FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Nawyki żywieniowe kształtowane przez sklepiki szkolne jako wyraz działań polityki zdrowotnej wobec dzieci

Data publikacji: 2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 225 - 237

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.13.024.1172

Autorzy

Dominika Socha
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Dietary habits shaped by school shops as an expression of health policy for children

The purpose of the article was assessment of food products offered in school shops. The article refers to research conducted in Małopolskie, Świętokrzyskie, Śląskie and Opolskie regions concerning the choice of food products offered to students at school shops and highlights the role of children and youth as the target of nutrition-related social campaigns conducted by public authorities. The article also presents statistical data and concepts describing the implementation of a government programme of supplementing social diet and outlines logistic and organisational problems and difficulties encountered when trying to achieve effective results of such programme. Children and their teachers need health education and the school shop assortments should be monitored.

Bibliografia

Vereecken C., Maes L., Young children’s dietary habits and associations with the mothers’ nutritional knowledge and attitudes, „Appetite” 2010; 54, 2: 44–51.

Hays J., Power T.G., Olvera N., Effects of maternal socialization strategies on children’s nutrition knowledge and behavior, „Journal of Applied Developmental Psychology” 2001; 22, 4: 421–437.

Lee N., Munro R. (red.), The Consumption of Mass, John Wiley&Sons, Sociological Review Monographs, Oxford 2001.

Morris G.P., Beck S.A., Hanlon P., Robertson R., Getting strategic about the environment and health, „Public Health” 2006; 120, 10: 889–903.

Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.), Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Le Cann P., Bonvallot N., Glorennec P., Deguen S., Goeury Ch., Le Bot B., Indoor environment and children’s health: Recent developments in chemical, biological, physical and social aspects, „International Journal of Hygiene and Environmental Health” 2011; 215, 1: 1–18.

Okręglicka K., Bawa S., Spożycie wybranych mikroskładników pokarmowych przez dzieci i młodzież w wieku 7–13 lat z otyłością prostą przed i po korekcie sposobu żywienia, „Roczniki PZH” 2011; 62, 1: 47–52.

Ustawa z dnia 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2006 Nr 171, poz. 1225.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie badań dla celów higieniczno-sanitarnych, Dz.U. Nr 25, poz. 191.

http://www.abc.com.pl/problem/443/6 (dostęp: 22.09.2012).

Morkis G., Zakres wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym w 2006 roku, „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” 2007; 4 (53): 139–153.

 Informacja z kontroli prawidłowości funkcjonowania sklepików szkolnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie, Olsztyn 2011.

Urbańska I., Czarnecka-Skubina E., Częstotliwość spożycia przez młodzież produktów spożywczych oferowanych w sklepikach szkolnych, „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” 2007; 3 (52): 193–204.

Hamułka J., Kołłajtis-Dołowy A., Gronowska-Senger A., Widz M., Smolarz A., Brzozowska-Filipowicz A., Łomowski D., Wiem, co jem. Sklepik szkolny, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2011.

http://www.biomedical.pl/aktualnosci/otylosc-w-stanach-zjednoczonych-skutkiem-niezdrowych-napojow-w-sklepikach-szkolnych-7518.html (dostęp: 17.10.2012).

Informator ekonomiczny Portalu Handlowego, http://dlahandlu.pl (dostęp: 5.10.2012).

Wójta-Kempa M., Lewandowska O., Środowiskowe uwarunkowania otyłości u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego, „Piel. Zdr. Publ.” 2011; 1, 4: 333–342.

Reinaerts E., De Nooijer J., Candel M., De Vries N., Explaining school children’s fruit and vegetable consumption: The contributions of availability, accessibility, exposure, parental consumption and habit in addition to psychosocial factors, „Appetite” 2007; 48: 248–258.

Raidl M.A., Spain K., Johnson S.,Lanting R., Spencer M., Team nutrition classes can be used to determine children’s eating habits, „Journal of Nutrition Educational Behaviour” 2004; 36, 2: 101–102.

Richards J., Hackett A., Duggan B., Ellis T., Forrest D., Greyd P., An evaluation of an attempt to change the snacking habits of pre-school children using social marketing, „Public Health” 2009; 123, 1: e31–e37.

Rampersaud G.C., Pereira M.A., Girard B.L., Adams J., Metzl J.D., Breakfast habits, nutritional status, body weight, and academic performance in children and adolescents, „Journal of the American Dietetic Association” 2005; 105, 5: 743–760.

Johnson D.B., Birkett D., Evens C., Pickering S., Promoting family meals in WIC: Lessons learned from a statewide initiative, „Journal of Nutrition Education and Behavior” 2006; 38, 3: 177–182.

Szymandera-Buszka K., Waszkowiak K., Jędrusek-Golińska A., Sulima E., Skowrońska M., Ocena asortymentu sklepików w szkołach miasta Poznania, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2010; 91, 4: 628–631.

Raport NIK, Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej, Nr ewid. 149 /2011/P/10190/KNO, Warszawa 2011.

Białek-Dratwa A., Kukielczak A., Czech N., Gętek M., Kampanie społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012; 93, 2: 414–419.

Frąckiewicz J., Ring-Andrzejczuk K., Gronowska-Senger A., Zawartość energii i wybranych składników w racjach pokarmowych przedszkoli z rejonu warszawskiego, „Roczniki PZH” 2011; 62, 2: 181–185.

Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.

Stender R.S., Burghen G.A., Mallarme T., Rola personelu opieki zdrowotnej w prewencji nadwagi i cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży, „Diabetologia po Dyplomie” 2006; 3: 50–58.

Regulamin konkursu: „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”, http://www.sklepiki.fundacjabos.pl/ (dostęp: 28.10.2012).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 28 września 2012 roku, www.sejm.gov.pl (dostęp: 25.10.2012).

 PSL sprząta śmieci z półek sklepików szkolnych, http://www.klub.psl.pl (dostęp: 15.10.2012).

Lenart A., Projektowanie nowych produktów spożywczych, cz. II, „Przemysł Spożywczy” 2008; 62, 5: 8–13.

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Dz.U. Nr 267, poz. 2259.

Raportu NIK, Informacja o wynikach kontroli skuteczności i prawidłowości realizacji przez gminy województwa małopolskiego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006–2009”, NIK, kwiecień 2010.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, s. 225 - 237

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Dietary habits shaped by school shops as an expression of health policy for children

Autorzy

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków

Publikacja: 2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Dominika Socha (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2008

Liczba pobrań: 1351