FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Globalizacja i offshoring usług medycznych

Data publikacji: 2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 127 - 132

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.13.014.1162

Autorzy

Barbara Liberska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Globalization and offshoring of medical services

The article aims is to analyze the impact of globalization processes on number of professional medical services. Transfer of medical services from high cost countries to lower cost countries brings savings and benefits. Offshoring of medical services and medical tourism has become for some developing countries like India an important sector for economic development.

Bibliografia

Kshetri N., Dholakia N., Offshoring of Healthcare Services: the case of US – India trade in medical transcription services, „Journal of Health Organization and Management” 2011; 25 (1): 94–107.

Kyoung-Hee Y., Levy F., Offshoring Professional Services: Institutions and Professional Control, „British Journal of Industrial Relations” 2010; 48, issue 4: 758–783.

Globalization and Health Care: Operating profit, „The Economist” 2008, August 14.

Liberska B., Globalny rynek outsourcingu nowoczesnych usług – nowe możliwości dla Polski, „Studia Ekonomiczne INE PAN” 2005; 3.

Liberska B., Migracje kadr kwalifikowanych z krajów rozwijających się do krajów rozwiniętych – drenaż mózgów, PWE, Warszawa 1974.

Piazolo M., Albayrak Zanca N., Medical Tourism – A Case India, Germany and Hungary, „Acta Polytechnica Hungarica” 2011; 8 (1).

Pocock N., Phue K.H., Medical tourism and policy implications for health systems, a conceptual framework from comparative study of Thailand, Singapore, Malaysia, www.globalizationandhealth.com/content/7/1/12.

Turner L., „Medical tourism” and global market place in health services: US patients, international hospitals, and search for affordable health care, „International Journal of Health Services” 2010; 40 (3): 443–467.

 

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, s. 127 - 132

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Globalization and offshoring of medical services

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Barbara Liberska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2029

Liczba pobrań: 1061