FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Historia, rozwój, wyzwania

Data publikacji: 2015

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 158 - 164

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.15.016.4319

Autorzy

Michał Seweryn
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, Kraków
Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The State Sanitary Inspection was founded in 1954 to protect human health and life against adverse environmental factors and to prevent communicable, occupational and other types of diseases.
Currently, following Poland’s State Sanitary Inspection still has important role to play in public health system. The State Sanitary Inspection needs to address actively and effectively all public health issues to society. 
This article presents the changes in structure and tasks of this institution. The legal background of the above changes is also analysed. Key point of discussion is also impact of new Public Health Act to the role of Sanitary Inspection in Polish Health care system.

Bibliografia

Piśmiennictwo

Wojtczak A., Zdrowie publiczne. Wyzwania dla systemów zdrowia XXI wieku, PZWL, Warszawa 2009.

Rucińska B., Historia polskich instytucji sanitarno-epidemiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych ich działalności, w: J. Bukowski, M. Bilek, Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitarnej. Historia działań sanitarnych przeciwepidemicznych Krakowie Małopolsce, Studio ArtPress, Kraków 2007: 4–65.

http://www.pis.bip.msw.gov.pl/; dostęp: 12.08.2015.

Posobkiewicz M., Kalinowska-Morka J., Świekatowski B., Państwowa Inspekcja Sanitarna – 60 lat istnienia 95-lecie funkcjonowania służb sanitarnych Polsce, „Przegląd Epidemiologiczny” 2015; 69(1): 113–111.

Naruszewicz-Lesiuk D., Rola Państwowego Zakładu Higieny perspektywie historycznej, „Przegląd Epidemiologiczny” 2008; 62: 687–695.

Ustawa Państwowej Inspekcji Sanitarnej 14 marca 1985 r.(Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49).

Wojtyła A., Państwowa Inspekcja Sanitarna służbie bezpieczeństwu sanitarnemu Polski Europy, w: A. Wojtyła, P. Biliński (red.), służbie zdrowiu publicznemu, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2010: 13–60.

GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.

Bondar J., Inspekcja Sanitarna wobec wizji zdrowia publicznego, w: A. Wojtyła, P. Biliński (red.), służbie zdrowiu publicznemu, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2010: 195–210.

MZ, Projekt Ustawy Zdrowiu Publicznym, http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/projekty/projekt-ustawy-o-zdrowiu-publicznym, dostęp: 12.08.2015.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, s. 158 - 164

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The history, the evolution and the challenges of the State Sanitary Inspection in Poland

Autorzy

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, Kraków

Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, Kraków

Publikacja: 2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Michał Seweryn (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 3868

Liczba pobrań: 6873