W., Gaciong Z., Hoffman P., Kalarus Z., Kaźmierczak J., Kopeć G., Mamcarz A., Opolski G., Pająk A., Piotrowicz R., Podolec P., Rutkowski M., Rynkiewicz A., Siwińska A., Stępińska J., Windak A., Wojtyniak B., Nowa wersja systemu oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i tablic SCORE dla populacji Polski, ,,Kardiologia Polska” 2015; 73 (10): 958–961.

Conroy R.M., Pyorala K., Fitzgerald A.P., Sans S., Menotti A., DeBacker G., Ducimetiere P., Jousilahti P., Keil U., Njolstad I., Oganov RG., Thomsen T., Tunstall-Pedoe H., Tverdal A., Wedel H., Whincup P., Wilhelmsen L., Graham I.M., Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project, ,,European Heart Journal” 2003; 24 (11): 987–1003.

Podolec P., Kopeć G., Gruchała M., Rynkiewicz A., Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego, w: Podolec P. (red.), Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, t. I, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2007: 157–165.

WHO, European Health for All Database (HFA-DB), http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db; dostęp: 20.11.2015.

Vikhireva O., Pajak A., Broda G., Malyutina S., Tamosiunas A., Kubinova R., Simonova G., Skodova Z., Bobak M., Pikhart H., SCORE performance in Central and Eastern Europe and former Soviet Union: MONICA and HAPIEE results, ,,European Heart Journal” 2014; 35 (9): 571–577.

Kozierkiewicz A., Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta, t. 1, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 1994.

Rywik S., Kupść W., Piotrowski W., Broda G., Piwoński J., Kurjata P., Waśkiewicz A., Gaździk D., Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności – projekt WOBASZ. Założenia metodyczne oraz logistyka, „Kardiologia Polska” 2005; 63, supl. IV: S605–S609.

Broda G., Rywik S., Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności – projekt WOBASZ. Zdefiniowanie problemu oraz cele badania, „Kardiologia Polska” 2005; 63, supl. IV: S601–S604.

Drygas W., Niklas A.A., Piwońska A., Piotrowski W., Flotyńska A., Kwaśniewska M., Nadrowski P., Puch‑Walczak A., Szafraniec K., Bielecki W., Kozakiewicz K., Pająk A., Tykarski A., Zdrojewski T., Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności (Badanie WOBASZ II) – założenia, metody i realizacja, ,,Kardiologia Polska”, https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/KP.a2015.0235; dostęp: 14.12.2015.

Ulmer H., Kollerits B., Kelleher C., Diem G., Concin H., Predictive accuracy of the SCORE risk function for cardiovascular disease in clinical practice: a prospective evaluation of 44 649 Austrian men and women, ,,European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation” 2005; 12 (95): 433–441.

Aspelund T., Thorgeirsson G., Sigurdsson G., Gudnason V., Estimation of 10-year risk of fatal cardiovascular disease and coronary heart disease in Iceland with results comparable with those of the Systematic Coronary Risk Evaluation project, ,,European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation” 2007; 14 (6): 761–768.

Lindman A.S., Veierod M.B., Pedersen J.I., Tverdal A., Njolstad I., Selmer R., The ability of the SCORE high-risk model to predict 10-year cardiovascular disease mortality in Norway, ,,European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation” 2007; 14 (4): 501–507.

van Dis I., Kromhout D., Geleijnse J.M., Boer J.M., Verschuren W.M., Evaluation of cardiovascular risk predicted by different SCORE equations: the Netherlands as an example, ,,European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation” 2010; 17 (2): 244–249.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, s. 328 - 336

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Comparison between SCORE performance and the estimated risk of death due to cardiovascular disease in Poland

Autorzy

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Oddział Szybkiej Diagnostyki, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Instytut Kardiologii im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

https://orcid.org/0000-0001-6015-8561

Tomasz Zdrojewski
Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
https://orcid.org/0000-0001-6015-8561 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 7, 80-211, Gdańsk

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Patologii Społecznych, ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź

Instytut Kardiologii im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

https://orcid.org/0000-0002-2135-8226

Bogdan Wojtyniak
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-2135-8226 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków

Publikacja: 15.06.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Maciej Polak (Autor) - 11%
Jakub Stokwiszewski (Autor) - 11%
Anna Waśniowska (Autor) - 11%
Walerian Piotrowski (Autor) - 11%
Tomasz Zdrojewski (Autor) - 11%
Wojciech Drygas (Autor) - 11%
Bogdan Wojtyniak (Autor) - 11%
Piotr Jankowski (Autor) - 11%
Andrzej Pająk (Autor) - 12%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2405

Liczba pobrań: 3566